Zmiany w programie KP - Kadry i Płace

Wersja 23.2.33.312 - 12 marca 2024
1. Listy płac - zleceniobiorca - poprawa liczenia podatku od zasiłku chorobowego.
Wersja 23.2.32.308 - 8 marca 2024
1. Listy płac - zleceniobiorca - poprawa liczenia podatku od zasiłku chorobowego.
Wersja 23.2.31.208 - 8 lutego 2024
1. Okno informacji o programie - dodane zostało pole identyfikator stanowiska.
Wersja 23.2.30.131 - 31 stycznia 2024
1. Wysyłanie edeklaracji i JPK podpisywanych kwotą autoryzującą - poprawa roku wybieranej kwoty.
Wersja 23.2.29.123 - 23 stycznia 2024
1. Okno PITy-4R - poprawa wywoływania wydruku, lub podglądu wydruku.
Wersja 23.2.28.123 - 23 stycznia 2024
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych na rok 2024.
2. Okno wysyłek edeklaracji - poprawa wydruku UPO.
Wersja 23.2.26.118 - 18 stycznia 2024
1. Okno deklaracji PIT-11 - zmiana w drukowaniu wielu zaznaczonych deklaracji.
Wersja 23.2.25.118 - 18 stycznia 2024
1. Okno deklaracji PIT-11 - dodana możliwość drukowania wielu zaznaczonych deklaracji.
Wersja 23.2.24.112 - 12 stycznia 2024
1. Poprawa dodawania nowego pracownika w oknie kartoteki pracowników.
Wersja 23.2.23.110 - 10 stycznia 2024
1. Dodane deklaracja PIT-4R w wersji 13 z wysyłaniem jako e-deklaracja.
2. Dodane wysyłanie e-deklaracji PIT-11 (29) wg schematu 2-0E.
3. Poprawa uwzględniania składników wynagrodzenia na wydruku imiennej karty przychodów pracownika.
4. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 23.2.21.1222 - 22 grudnia 2023
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2024.
2. Deklaracje PIT-4 - przeniesienie kwot należnych zaliczek od zasiłku chorobowego dla zleceniobiorców do części wynagrodzenie za pracę. Jeżeli deklaracje PIT-4 zostały już zapisane, należy je usunąć i dodać ponownie.
Wersja 23.2.20.1123 - 23 listopada 2023
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 23.2.19.1122 - 22 listopada 2023
1. Składki właścicieli - poprawa obliczania składki minimalnej zdrowotnej za miesiąc styczeń, w sytuacji opodatkowania firmy na zasadach ogólnych.
Wersja 23.2.18.1109 - 9 listopada 2023
1. Listy płac - zleceniobiorca - dodane uwzględnienia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłku chorobowego.
Wersja 23.2.17.1002 - 2 października 2023
1. Dane lat pracowników - dodana możliwość zaznaczenia, że zleceniobiorca złożył wniosek o stosowanie drugiej stawki podatku dochodowego.
Wersja 23.2.16.1002 - 2 października 2023
1. Listy płac - poprawa przeliczania pozycji w sytuacji gdy pracownik przekroczył pierwszy próg podatkowy.
Wersja 23.2.15.921 - 21 września 2023
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 23.2.14.918 - 18 września 2023
1. Aktualizacja eksportu KEDU do programu 'Płatnika' według schematu 5.5.
Wersja 23.2.13.907 - 7 września 2023
1. Dodanie do instalatora brakującej biblioteki UI, której brak uniemożliwiał otwieranie nowych okien.
Wersja 23.2.12.906 - 7 września 2023
1. Uwzględnienie nowych kodów ZUS w części kadrowo płacowej. Na razie nie są uwzględniane przy eksporcie do 'Płatnika', ponieważ nie zostały opublikowane nowe sktruktury kedu xml.
Wersja 23.2.11.905 - 5 września 2023
1. Aktualizacja kodów ZUS.
Wersja 23.2.10.825 - 25 sierpnia 2023
1. Poprawa obliczania składki zdrowotnej właściciela lub osoby współpracującej uwzględniającej wynagrodzenie minimalne za okres późniejszy niż lipiec 2023.
2. Poprawa ograniczania składki zdrowotnej właściciela i/lub osoby współpracującej odliczanej od podatku dla rodzaju opodatkowania 'podatek liniowy'.
Wersja 23.2.7.713 - 13 lipca 2023
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 23.2.6.710 - 10 lipca 2023
1. Właściciele i składki właścicieli na podatku liniowym - dodana możliwość nie pomniejszania dochodu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Wersja 23.2.4.623 - 23 czerwca 2023
1. Wysyłki JPK VAT - dodana możliwość 'ponownego' wysłania dla statusu 423 - dokument podpisany certyfikatem bez wymaganych atrybutów.
Wersja 23.2.3.614 - 14 czerwca 2023
1. Kalendarze pracy - poprawa zapisywania pozycji z zerową liczbą godzin.
2. Składki właścicieli - włączenie na stałe przycisku 'Eksportuj do Płatnika', wymagane w sytuacji, gdy wszyscy pracownicy zostali zwolnieni.
Wersja 23.2.2.602 - 2 czerwca 2023
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 23.2.1.529 - 30 maja 2023
1. Pracownik - dodana możliwość zaznaczenia, że pracownik pracuje zdalnie okazjonalnie lub na stałe.
2. Obecności pracownika - dodana możliwość wpisywania liczby godzin okazjonalnej pracy zdalnej.
3. Świadectwo pracy - uwzględnianie liczby godzin okazjonalnej pracy zdalnej wpisanych w obecnościach pracownika, ale z możliwością zmiany lub 'ręcznego' wpisania liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej.
4. Wydruk świadectwo pracy - uwzględnianie liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej.
Wersja 23.1.4.515 - 15 maja 2023
1. Składki właścicieli - poprawa ustawiania zerowej składki ubezpieczenia zdrowotnego w oknie.
Wersja 23.1.3.513 - 13 maja 2023
1. Zmiana migracji tabeli składników płacowych.
Wersja 23.1.2.511 - 11 maja 2023
1. Pozycje okresów nieskładkowych (szczegóły zwolnienia) - poprawa obliczania stawki dziennej przy 'ręcznej' zmianie podstawy w polu.
Wersja 23.1.1.507 - 9 maja 2023
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Pracownik - dodana możliwość zapisania informacji dotyczących urlopu rodzicielskiego, które są uwzględniane przy dodawaniu okresu nieskładkowego dotyczącego tego urlopu.
