Zmiany w programie FK - Księgi Handlowe

Wersja 23.2.59.419 - 19 kwietnia 2024
1. Wysyłki JPK-V7 - dodana możliwość odbioru UPO dla statusu 0, jeżeli został nadany numer referencyjny.
Wersja 23.2.54.404 - 4 kwietnia 2024
1. Dodana możliwość przypisania dokumentu z poprzedniego roku do okresu JPK V7 marzec bieżącego roku.
Wersja 23.2.53.312 - 12 marca 2024
1. Listy płac - zleceniobiorca - poprawa liczenia podatku od zasiłku chorobowego.
Wersja 23.2.52.308 - 8 marca 2024
1. Listy płac - zleceniobiorca - poprawa liczenia podatku od zasiłku chorobowego.
2. Zmiany w nowych oknach raportów: dokumenty z zapisami i zapisy dokumentów.
Wersja 23.2.50.229 - 29 lutego 2024
1. Wysyłki JPK-V7 - dodana możliwość 'ponownego' wysłania dla statusów 407 i 411.
Wersja 23.2.49.208 - 8 lutego 2024
1. Okno informacji o programie - dodane zostało pole identyfikator stanowiska.
Wersja 23.2.48.131 - 31 stycznia 2024
1. Wysyłanie edeklaracji i JPK podpisywanych kwotą autoryzującą - poprawa roku wybieranej kwoty.
Wersja 23.2.47.125 - 25 stycznia 2024
1. Okno wysyłek JPK-V7 - poprawa wydruku UPO.
Wersja 23.2.45.123 - 23 stycznia 2024
1. Okno PITy-4R - poprawa wywoływania wydruku, lub podglądu wydruku.
Wersja 23.2.44.123 - 23 stycznia 2024
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych na rok 2024.
2. Okno wysyłek edeklaracji - poprawa wydruku UPO.
Wersja 23.2.42.118 - 18 stycznia 2024
1. Poprawa wydruku ewidencji wyposażenia.
2. Okno deklaracji PIT-11 - zmiana w drukowaniu wielu zaznaczonych deklaracji.
Wersja 23.2.41.118 - 18 stycznia 2024
1. Okno deklaracji PIT-11 - dodana możliwość drukowania wielu zaznaczonych deklaracji.
Wersja 23.2.37.112 - 12 stycznia 2024
1. Poprawa dodawania nowego pracownika w oknie kartoteki pracowników.
Wersja 23.2.36.110 - 10 stycznia 2024
1. Dodane deklaracja PIT-4R w wersji 13 z wysyłaniem jako e-deklaracja.
2. Dodane wysyłanie e-deklaracji PIT-11 (29) wg schematu 2-0E.
3. Poprawa uwzględniania składników wynagrodzenia na wydruku imiennej karty przychodów pracownika.
4. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 23.2.34.1222 - 22 grudnia 2023
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2024.
2. Deklaracje PIT-4 - przeniesienie kwot należnych zaliczek od zasiłku chorobowego dla zleceniobiorców do części wynagrodzenie za pracę. Jeżeli deklaracje PIT-4 zostały już zapisane, należy je usunąć i dodać ponownie.
Wersja 23.2.33.1127 - 27 listopada 2023
1. Wysyłanie JPK V7 - aktualizacja certyfikatu Ministerstwa Finansów.
Wersja 23.2.31.1123 - 23 listopada 2023
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 23.2.30.1122 - 22 listopada 2023
1. Składki właścicieli - poprawa obliczania składki minimalnej zdrowotnej za miesiąc styczeń, w sytuacji opodatkowania firmy na zasadach ogólnych.
Wersja 23.2.29.1114 - 14 listopada 2023
1. Import raportów kasowych i wyciągów bankowych z programu 'HM - Handel i Magazyn' - poprawa przypisywania kont rozrachunkowych kontrahentów do zapisów dla faktur korygujących sprzedaży i zakupu.
Wersja 23.2.28.1109 - 9 listopada 2023
1. Listy płac - zleceniobiorca - dodane uwzględnienia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłku chorobowego.
Wersja 23.2.27.1002 - 2 października 2023
1. Dane lat pracowników - dodana możliwość zaznaczenia, że zleceniobiorca złożył wniosek o stosowanie drugiej stawki podatku dochodowego.
Wersja 23.2.26.1002 - 2 października 2023
1. Listy płac - poprawa przeliczania pozycji w sytuacji gdy pracownik przekroczył pierwszy próg podatkowy.
Wersja 23.2.21.925 - 25 września 2023
1. Dokument faktura wewnętrzna - dodana możliwość oznaczenia dokumentu znacznikiem 'Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych' w celu rozliczenia vatu od różnicy kursowej.
Wersja 23.2.20.921 - 21 września 2023
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 23.2.19.918 - 18 września 2023
1. Aktualizacja eksportu KEDU do programu 'Płatnika' według schematu 5.5.
Wersja 23.2.18.915 - 15 września 2023
1. Wyciąg bankowy - dodana możliwość importu zapisów z formatu xml 'Pekao SA'.
Wersja 23.2.17.907 - 7 września 2023
1. Dodanie do instalatora brakującej biblioteki UI, której brak uniemożliwiał otwieranie nowych okien.
Wersja 23.2.16.906 - 7 września 2023
1. Uwzględnienie nowych kodów ZUS w części kadrowo płacowej. Na razie nie są uwzględniane przy eksporcie do 'Płatnika', ponieważ nie zostały opublikowane nowe sktruktury kedu xml.
Wersja 23.2.15.905 - 5 września 2023
1. Aktualizacja kodów ZUS.
Wersja 23.2.14.825 - 25 sierpnia 2023
1. Poprawa obliczania składki zdrowotnej właściciela lub osoby współpracującej uwzględniającej wynagrodzenie minimalne za okres późniejszy niż lipiec 2023.
Wersja 23.2.12.816 - 16 sierpnia 2023
1. Aktualizacja importu zapisów z wyciągu bankowego iPko w formacie xml.
Wersja 23.2.8.713 - 13 lipca 2023
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
2. Poprawa definicji importu zapisów dokumentów.
Wersja 23.2.6.623 - 23 czerwca 2023
1. Wysyłki JPK VAT - dodana możliwość 'ponownego' wysłania dla statusu 423 - dokument podpisany certyfikatem bez wymaganych atrybutów.
Wersja 23.2.5.614 - 14 czerwca 2023
1. Kalendarze pracy - poprawa zapisywania pozycji z zerową liczbą godzin.
2. Składki właścicieli - włączenie na stałe przycisku 'Eksportuj do Płatnika', wymagane w sytuacji, gdy wszyscy pracownicy zostali zwolnieni.
Wersja 23.2.3.602 - 2 czerwca 2023
1. Okno 'Zapisy konta' - poprawa przygotowania zapisów dla kryterium daty: 'cały rok'.
2. Okno 'Obroty kont' - poprawa wyświetlania kwot, obcinane były zera nieznaczące po przecinku.
3. Okno dokumentu - poprawa wyświetlania czasu ostatniej zmiany dokumentu.
Wersja 23.2.1.529 - 30 maja 2023
1. Pracownik - dodana możliwość zaznaczenia, że pracownik pracuje zdalnie okazjonalnie lub na stałe.
2. Obecności pracownika - dodana możliwość wpisywania liczby godzin okazjonalnej pracy zdalnej.
3. Świadectwo pracy - uwzględnianie liczby godzin okazjonalnej pracy zdalnej wpisanych w obecnościach pracownika, ale z możliwością zmiany lub 'ręcznego' wpisania liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej.
4. Wydruk świadectwo pracy - uwzględnianie liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej.
Wersja 23.1.4.515 - 15 maja 2023
1. Składki właścicieli - poprawa ustawiania zerowej składki ubezpieczenia zdrowotnego w oknie.
Wersja 23.1.3.513 - 13 maja 2023
1. Zmiana migracji tabeli składników płacowych.
Wersja 23.1.2.511 - 11 maja 2023
1. Pozycje okresów nieskładkowych (szczegóły zwolnienia) - poprawa obliczania stawki dziennej przy 'ręcznej' zmianie podstawy w polu.