Wersja 22.2.125.324 - 24 marca 2023
1. Składki właścicieli - dodana możliwość ustawienia w konkretnym miesiącu zerowej składki ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji, gdy właściciel ma ustalone prawo do emerytury.
Wersja 22.2.124.220 - 20 lutego 2023
1. Poprawa eksportu składek ubezpieczeń zdrowotnych właścicieli do kedu xml.
Wersja 22.2.123.217 - 17 lutego 2023
1. Pracownicy - dodany wydruk oświadczenia o rezygnacji z przystąpienia do PPK.
Wersja 22.2.119.203 - 3 lutego 2023
1. Pracownicy - poprawy wydruków kart miesięcznych i rocznych.
2. Składki właścicieli na podatku liniowym - poprawa obliczania dochodu dla składki ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji gdy właściciel nie podlega ubezpieczeniu społecznemu.
Wersja 22.2.118.201 - 1 lutego 2023
1. Listy płac - zlecenie - poprawa wyświetlania kosztów uzyskania przychodu po zmianie którejkolwiek kwoty wpływającej na koszty uzyskania przychodu.
2. Listy płac - zlecenie - poprawa obliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego.
Wersja 22.2.117.201 - 1 lutego 2023
1. Deklaracja PIT-11 - poprawa dodawania w roku 2023.
2. Deklaracja PIT-11 - poprawa wydruku znacznika 'Rezydent'.
3. Aktualizacja stawek kilometrowych pojazdów w roku 2023.
4. Składki właścicieli na podatku liniowym - dodane obliczanie składki zdrowotnej możliwej do odliczenia od dochodu z uwzględnieniem limitu odliczenia od roku 2023.
Wersja 22.2.116.127 - 27 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - zmiana wymagalności pól adresu pracownika, po zmianie wymagany jest kraj oraz miejscowość.
2. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2023.
Wersja 22.2.115.126 - 26 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - dodana możliwość zapisywania deklaracji dla pracowników powyżej 12 roku życia.
Wersja 22.2.114.125 - 25 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - poprawa uwzględniania zasiłku chorobowego.
Wersja 22.2.113.123 - 23 stycznia 2023
1. Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK - poprawa wypełniania urzędu skarbowego dla nowo dodawanych firm.
Wersja 22.2.112.117 - 17 stycznia 2023
1. Składniki płacowe - dodany znacznik, czy składnik ma być uwzględniany przy wypełnianiu deklaracji PIT-11.
2. Deklaracja PIT-11 - poprawa zamykania okna po kliknięciu przycisku 'Zapisz i zamknij'.
Wersja 22.2.111.116 - 16 stycznia 2023
1. Składniki płacowe - dodany znacznik, czy składnik ma być uwzględniany w przychodzi zwolnionym, oraz obsługa tego składnika na listach płacowych.
2. Deklaracja PIT-11 - dodane uwzględnianie pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nie pobierają emerytury.
3. Deklaracja PIT-11 - dodana możliwość zapisywania deklaracji dla pracowników poniżej 18 roku życia.
4. Wydruk deklaracji PIT-11 - poprawa drukowania osoby odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji.
5. Deklaracja PIT-11 - poprawa wypełniania kosztów uzyskania przychodu, dla pracowników zamiejscowych.
Wersja 22.2.110.112 - 12 stycznia 2023
1. Deklaracje PIT-11 - poprawa przypisania identyfikatora wysyłki e-deklaracji do deklaracji. Wymagane jest jednorazowe otwarcie okna 'Deklaracje PIT-11'.
Wersja 22.2.108.110 - 10 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - poprawa dodawania w roku 2023, oraz dodawanie dla pracowników zwolnionych w roku poprzednim, ale występujących na liście płac w roku bieżącym.
Wersja 22.2.107.103 - 3 stycznia 2023
1. Listy płac - poprawa ograniczania składki zdrowotnej dla niskich wynagrodzeń np. ćwierć etatu.
Wersja 22.2.106.103 - 3 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - poprawa wypełniania zwolnionych przychodów ze stosunku pracy, oraz umów i zleceń dla pracowników z powodem zwolnienia 'Osoba, do 26 roku życia włącznie'.
Wersja 22.2.104.1228 - 28 grudnia 2022
1. Deklaracje PIT-11 w wersji 29 - dodane seryjne wysyłanie e-deklaracji, oraz odbieranie UPO.
Wersja 22.2.103.1223 - 23 grudnia 2022
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2023.
Wersja 22.2.102.1221 - 21 grudnia 2022
1. Dodana deklaracja PIT-11 w wersji 29 (schemat 1-1E) z wysyłaniem jako e-deklaracja.
Wersja 22.2.101.1213 - 13 grudnia 2022
1. Listy płac - poprawa generacji pozycji list płac dla zleceniobiorców, którzy nie są rezydentami (obcokrajowców).
Wersja 22.2.100.1124 - 24 listopada 2022
1. Zmiany w natywnej kontrolce grid przyspieszające otwieranie i filtrowanie tabel z większą liczbą wierszy.
Wersja 22.2.52.1108 - 8 listopada 2022
1. Poprawa ustalania kwoty do której obowiązuje zwolnienie z podatku w sytuacji gdy zleceniobiorca ma inny powód zwolnienia niż zwolnienie od niektórych umów cywilno prawnych.
Wersja 22.2.51.1103 - 3 listopada 2022
1. Poprawa otwierania okien obecności i zwolnień pracowników.
Wersja 22.2.50.1026 - 26 października 2022
1. Dodana deklaracja PIT-11 w wersji 29 z wysyłaniem jako e-deklaracja.
2. Listy płac - dodana obsługa przekroczenia przychodu zwolnionego, oraz zmiany w obsłudze i wyświetlaniu przekroczenia pierwszego progu podatkowego.
3. Składki właścicieli - dodana możliwość zmiany podstawy ubezpieczeń społecznych (zwolnienie chorobowe właściciela), oraz zmian w obliczaniu składki ubezpieczenia zdrowotnego.
4. Dane lat pracowników - dodana możliwość zaznaczenia, że pracownik złożył wniosek o rozliczaniu wspólnie ze współmałżonkiem lub wniosek o stosowanie drugiej stawki podatku dochodowego.
5. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie. UWAGA! Użytkownicy systemu Windows 11 proszeni są o kontakt przed wykonaniem aktualizacji struktury bazy danych.