Wersja 23.1.1.507 - 9 maja 2023
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Pracownik - dodana możliwość zapisania informacji dotyczących urlopu rodzicielskiego, które są uwzględniane przy dodawaniu okresu nieskładkowego dotyczącego tego urlopu.
Wersja 22.2.133.419 - 20 kwietnia 2023
1. Okno dokumentu vat - dodane wyszukiwanie kontrahentów w serwisie GUS po NIPie, bez potrzeby zapisywania ich w kartotece kontrahentów.
2. Okno dokumentu vat - zmiana wyszukiwania kontrahentów przez pole NIP z NIPu na NIP bez separatorów.
Wersja 22.2.132.417 - 17 kwietnia 2023
1. Bufor dokumentów - dodany wydruk dokumentów z dekretacjami.
Wersja 22.2.130.324 - 24 marca 2023
1. Składki właścicieli - dodana możliwość ustawienia w konkretnym miesiącu zerowej składki ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji, gdy właściciel ma ustalone prawo do emerytury.
Wersja 22.2.129.323 - 23 marca 2023
1. Okno zapłat za dokument rozrachunkowy - dodana kolumna 'Data zapłaty'.
2. Okno 'Zapisy dokumentów' - dodany eksport danych.
3. Okno 'Obroty' - przyspieszenie wykonywania.
Wersja 22.2.127.309 - 9 marca 2023
1. Zapis dokumentu RK, lub WB - poprawa automatycznego zerowania kwoty zapisu do wybranego lub wpisanego konta pozabilansowego.
Wersja 22.2.126.220 - 20 lutego 2023
1. Poprawa eksportu składek ubezpieczeń zdrowotnych właścicieli do kedu xml.
Wersja 22.2.125.220 - 20 lutego 2023
1. Rejestr VAT - dodana możliwość filtrowania po okresie JPK V7: luty następnego roku.
2. Sumaryczne rejestry VAT - dodane uwzględnianie dokumentów wpisanych w poprzednim roku, ale z okresem JPK V7 roku bieżącego.
3. Zapis dokumentu - automatyczne zerowanie kwoty przeciwstawnej do wybranego lub wpisanego konta pozabilansowego.
Wersja 22.2.124.217 - 17 lutego 2023
1. Pracownicy - dodany wydruk oświadczenia o rezygnacji z przystąpienia do PPK.
2. Dokument VAT - dodana możliwość przypisania JPK V7 do okresu luty następnego roku.
Wersja 22.2.120.203 - 3 lutego 2023
1. Pracownicy - poprawy wydruków kart miesięcznych i rocznych.
2. Składki właścicieli na podatku liniowym - poprawa obliczania dochodu dla składki ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji gdy właściciel nie podlega ubezpieczeniu społecznemu.
3. Poprawy wydruków dostępnych z okna dokumentu.
Wersja 22.2.119.201 - 1 lutego 2023
1. Listy płac - zlecenie - poprawa wyświetlania kosztów uzyskania przychodu po zmianie którejkolwiek kwoty wpływającej na koszty uzyskania przychodu.
2. Listy płac - zlecenie - poprawa obliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego.
Wersja 22.2.118.201 - 1 lutego 2023
1. Deklaracja PIT-11 - poprawa dodawania w roku 2023.
2. Deklaracja PIT-11 - poprawa wydruku znacznika 'Rezydent'.
3. Aktualizacja stawek kilometrowych pojazdów w roku 2023.
4. Poprawa otwierania dokumentu rozliczającego dokumenty rozrachunkowe z liczbą zapisów przekraczającą 1000.
Wersja 22.2.117.127 - 27 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - zmiana wymagalności pól adresu pracownika, po zmianie wymagany jest kraj oraz miejscowość.
2. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2023.
3. Poprawa otwierania dokumentu rozliczającego dokumenty rozrachunkowe z liczbą zapisów przekraczającą 1000.
Wersja 22.2.116.126 - 26 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - dodana możliwość zapisywania deklaracji dla pracowników powyżej 12 roku życia.
Wersja 22.2.115.125 - 25 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - poprawa uwzględniania zasiłku chorobowego.
Wersja 22.2.114.123 - 23 stycznia 2023
1. Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK - poprawa wypełniania urzędu skarbowego dla nowo dodawanych firm.
Wersja 22.2.113.118 - 18 stycznia 2023
1. Deklaracja VAT-UEK - dodana została możliwość dodawania kolejnych załączników z wysłaniem jako jedna edeklaracja.
Wersja 22.2.112.117 - 17 stycznia 2023
1. Składniki płacowe - dodany znacznik, czy składnik ma być uwzględniany przy wypełnianiu deklaracji PIT-11.
2. Deklaracja PIT-11 - poprawa zamykania okna po kliknięciu przycisku 'Zapisz i zamknij'.
Wersja 22.2.111.116 - 16 stycznia 2023
1. Składniki płacowe - dodany znacznik, czy składnik ma być uwzględniany w przychodzi zwolnionym, oraz obsługa tego składnika na listach płacowych.
2. Deklaracja PIT-11 - dodane uwzględnianie pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nie pobierają emerytury.
3. Deklaracja PIT-11 - dodana możliwość zapisywania deklaracji dla pracowników poniżej 18 roku życia.
4. Wydruk deklaracji PIT-11 - poprawa drukowania osoby odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji.
5. Deklaracja PIT-11 - poprawa wypełniania kosztów uzyskania przychodu, dla pracowników zamiejscowych.
Wersja 22.2.110.112 - 12 stycznia 2023
1. Deklaracje PIT-11 - poprawa przypisania identyfikatora wysyłki e-deklaracji do deklaracji. Wymagane jest jednorazowe otwarcie okna 'Deklaracje PIT-11'.
Wersja 22.2.109.110 - 10 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - poprawa dodawania w roku 2023, oraz dodawanie dla pracowników zwolnionych w roku poprzednim, ale występujących na liście płac w roku bieżącym.
Wersja 22.2.108.103 - 3 stycznia 2023
1. Listy płac - poprawa ograniczania składki zdrowotnej dla niskich wynagrodzeń np. ćwierć etatu.
Wersja 22.2.107.103 - 3 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - poprawa wypełniania zwolnionych przychodów ze stosunku pracy, oraz umów i zleceń dla pracowników z powodem zwolnienia 'Osoba, do 26 roku życia włącznie'.
Wersja 22.2.106.1228 - 28 grudnia 2022
1. Deklaracje PIT-11 w wersji 29 - dodane seryjne wysyłanie e-deklaracji, oraz odbieranie UPO.
Wersja 22.2.105.1223 - 23 grudnia 2022
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2023.
Wersja 22.2.103.1221 - 21 grudnia 2022
1. Dodana deklaracja PIT-11 w wersji 29 (schemat 1-1E) z wysyłaniem jako e-deklaracja.
Wersja 22.2.102.1213 - 13 grudnia 2022
1. Listy płac - poprawa generacji pozycji list płac dla zleceniobiorców, którzy nie są rezydentami (obcokrajowców).
Wersja 22.2.101.1206 - 6 grudnia 2022
1. Import dokumentów z programu 'HM - Handel i Magazyn' - ograniczenie importu do obsługiwanej wersji bazy danych.
Wersja 22.2.100.1124 - 24 listopada 2022
1. Zmiany w natywnej kontrolce grid przyspieszające otwieranie i filtrowanie tabel z większą liczbą wierszy.
Wersja 22.2.52.1108 - 8 listopada 2022
1. Poprawa ustalania kwoty do której obowiązuje zwolnienie z podatku w sytuacji gdy zleceniobiorca ma inny powód zwolnienia niż zwolnienie od niektórych umów cywilno prawnych.