Wersja 22.1.114.823 - 23 sierpnia 2022
1. Pracownicy - poprawa sprawdzania dat podlegania ubezpieczeniom.
Wersja 22.1.113.819 - 19 sierpnia 2022
1. Składki właścicieli - poprawa automatycznego poprawiania minimalnej podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla osób współpracujących podczas otwierania okna.
Wersja 22.1.112.808 - 8 sierpnia 2022
1. Składki właścicieli - aktualizacja minimalnej podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla osób współpracujących.
2. Pracownicy - dodana możliwość dodawania pracowników z przyszłą datą zatrudnienia.
Wersja 22.1.111.707 - 7 lipca 2022
1. Poprawa obsługi list płac.
Wersja 22.1.110.704 - 4 lipca 2022
1. Aktualizacja stawki podatku dochodowego dla pierwszego progu podatkowego.
Wersja 22.1.108.704 - 4 lipca 2022
1. Poprawa obsługi list płac ze zmianami, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. dla niskich wynagrodzeń.
Wersja 22.1.107.627 - 27 czerwca 2022
1. Poprawa obsługi list płac ze zmianami, które obowiązują od 1 lipca 2022 r..
Wersja 22.1.106.627 - 27 czerwca 2022
1. Poprawa obliczania składki zdrowotnej pracownika w sytuacji gdy pracownik jest zwolniony z podatku i ma niskie wynagrodzenie.
2. Dodana obsługa list płac ze zmianami, które obowiązują od 1 lipca 2022 r..
Wersja 22.1.91.504 - 4 maja 2022
1. Nowe okno pracowników - dodany przycisk 'Stopień niepełnosprawności'.
Wersja 22.1.90.413 - 13 kwietnia 2022
1. Okno ustawień firmy - poprawa wyboru rodzaju opodatkowania firmy w konkretnym roku.
2. Okno składek właścicieli - zmiana uwzględniania składek ubezpieczeń społecznych przy obliczaniu składki ubezpieczenia zdrowotnego, dla ryczałtu składki ubezpieczeń społecznych są uwzględniane narastająco, a dla pozostałych form opodatkowania tylko z miesiąca za który jest obliczana składka ubezpieczenia zdrowotnego.
Wersja 22.1.89.322 - 22 marca 2022
1. Zwolnienia chorobowe - aktualizacja obliczania podstawy stawki dziennej w sytuacji gdy nie minął miesiąc od poprzedniego zwolnienia.
Wersja 22.1.87.318 - 18 marca 2022
1. Składki właścicieli - zmiany w składkach w sytuacji gdy osoba współpracująca lub wspólnik dołączył po rozpoczęciu działalności.
Wersja 22.1.86.316 - 16 marca 2022
1. Składki właścicieli - uruchomione obliczanie składki zdrowotnej dla opodatkowania na zasadach ogólnych.
Wersja 22.1.85.228 - 2 marca 2022
1. Okno właściciela - poprawa wyświetlania rodzaju opodatkowania w sytuacji gdy są już zapisane składki w konkretnym roku.
Wersja 22.1.80.225 - 25 lutego 2022
1. Aktualizacja linku do strony podpisywania dokumentów przez ePUAP
Wersja 22.1.79.222 - 23 lutego 2022
1. Składki właścicieli - dodany eksport składek do programu 'Płatnika' dla osób niefizycznych, oraz eksport składek razem z listą płac.
2. Okno ustawień - dodana możliwość oznaczania firmy jako 'Firma archiwalna', firmy tak oznaczone nie pokazują się domyślnie w oknie logowania.
3. Okno logowania - dodana możliwość wyboru jakie firmy mają się pokazać do wyboru: niearchiwalne, archiwalne lub wszystkie.
4. Okno aktywacji subskrypcji - dodana możliwość zaznaczenia, że komputer ma jednak połączenie z internetem, co spowoduje pokazanie przycisku 'Aktywuj przez internet'.
Wersja 22.1.78.221 - 21 lutego 2022
1. Poprawa tworzenia unikalnego indeksu tabeli danych właścicieli w latach w czasie wykonywania reindeksacji tabel, co uniemożliwiało np. dodanie deklaracji PIT-5.
Wersja 22.1.77.221 - 21 lutego 2022
1. Składki właścicieli - dodany eksport składek do programu 'Płatnika' dla osób fizycznych, czyli samego DRA.
Wersja 22.1.75.216 - 16 lutego 2022
1. Poprawa eksport KEDU do programu 'Płatnika' według schematu 5.4 w sytuacji gdy pracownik podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu i ma zerową podstawę ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Poprawa nazw pól dotyczących rodzaju opodatkowania w tabelach ustawień firmy w latach i danych właścicieli w latach.
Wersja 22.1.73.211 - 11 lutego 2022
1. Zmiany w oknach właściciele i składki właścicieli.
2. Dodany rodzaj opodatkowania 'Karta podatkowa' w ustawieniach i właścicielach.
Wersja 22.1.72.210 - 10 lutego 2022
1. Listy płac - poprawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników zwolnionych z podatku i przy zerowej kwocie pomniejszającej zaliczkę na podatek.
Wersja 22.1.71.209 - 9 lutego 2022
1. Poprawa naliczania składki zdrowotnej dla osoby współpracującej z właścicielem za styczeń 2022. Proszę otworzyć okno składek właścicieli, program poprawi podstawę i składkę ubezpieczenie zdrowotnego i o tym poinformuje.
2. Dodany eksport KEDU do programu 'Płatnika' według schematu 5.4.
Wersja 22.1.70.208 - 8 lutego 2022
1. Nowe okno składek właścicieli.
2. Pracownicy - dodany wydruk wniosku o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek.
3. Pracownicy - zmiany w wydruku PIT-2.
Wersja 22.1.68.206 - 7 lutego 2022
1. Listy płac - poprawa ograniczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, obecnie ograniczenie jest uwzględnianie wyłącznie na listach typu 'wynagrodzenie za miesiąc'.
Wersja 22.1.67.203 - 4 lutego 2022
1. Listy płac - poprawa obliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego dla zleceniobiorców
Wersja 22.1.66.203 - 3 lutego 2022
1. Okno właścicieli - poprawa dodawania nowych właścicieli
Wersja 22.1.65.202 - 2 lutego 2022
1. Listy płac z rokiem wypłaty 2022 - dodane naliczanie zaliczki na podatek z możliwością odłożenia. Program sprawdza czy zaliczka obliczona według stałych grudnia 2021 jest niższa niż według roku 2022 i jeżeli tak to jej użycie.
2. Pracownicy - dodanie ustawienia 'Nie odkładaj zaliczki na podatek w roku 2022'. To ustawienie jest domyślnie niezaznaczone, czyli program odkłada zaliczkę na listach płac.
Wersja 22.1.60.129 - 29 stycznia 2022
1. Poprawa uwzględniania w przychodzie pracownika należącego do PPK części składki PPK zapłaconej przez pracodawcę w poprzednim miesiącu. Jeżeli deklaracje PIT-11 za rok 2021 zostały już wystawione będą wymagały korekty - program wyświetli odpowiedni komunikat.
2. Zmiany w oknie pracownik.
Wersja 22.1.25.127 - 27 stycznia 2022
1. Zmiany w układzie okna pracownik.
Wersja 22.1.23.126 - 26 stycznia 2022
1. Poprawa wypełniania znacznika 'Podatnik nie będący osobą fizyczną' na nowych deklaracjach dla rodzajów firm różnych od 'Osoba fizyczna'.
Wersja 22.1.22.125 - 25 stycznia 2022
1. Poprawa otwierania deklaracji PIT-4R.
Wersja 22.1.21.121 - 24 stycznia 2022
1. Zmiany w oknie właściciela.
2. Dane firmy - dodane zostało nowe ustawienie 'Rodzaj firmy' wymagane do obliczania składek ubezpieczeń zdrowotnych właścicieli. Tam gdzie to możliwe program sam je ustawi na podstawie nazwy firmy, w pozostałych przypadkach proszę je ustawić samodzielnie.
Wersja 22.1.20.119 - 19 stycznia 2022
1. Okno pracowników - uruchomienie wydruku 'Karta Wynagrodzeń'.
2. Zmiany w oknie właściciela.
3. Okna pracownik i właściciel - poprawa wpisywania w polach miejscowości, poczty... nazw z myślnikiem.
Wersja 22.1.17.112 - 12 stycznia 2022
1. Zmiany w oknach pracownicy, właściciele, ustawienia.
2. Dodana została kartoteka stanowisk pracy.
Wersja 22.1.15.105 - 5 stycznia 2022
1. Dodane zostało obliczanie ulgi dla 'Klasy Średniej' dla więcej niż jednej listy płac w obrębie jednego miesiąca (ulga może być nawet ujemna).
Wersja 22.1.14.105 - 5 stycznia 2022
1. Kartoteka pracowników - uruchomienie generacji deklaracji PIT-11, oraz pokazywania świadectw pracy dla konkretnego pracownika.
2. Zmiany i poprawki w oknach składniki płac, właściciel, ...
Wersja 22.1.11.104 - 4 stycznia 2022
1. Lista płac - poprawa naliczania składki zdrowotnej dla ubezpieczonego zleceniobiorcy.
2. Okno właściciela - zmiany w wyświetlaniu i obsłudze rodzaju opodatkowania.
Wersja 22.1.10.103 - 3 stycznia 2022
1. Uruchomienie generacji list płac z rokiem wypłaty 2022 z uwzględnieniem ulgi dla 'Klasy Średniej' i zwolnień z podatku.
Wersja 22.1.0.1231 - 1 stycznia 2022
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2022.
Wersja 22.0.50.1231 - 31 grudnia 2021
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Nowe okno kartoteki pracowników (stare można wywołać z klawiszem Ctrl).
3. Nowe okno pracownika z możliwością zdefiniowania informacji związanych z 'Polskim Ładem'.
4. Okno właściciela - dodana możliwość zdefiniowania informacji związanych z 'Polskim Ładem'.
5. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2022.
Wersja 21.0.22.809 - 9 sierpnia 2021
1. Dodane wykrywanie wygaśnięcia certyfikatu podpisu kwalifikowanego podczas wysyłania edeklaracji. Program umożliwia obecnie wybór nowego certyfikatu bezpośrednio w momencie wysyłania.
Wersja 21.0.21.727 - 27 lipca 2021
1. Dodane deklaracja PIT-4R w wersji 12 z wysyłaniem jako e-deklaracja.
Wersja 21.0.18.713 - 13 lipca 2021
1. Dodane deklaracja PIT-11 w wersji 27 z wysyłaniem jako e-deklaracja.
Wersja 21.0.17.528 - 31 maja 2021
1. PPK - dodane naliczanie składek PPK dla zleceniobiorców.
Wersja 21.0.16.512 - 12 maja 2021
1. PPK - uruchomienie naliczania na listach płacowych innego typu niż wynagrodzenie za miesiąc.
Wersja 21.0.11.505 - 5 maja 2021
1. Poprawa sumowania kwot PPK na wydruku listy płac grupowanej po dziale z maksymalną liczbą używanych składników płacowych.
Wersja 21.0.10.505 - 5 maja 2021
1. Poprawa sumowania kwot na wydrukach list płac grupowanych po dziale, lub koncie księgowym.
Wersja 21.0.9.505 - 5 maja 2021
1. PPK - dodane nowe wydruki list płac.
Wersja 21.0.7.408 - 8 kwietnia 2021
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Wydzielenie PPK jako oddzielny moduł programu.
3. Okno pracownik - dodanie informacji o deklaracji rezygnacji z PPK z możliwością jej wydrukowania.
4. Okno pracownik - dodanie pól identyfikator uczestnika PPK i rachunek PZIF.
5. Nowe okno ustawień firmy, firmy w roku i programu.
Wersja 20.3.44.302 - 2 marca 2021
1. PIT-4R - poprawa wypełniania na nowo z deklaracji PIT-4 podczas korygowania deklaracji PIT-4R.
Wersja 20.3.43.212 - 12 lutego 2021
1. Dodany wydruk deklaracji PIT-4R (11).
Wersja 20.3.41.128 - 29 stycznia 2021
1. Deklaracja PIT-11 - uwzględnienie zasiłków chorobowych jako inne źródła przychodu w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych.
Wersja 20.3.40.127 - 27 stycznia 2021
1. Okna listy deklaracji PIT-4R i wysyłek edeklaracji - dodany wydruk UPO.
Wersja 20.3.39.126 - 26 stycznia 2021
1. Reindeksacja tabel - usunięcie komunikatu o już istniejącym indeksie tabeli deklaracje.
2. Reindeksacja tabel - poprawa wykonywania reindeksacji szybkiej.
Wersja 20.3.38.126 - 26 stycznia 2021
1. Okno deklaracji PIT-4R wariant 11 i 10 - wyrównanie kontrolek kwot i liczby podatników w oknie otwieranym w trybie 'Zmień' lub 'Pokaż'.