2. Poprawa dodawania deklaracji VAT-UE.
Wersja 22.2.51.1103 - 3 listopada 2022
1. Poprawa otwierania okien obecności i zwolnień pracowników.
2. Poprawa wydruków deklaracji PIT-5.
Wersja 22.2.50.1026 - 26 października 2022
1. Dodana deklaracja PIT-11 w wersji 29 z wysyłaniem jako e-deklaracja.
2. Listy płac - dodana obsługa przekroczenia przychodu zwolnionego, oraz zmiany w obsłudze i wyświetlaniu przekroczenia pierwszego progu podatkowego.
3. Składki właścicieli - dodana możliwość zmiany podstawy ubezpieczeń społecznych (zwolnienie chorobowe właściciela), oraz zmian w obliczaniu składki ubezpieczenia zdrowotnego.
4. Dane lat pracowników - dodana możliwość zaznaczenia, że pracownik złożył wniosek o rozliczaniu wspólnie ze współmałżonkiem lub wniosek o stosowanie drugiej stawki podatku dochodowego.
5. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie. UWAGA! Użytkownicy systemu Windows 11 proszeni są o kontakt przed wykonaniem aktualizacji struktury bazy danych.
Wersja 22.1.118.824 - 24 sierpnia 2022
1. Wysyłanie JPK - dodana została obsługa nowych certyfikatów 'Szafir'.
Wersja 22.1.114.823 - 23 sierpnia 2022
1. Pracownicy - poprawa sprawdzania dat podlegania ubezpieczeniom.
Wersja 22.1.111.819 - 19 sierpnia 2022
1. Składki właścicieli - poprawa automatycznego poprawiania minimalnej podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla osób współpracujących podczas otwierania okna.
Wersja 22.1.110.808 - 8 sierpnia 2022
1. Składki właścicieli - aktualizacja minimalnej podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla osób współpracujących.
2. Pracownicy - dodana możliwość dodawania pracowników z przyszłą datą zatrudnienia.
Wersja 22.1.109.707 - 7 lipca 2022
1. Poprawa obsługi list płac.
2. Deklaracja PIT-5 - poprawa obliczania podatku za czerwiec 2022.
Wersja 22.1.108.704 - 4 lipca 2022
1. Poprawa obsługi list płac ze zmianami, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. dla niskich wynagrodzeń.
Wersja 22.1.107.627 - 27 czerwca 2022
1. Poprawa obsługi list płac ze zmianami, które obowiązują od 1 lipca 2022 r..
Wersja 22.1.106.627 - 27 czerwca 2022
1. Poprawa obliczania składki zdrowotnej pracownika w sytuacji gdy pracownik jest zwolniony z podatku i ma niskie wynagrodzenie.
2. Dodana obsługa list płac ze zmianami, które obowiązują od 1 lipca 2022 r..
Wersja 22.1.98.525 - 25 maja 2022
1. JPK V7 - uwzględnianie korekt opodatkowania (złe długi) z terminem i datą zapłaty od stycznia 2022.
Wersja 22.1.90.504 - 4 maja 2022
1. Nowe okno pracowników - dodany przycisk 'Stopień niepełnosprawności'.
Wersja 22.1.89.405 - 5 kwietnia 2022
1. Dodana obsługa JPK FA (4).
Wersja 22.1.88.322 - 22 marca 2022
1. Zwolnienia chorobowe - aktualizacja obliczania podstawy stawki dziennej w sytuacji gdy nie minął miesiąc od poprzedniego zwolnienia.
2. JPK V7 - uwzględnianie ujemnych kwot netto na dokumentach ze znacznikami 'MR_T' lub 'MR_UZ' wyłącznie w części ewidencyjnej.
Wersja 22.1.86.318 - 18 marca 2022
1. Składki właścicieli - zmiany w składkach w sytuacji gdy osoba współpracująca lub wspólnik dołączył po rozpoczęciu działalności.