Wersja 20.3.37.126 - 26 stycznia 2021
1. Dodawanie nowej deklaracji PIT-4R za rok 2020 - dodany komunikat, że deklaracji nie da się zapisać w sytuacji gdy urząd skarbowy nie jest przypisany w danych firmy, lub kartotece właścicieli firmy, lub kod urzędu jest pusty.
Wersja 20.3.36.125 - 25 stycznia 2021
1. Dodana deklaracja PIT-4R wariant 11 z wysyłaniem edeklaracji, z możliwością zaznaczenia pierwszej deklaracji jako korekta, dla tych, którzy wysłali wariant 9, lub 10 za rok 2020.
2. PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) - dodana możliwość uwzględniania składki pracodawcy w kosztach płacowych w miesiącu wypłaty, włączane w oknie ustawień.
Wersja 20.3.32.114 - 14 stycznia 2021
1. Okno listy deklaracji PIT-11 - poprawa seryjnego wysyłania e-deklaracji.
Wersja 20.3.30.121 - 21 stycznia 2021
1. Poprawa wypełniania deklaracji PIT-11 dla pracowników do 26 roku życia w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych
2. Generacji listy płac - dodane naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od zasiłku chorobowego dla pracowników do 26 roku życia w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych.
3. Aktualizacja stałych miesięcznych na rok 2021.
Wersja 20.3.29.105 - 5 stycznia 2021
1. Składki właścicieli firmy - poprawa zapisanych zerowych składek na ubezpieczenie wypadkowe, wystarczy otworzyć okno i jeżeli program poprawi składki wyświetli informację.
Wersja 20.3.27.104 - 5 stycznia 2021
1. Składki właścicieli firmy - poprawa naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe w sytuacji gdy firma jest 'osobą fizyczna' i używa własnej stawki ubezpieczenia wypadkowego.
Wersja 20.3.26.101 - 1 stycznia 2021
1. Eksport KEDU do programu 'Płatnika' - aktualizacja schematu do wersji 5.2, uwzględniająca składki pracodawcy na 'Pracownicze Plany Kapitałowe'.
2. Kartoteka krajów - aktualizacja przynależności 'Wielkiej Brytanii' do 'Unii Europejskiej'.
Wersja 20.3.23.1230 - 30 grudnia 2020
1. Poprawa przeliczania kwoty do wypłaty, w oknie pozycji listy płac, jeżeli występują składki na PPK.
Wersja 20.3.22.1230 - 30 grudnia 2020
1. Poprawa przeliczania składek PPK, podczas zmian w oknie pozycji listy płac.
Wersja 20.3.21.1230 - 30 grudnia 2020
1. Poprawa wypełniania ustawień firmy dla konkretnego roku, jeżeli w tabeli nie było jeszcze wiersza dla roku.
Wersja 20.3.20.1230 - 30 grudnia 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodana obsługa 'Pracowniczych Planów Kapitałowych'.
3. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2021.
Wersja 20.2.4.1217 - 17 grudnia 2020
1. PIT-11 wersja 26 - dodany pełny 3 stronicowy wydruk.
Wersja 20.2.3.1216 - 17 grudnia 2020
1. Dodany został schemat e-deklaracji PIT-11 w wersji 26.
Wersja 20.2.2.1204 - 4 grudnia 2020
1. Poprawa obliczania zaliczki na podatek dochodowy pracownika w miesiącu następnym po przekroczeniu pierwszego progu podatku dochodowego.
Wersja 20.2.1.1130 - 30 listopada 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Aktualizacja obliczania zaliczki na podatek dochodowy przy przekroczeniu w miesiącu pierwszego progu podatku dochodowego.
3. Aktualizacja obliczania zaliczki na podatek dochodowy przy przekroczeniu w miesiącu pierwszego progu podatku dochodowego.
Wersja 20.1.22.324 - 24 marca 2020
1. Poprawa dodawania nowej firmy podczas rozpoczynania pracy z programem.
Wersja 20.1.21.316 - 16 marca 2020
1. Aktualizacja kodów ZUS.
Wersja 20.1.17.228 - 28 lutego 2020
1. Poprawa generacji pozycji zwolnień, dla kodu 311 - oznaczanie, że zwolnienie płaci ZUS.
Wersja 20.1.16.131 - 31 stycznia 2020
1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych na rok 2020.
Wersja 20.1.15.128 - 29 stycznia 2020
1. Pracownik - poprawa oznaczania 'Nie potrącaj podatku - do 26 roku życia'.
Wersja 20.1.14.127 - 27 stycznia 2020
1. Dodany został schemat e-deklaracji PIT-11 w wersji 25.
Wersja 20.1.13.127 - 27 stycznia 2020
1. Dodane zostało wysyłanie e-deklaracji PIT-11 w wersji 25 i PIT-4R w wersji 9.
Wersja 20.1.11.127 - 27 stycznia 2020
1. Poprawa wydruku deklaracji PIT-4R w wersji 9 - pole 7 - rodzaj korekty.
Wersja 20.1.10.121 - 21 stycznia 2020
1. Poprawa generacji deklaracji PIT-11 w wersji 25, w sytuacji, gdy kwoty przychodu były bardzo małe np. 1/8 etatu. Proszę sprawdzić i jeżeli trzeba usunąć i na nowo wygenerować deklaracje.
Wersja 20.1.8.121 - 21 stycznia 2020
1. Poprawa wydruku deklaracji PIT-11 w wersji 25 - pole 69.
Wersja 20.1.7.121 - 21 stycznia 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodane deklaracje PIT-11 w wersji 25 i PIT-4R w wersji 9, na razie bez wysyłania jako e-deklaracje.
Wersja 20.0.1.101 - 1 stycznia 2020
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2020.
Wersja 19.4.10.925 - 26 września 2019
1. Dodana obsługa nowej 17% stawki podatku dochodowego, obowiązującej od 1 października 2019.
2. Aktualizacja wydruku świadectwa pracy.
Wersja 19.4.8.924 - 24 września 2019
1. Aktualizacja wydruku świadectwa pracy.
Wersja 19.4.6.829 - 29 sierpnia 2019
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodana obsługa zerowego podatku dochodowego dla pracowników do 26 roku życia. W oknie pracownika należy zaznaczyć, że pracownik złożył oświadczenie o niepotrącaniu podatku dochodowego.
Wersja 19.3.2.424 - 25 kwietnia 2019
1. Poprawa wydruków zawierających sumy kolumn - w sytuacji gdy na ostatniej stronie występuje wyłącznie suma (bez wiersza detali).
Wersja 19.3.1.418 - 18 kwietnia 2019
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Pracownicy - poprawa wyświetlania daty, do której jest zawarta ostatnia umowa o pracę lub aneks do umowy.
3. Zmiany wyświetlania kolumn list płac.
4. Dodane 3 nowe definiowane składniki wynagrodzenia i 4 definiowane potrącenia.
5. Zmiany wydruków list płac.
Wersja 19.1.25.201 - 1 lutego 2019
1. Aktualizacja przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w roku 2019.
Wersja 19.1.24.201 - 1 lutego 2019
1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych za rok 2019.
Wersja 19.1.22.118 - 18 stycznia 2019
1. Lista deklaracji PIT-11 - dodane zostało odbieranie wielu UPO do wysłanych e-Deklaracji, jednym poleceniem.
2. Poprawa otwierania skrótów systemowych, np. foldera po wykonaniu archiwizacji.
3. Poprawa przesyłania nipu, lub regonu z aktywacyjnego okna programu.
Wersja 19.1.21.117 - 17 stycznia 2019
1. Lista deklaracji PIT-11 - dodane zostało wysyłanie niewysłanych jeszcze e-Deklaracji jednym poleceniem. Jeżeli jest używany podpis elektroniczny, proszę go skonfigurować, tak aby nie pytał o pin przy każdej e-deklaracji, lecz zapamiętywał go np. na 15 minut.
2. Lista deklaracji PIT-11 - dodane zostało drukowanie deklaracji, dla wielu (zaznaczonych) pracowników.
3. Deklaracja PIT-11 w wersji 24 - dodane zostało sprawdzanie nazw rodzajów dodatkowych przychodów
4. Deklaracja PIT-11 w wersji 23 - dodana została możliwość skorygowania, jeżeli deklaracja w tej wersji została wysłana jako e-Deklaracja za rok 2018.
Wersja 19.1.17.116 - 16 stycznia 2019
1. Deklaracja PIT-4R w wersji 8, z e-Deklaracją.
2. Poprawa tytułu deklaracji PIT-11 w wersji 24.
3. Deklaracja PIT-11 w wersji 24 - dodany 'oszczędny' wydruk, dwustronicowy, bez pouczeń, bez tła, z miejscem na podpis pracownika.
Wersja 19.1.12.115 - 15 stycznia 2019
1. Poprawa przygotowania e-Deklaracji PIT-11 w wersji 24, dla pracowników nie odliczających kosztów uzyskania przychodu.
Wersja 19.1.11.115 - 15 stycznia 2019
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. e-Deklaracja PIT-11 w wersji 24.
Wersja 18.2.301.110 - 10 stycznia 2019
1. Deklaracja PIT-11 - dodany wydruk w wersji 24, ale bez możliwości wypełnienia nowych pól i wysyłki jako e-Deklaracja, można wygenerować deklaracje dla pracowników, a wysłać jako e-Deklaracje, później.
Wersja 18.2.300.110 - 10 stycznia 2019
1. Poprawa tworzenia indeksów dla tabel tymczasowych bez klucza głównego.
Wersja 18.2.299.108 - 8 stycznia 2019
1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych za rok 2019.
Wersja 18.2.298.1214 - 14 grudnia 2018
1. Poprawa wyboru typu dowodu tożsamości w oknach pracownika i właściciela.
Wersja 18.2.298.108 - 8 stycznia 2019
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
Wersja 18.2.296.1204 - 4 grudnia 2018
1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
Wersja 18.2.293.1122 - 22 listopada 2018
1. Reindeksacja tabel - poprawa działania w sytuacji, gdy przed wywołaniem, było otwarte jakiekolwiek okno z dostępnym wydrukiem.
Wersja 18.2.292.1114 - 14 listopada 2018
1. Uwzględnienie 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy, we wcześniej zdefiniowanych 'kalendarzach pracy'. Jeżeli listy płac za listopad 2018, zostały już wygenerowane, należy je usunąć i wygenerować na nowo.
Wersja 18.2.291.1103 - 3 listopada 2018
1. Uwzględnienie 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Wersja 18.2.290.1102 - 2 listopada 2018
1. Dodane nowe okno 'Odnowienie subskrypcji', umożliwiające zgłoszenie odnowienia subskrypcji przez internet.
2. Zmiany w informacyjnym i aktywacyjnym oknie subskrypcji.
3. Okno danych firmy - dodana możliwość odczytywania danych firmy z serwisu GUS.
4. Zmiany w układzie okna danych firmy.
5. Zmiana w sposobie wypełniania tabel z danymi dostępnych raportów.
Wersja 18.1.280.718 - 18 lipca 2018
1. Poprawa otwierania nowych okien zawierających kontrolkę grid z co najmniej jedną kolumną daty.
Wersja 18.1.279.717 - 17 lipca 2018
1. e-deklaracje - odbieranie UPO, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez MF, które uniemożliwiały odbiór.
Wersja 18.1.278.716 - 16 lipca 2018
1. Aktualizacja do pracy z frameworkiem .NET w wersji 4.6.1.
Wersja 18.1.275.626 - 26 czerwca 2018
1. Nowe okno ustawień kadrowo płacowych - wywołuje się je trzymając wciśnięty klawisz Ctrl w momencie klikania na przycisk 'Ustawienia' we wstążce.
Wersja 18.1.273.621 - 21 czerwca 2018
1. Kartoteka urlopów przysługujących pracownikowi - zwiększenie liczby dni możliwych do wpisania w polu do 104.
2. Poprawa eksportu list płac do programu 'Płatnika' w sytuacji gdy na liście był co najmniej jeden zleceniobiorca.
3. Obliczanie urlopów przysługujących pracownikom, nawet jeżeli w programie nie mają zawartej żadnej umowy o pracę.
Wersja 18.1.270.619 - 19 czerwca 2018
1. Poprawa otwierania okien obecności i zwolnień pracowników
Wersja 18.1.269.618 - 18 czerwca 2018
1. Pracownik - dodane zostało ustawienie, czy przysługujący urlop wypoczynkowy ma być obliczany z historii zatrudnienia i nauki, czy też ma być podawany przez użytkownika w kartotece przysługujących liczby dni urlopu.