Wersja 22.1.85.228 - 2 marca 2022
1. Okno właściciela - poprawa wyświetlania rodzaju opodatkowania w sytuacji gdy są już zapisane składki w konkretnym roku.
Wersja 22.1.80.225 - 25 lutego 2022
1. Aktualizacja linku do strony podpisywania dokumentów przez ePUAP
Wersja 22.1.79.222 - 23 lutego 2022
1. Składki właścicieli - dodany eksport składek do programu 'Płatnika' dla osób niefizycznych, oraz eksport składek razem z listą płac.
2. Okno ustawień - dodana możliwość oznaczania firmy jako 'Firma archiwalna', firmy tak oznaczone nie pokazują się domyślnie w oknie logowania.
3. Okno logowania - dodana możliwość wyboru jakie firmy mają się pokazać do wyboru: niearchiwalne, archiwalne lub wszystkie.
4. Okno aktywacji subskrypcji - dodana możliwość zaznaczenia, że komputer ma jednak połączenie z internetem, co spowoduje pokazanie przycisku 'Aktywuj przez internet'.
Wersja 22.1.78.221 - 21 lutego 2022
1. Poprawa tworzenia unikalnego indeksu tabeli danych właścicieli w latach w czasie wykonywania reindeksacji tabel, co uniemożliwiało np. dodanie deklaracji PIT-5.
Wersja 22.1.75.216 - 16 lutego 2022
1. Poprawa eksport KEDU do programu 'Płatnika' według schematu 5.4 w sytuacji gdy pracownik podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu i ma zerową podstawę ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Poprawa nazw pól dotyczących rodzaju opodatkowania w tabelach ustawień firmy w latach i danych właścicieli w latach.
Wersja 22.1.73.211 - 11 lutego 2022
1. Zmiany w oknach właściciele i składki właścicieli.
Wersja 22.1.72.210 - 10 lutego 2022
1. Listy płac - poprawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników zwolnionych z podatku i przy zerowej kwocie pomniejszającej zaliczkę na podatek.
Wersja 22.1.71.209 - 9 lutego 2022
1. Poprawa naliczania składki zdrowotnej dla osoby współpracującej z właścicielem za styczeń 2022. Proszę otworzyć okno składek właścicieli, program poprawi podstawę i składkę ubezpieczenie zdrowotnego i o tym poinformuje.
2. Dodany eksport KEDU do programu 'Płatnika' według schematu 5.4.
Wersja 22.1.70.208 - 8 lutego 2022
1. Nowe okno składek właścicieli.
2. Pracownicy - dodany wydruk wniosku o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek.
3. Pracownicy - zmiany w wydruku PIT-2.
4. Deklaracja PIT-5 i PIT-5L - zmiany w uwzględnianiu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Wersja 22.1.69.207 - 7 lutego 2022
1. Listy płac - poprawa ograniczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, obecnie ograniczenie jest uwzględnianie wyłącznie na listach typu 'wynagrodzenie za miesiąc'.
Wersja 22.1.68.204 - 4 lutego 2022
1. Poprawa wysyłania starych JPK VAT.
Wersja 22.1.67.203 - 4 lutego 2022
1. Listy płac - poprawa obliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego dla zleceniobiorców
2. Dodana obsługa JPK V7(2) - na razie bez wysyłki z korektą podstawy opodatkowania 'złe długi'.
Wersja 22.1.66.203 - 3 lutego 2022
1. Okno właścicieli - poprawa dodawania nowych właścicieli
Wersja 22.1.65.202 - 2 lutego 2022
1. Listy płac z rokiem wypłaty 2022 - dodane naliczanie zaliczki na podatek z możliwością odłożenia. Program sprawdza czy zaliczka obliczona według stałych grudnia 2021 jest niższa niż według roku 2022 i jeżeli tak to jej użycie.
2. Pracownicy - dodanie ustawienia 'Nie odkładaj zaliczki na podatek w roku 2022'. To ustawienie jest domyślnie niezaznaczone, czyli program odkłada zaliczkę na listach płac.