Wersja 18.1.252.524 - 24 maja 2018
1. Aktualizacja stałych rocznych.
2. Nowe okna wykorzystania urlopów przez pracowników. UWAGA! Należy uzupełnić historię zatrudnienia pracowników, w przeciwnym razie program nie będzie w stanie prawidłowo obliczyć liczby przysługujących dni urlopu.
Wersja 18.1.239.425 - 25 kwietnia 2018
1. Aktualizacja stawki ubezpieczenia wypadkowego obowiązującego od 1 kwietnia 2018r.
Wersja 18.1.235.306 - 6 marca 2018
1. Świadectwo pracy - zmiana ustalania daty rozpoczęcia w sytuacji gdy pracownik został zwolniony, a po jakimś czasie znowy został zatrudniony i jest ponownie zwalniany.
Wersja 18.1.232.214 - 17 lutego 2018
1. Wypełnienie stałej prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesieczne w roku 2018
Wersja 18.1.231.205 - 5 lutego 2018
1. Umowy o pracę i aneksy do umów o pracę - dodana możliwość umieszczania stawki godzinowej, lub zmiany na stawkę godzinową.
2. Aneksy do umów o pracę - dodana możliwość zmiany typu umowy.
3. Kosmetyczna poprawa wydruku deklaracji PIT-4R w wersji 7.
Wersja 18.1.227.126 - 26 stycznia 2018
1. Poprawa wypełniania stałych miesięcznych podczas uruchomienia programu.
Wersja 18.1.226.126 - 26 stycznia 2018
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY.
2. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
3. Dodany wydruk deklaracji PIT-4R w wersji 7.
4. Deklaracja PIT-11 - uwzględnianie pracownika na podstawie PESELu, jeżeli 'pracownik' przez część roku był zleceniobiorcą a przez cześć był zatrudniony na umowę o pracę.
Wersja 17.2.219.105 - 5 stycznia 2018
1. Poprawa otwierania 'nowych' okien detali - dotyczy tylko wcześniejszej wersji z 5 stycznia 2018.
Wersja 17.2.218.105 - 5 stycznia 2018
1. Poprawa wyboru folderu eksportu pliku xml do programu 'Płatnika' jeżeli żadne z 'nowych' okien nie zostało wcześniej otwarte.
Wersja 17.2.217.103 - 3 stycznia 2018
1. Kalendarze pracy - poprawa wyświetlania, oraz dodane generowanie pozycji dla kalendarzy bez pozycji, na podstawie kalendarza podstawowego.
Wersja 17.2.212.1206 - 6 grudnia 2017
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY.
2. Zmiany w opisach okna aktywacyjnego.
3. Okno pobierania aktualizacji programu - dodana została informacja o aktualizacji struktury bazy danych.
Wersja 17.2.206.928 - 28 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane przenoszenie ubezpieczonych na RZA nawet jeżeli kwota składki jest równa 0.
2. Okno właściciela - poprawa wyświetlania przykładowych składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.
Wersja 17.2.204.915 - 15 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane obliczanie podstawy do ubezpieczeń społecznych dla pracowników na urlopach wychowawczych.
2. Pracownik - urlopy wykorzystane oraz zestawienie urlopów dla wszystkich pracowników - poprawa uwzględniania wykorzystania urlopu za poprzedni rok.
3. Pracownicy - na wydrukach IMIR i kart wynagrodzeń uwzględnie wypłat z miesięcy po miesiącu zwolnienia pracownika.
Wersja 17.2.196.908 - 8 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - przesunięcie sprawdzania kodów tytułow ubezpieczeń, były sprawdzane przed ustaleniem czy ubezpieczony podlega jakiemukolwiek ubezpieczeniu lub funduszowi, co uniemożliwiało eksport.
Wersja 17.2.194.906 - 6 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - umożliwienie eksportu przy pustej skróconej nazwie firmy.
2. Poprawa wyświetlania w oknach pracowników niepełnosprawnych i wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wersja 17.2.194.906 - 6 września 2017
1. Poprawa odświeżania buforowanych wierszy tabel.
Wersja 17.2.190.831 - 31 sierpnia 2017
1. Umowy o pracę i aneksy do umów o pracę - zmiany w wydrukach i dodanie nowych pól.
2. Aktualizacja wierszy pozycji obecności pracowników - jeden raz po aktualizacji program będzie się dłużej uruchamiał.
3. Okno pracownika - zmiana wymagania podania urzędu skarbowego i kodu tytułu ubezpieczenia.
Wersja 17.2.186.830 - 30 sierpnia 2017
1. Wydruk świadectwa pracy - poprawa formatu drukowania dat.
Wersja 17.2.185.830 - 30 sierpnia 2017
1. Okno pracownika - dodana lista ustawień dodatkowych.
2. Okno umów o pracę - wyłączenie domyślnego filtru na zatrudnionych pracowników, jeżeli okno jest wywołane dla jednego pracownika.
Wersja 17.2.182.824 - 24 sierpnia 2017
1. Dodawanie nowej nieobecności pracownika - dla nieobecności usprawiedliwionych przywrócenie domyślnego zaznaczenia 'Płatne'. Jeżeli została wpisana nieobecność usprawiedliwiona z początkiem 1 lipca 2017 lub późniejszym i nie jest oznaczona jako płatna zostanie wyświetlona informacja.
2. Eksport list płac do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane zostało sumowanie składek na fundusz pracy właścicieli firmy oraz sumowanie DRA.
Wersja 17.2.177.822 - 22 sierpnia 2017
1. Nowe okno właściciela - umożliwienie wpisywania niższej 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych nie mniejszej niż 600zł.
Wersja 17.2.175.821 - 21 sierpnia 2017
1. Nowe okno właściciela - umożliwienie wpisywania niższej 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych.
Wersja 17.2.174.818 - 18 sierpnia 2017
1. Okna z zakładkami - zmiana obsługi podkreśleń w etykietach pól edycyjnych - aktualizacja zalecana.
Wersja 17.2.172.817 - 17 sierpnia 2017
1. Umowy o pracę - zmiany na wydruku.
Wersja 17.2.167.816 - 16 sierpnia 2017
1. Pracownicy - nowa wersja wydruku skierowania na badania.
2. Zmiany kosmetyczne we wstążce.
Wersja 17.2.164.814 - 14 sierpnia 2017
1. Zmiana formatu eksportu do programu 'Płatnika' na kedu xml.
2. Umowy o pracę - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczej umowy.
3. Właściciele - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o właścicielu.
4. Składniki płacowe - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o składniku.
5. Stałe miesięczne - nowe okno do wyświetlania kolekcji i pokazywania szczegółów.
6. Pracownicy - dodana została możliwość wpisywania historii zatrudnienia i szkół ukończonych przez pracowników.
Wersja 17.2.117.802 - 2 sierpnia 2017
1. Świadectwa pracy - dodana została możliwość dodawania wielu świadectw dla pracownika.
2. Świadectwo pracy - poprawa etykiety na wydruku.
Wersja 17.2.109.629 - 29 czerwca 2017
1. Kartoteka pracowników - dodane pole 'dzienna norma czasu pracy'.
Wersja 17.2.108.629 - 29 czerwca 2017
1. Wydruki ostatnich wersji deklaracji PIT-11, PIT-40 i PIT-4R - dodany został numer referencyjny systemu e-deklaracje.
2. Wydruki UPO do deklaracji PIT-11, PIT-40 - dodany został PESEL pracownika.
Wersja 17.2.103.508 - 8 maja 2017
1. Eksport list płac do programu 'Płatnika' - poprawa eksportu RSA w sytuacji gdy są dwie listy płac z takim samym miesiącem wypłaty, ale za różne miesiące.
Wersja 17.2.101.505 - 5 maja 2017
1. Usunięcie komunikatu o braku pola UZY_ID podczas otwierania nowej bazy danych.
2. Eksport list płac do programu 'Płatnika' - zmiany w eksporcie RSA.
3. Zwolnienia chorobowe - poprawa pomijania listy płac podczas obliczania podstawy stawki dziennej z miesiąca rozpoczęcia pracy, jeżeli wszystkie wcześniejsze dni miesiąca przed dniem zatrudnienia były świętami.
4. Pola wyboru pracowników - dla pracowników zwolnionych po nazwisku i imieniu dołączony został symbol '(zw)'.
Wersja 17.2.92.404 - 4 kwietnia 2017
1. Dodana możliwość wyeksportowania danych pracowników do pliku pomocniczego, który można wykorzystać do przygotowania sprawozdania Z-12.
Wersja 17.2.89.315 - 15 marca 2017
1. Lista płac - stawka podatku dochodowego - dodana stawka 20% do użycia dla nierezydentów, jeżeli pracownik jest oznaczony w kartotece jako zleceniobiorca i nierezydent stawka zostanie zastosowana automatycznie.
2. Pracownicy - dodane sortowanie po dacie zwolnienia.
Wersja 17.2.87.308 - 8 marca 2017
1. Dodane nowe okno do wyświetlania wysyłek wszystkich e-deklaracji z podglądem wysłanych deklaracji i odebranych UPO w formacie xml.
2. Świadectwo pracy - z wydruku został usunięty PESEL pracownika.
Wersja 17.2.86.221 - 21 lutego 2017
1. Świadectwa pracy - zmiany w wyborze trybu rozwiązania stosunku pracy i umożliwienie wprowadzania własnego tekstu trybu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
2. Świadectwa pracy - zmniejszenie wysokości wydruku.
3. Zmiana prekompilacji - program szybciej się instaluje, ale dłużej trwa każde pierwsze wywołanie funkcjonalności korzystającej z bibliotek .Net.
Wersja 17.2.86.221 - 21 lutego 2017
1. Wysyłanie e-deklaracji - zmiana obsługi komunikatów zwracanych przez system e-deklaracje i obsługi sytuacji gdy czytnik z kartą do podpisu elektronicznego nie jest podłączony lub karta nie jest włożona do czytnika.
Wersja 17.2.85.217 - 17 lutego 2017
1. Zmiana struktury bazy danych.
2. Aktualizacja struktury bazy danych i reindeksacja - dodane zostało sprawdzanie czy dane znajdują się na dysku sieciowym.
3. Deklaracja PIT-4 - poprawa dodawania nowej, lub otwierania istniejącej deklaracji.
Wersja 17.2.83.213 - 13 lutego 2017
1. Zmiana struktury bazy danych, po zmianie starsze wersje programu nie będą mogły otworzyć bazy danych.
2. Pracownik - dodane informacje dotyczące nierezydenta.
3. Deklaracja PIT-11 wersja 23 - dodane informacje dotyczące nierezydenta i uwzględnienie ich przy wysyłaniu edeklaracji.
4. Świadectwa pracy - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczego świadectwa. Dodane nowe informacje oraz nowy wydruk.
5. Umowy o pracę - uwzględnienie wymiaru czasu pracy w opisie wynagrodzenia na wydruku umów z wynagrodzeniem minimalnym.
6. Kraje - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do zmiany lub pokazywania pojedynczego kraju.
Wersja 17.1.75.126 - 26 stycznia 2017
1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
Wersja 17.1.74.123 - 23 stycznia 2017
1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
Wersja 17.1.73.501 - 5 stycznia 2017
1. Wydruk umowy o pracę dla wynagrodzenia minimalnego - uwzględnienie na wydruku dnia wypłaty.
Wersja 17.1.72.101 - 1 stycznia 2017
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
2. Zmiany w oknie aktywacyjnym - nowy format numeru licencji.
Wersja 16.2.71.1228 - 28 grudnia 2016
1. Dodane zostało sprawdzanie wersji bazy danych podczas uruchamiania programu.
2. Zwolnienia chorobowe pracowników - poprawa obliczania stawki dziennej w miesiącu rozpoczęcia pracy.
Wersja 16.2.70.1222 - 22 grudnia 2016
1. Aneks do umowy o pracę - poprawa wydruku.
2. Wstążka - przywrócenie przycisku 'Kalendarz pracy firmy'.
Wersja 16.2.68.1220 - 20 grudnia 2016
1. Usunięcie komunikatu o używaniu starej wersji programu wyświetlanego podczas uruchamiania.
Wersja 16.2.67.1218 - 18 grudnia 2016
1. Zmiana wyrównania danych firmy na wydrukach list płac.
Wersja 16.2.64.1212 - 13 grudnia 2016
1. Nowe okno informacji o programie ze szczegółami dotyczącymi licencji, subskrypcji i modułów.
Wersja 16.2.63.1209 - 9 grudnia 2016
1. Pracownicy - uruchomienie seryjnego wydruku kart pracy.
Wersja 16.2.62.1209 - 9 grudnia 2016
1. Dodane manualne i automatyczne aktualizowanie programu z ustawieniami aktualizacji automatycznej.