Wersja 22.1.60.129 - 29 stycznia 2022
1. Poprawa uwzględniania w przychodzie pracownika należącego do PPK części składki PPK zapłaconej przez pracodawcę w poprzednim miesiącu. Jeżeli deklaracje PIT-11 za rok 2021 zostały już wystawione będą wymagały korekty - program wyświetli odpowiedni komunikat.
2. Zmiany w oknie pracownik.
Wersja 22.1.23.127 - 27 stycznia 2022
1. Zmiany w układzie okna pracownik.
2. Wstążka ustawienia - usunięcie niepotrzebnego przycisku 'ustawienia sprawozdań finansowych'.
Wersja 22.1.20.126 - 26 stycznia 2022
1. Poprawa wypełniania znacznika 'Podatnik nie będący osobą fizyczną' na nowych deklaracjach dla rodzajów firm różnych od 'Osoba fizyczna'.
Wersja 22.1.19.125 - 25 stycznia 2022
1. Poprawa otwierania deklaracji PIT-4R.
Wersja 22.1.18.121 - 24 stycznia 2022
1. Zmiany w oknie właściciela.
2. Dane firmy - dodane zostało nowe ustawienie 'Rodzaj firmy' wymagane do obliczania składek ubezpieczeń zdrowotnych właścicieli. Tam gdzie to możliwe program sam je ustawi na podstawie nazwy firmy, w pozostałych przypadkach proszę je ustawić samodzielnie.
Wersja 22.1.16.120 - 20 stycznia 2022
1. Okna ustawień firmy i właściciela - umożliwienie wyboru rodzaju opodatkowania.
Wersja 22.1.15.120 - 20 stycznia 2022
1. Poprawa otwierania deklaracji PIT-5.
Wersja 22.1.14.119 - 19 stycznia 2022
1. Okno pracowników - uruchomienie wydruku 'Karta Wynagrodzeń'.
2. Zmiany w oknie właściciela.
3. Okna pracownik i właściciel - poprawa wpisywania w polach miejscowości, poczty... nazw z myślnikiem.
4. Import dokumentów z programu 'HM - Handel i Magazyn' - zmiany w imporcie zapisów w cenach magazynowych.
Wersja 22.1.8.106 - 12 stycznia 2022
1. Zmiany w oknach pracownicy, właściciele, ustawienia.
2. Dodana została kartoteka stanowisk pracy.
Wersja 22.1.7.105 - 5 stycznia 2022
1. Dodane zostało obliczanie ulgi dla 'Klasy Średniej' dla więcej niż jednej listy płac w obrębie jednego miesiąca (ulga może być nawet ujemna).
Wersja 22.1.6.105 - 5 stycznia 2022
1. Kartoteka pracowników - uruchomienie generacji deklaracji PIT-11, oraz pokazywania świadectw pracy dla konkretnego pracownika.
2. Zmiany i poprawki w oknach składniki płac, właściciel, ...
Wersja 22.1.5.104 - 4 stycznia 2022
1. Lista płac - poprawa naliczania składki zdrowotnej dla ubezpieczonego zleceniobiorcy.
2. Okno właściciela - zmiany w wyświetlaniu i obsłudze rodzaju opodatkowania.
Wersja 22.1.4.103 - 3 stycznia 2022
1. Uruchomienie generacji list płac z rokiem wypłaty 2022 z uwzględnieniem ulgi dla 'Klasy Średniej' i zwolnień z podatku.
Wersja 22.1.2.102 - 2 stycznia 2022
1. Poprawa wyświetlania okien 'Bilans', 'Rachunek Zysków i Strat' oraz ich układów.
Wersja 22.1.1.101 - 1 stycznia 2022
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2022.
Wersja 22.0.51.1231 - 31 grudnia 2021
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Nowe okno kartoteki pracowników (stare można wywołać z klawiszem Ctrl).
3. Nowe okno pracownika z możliwością zdefiniowania informacji związanych z 'Polskim Ładem'.
4. Okno właściciela - dodana możliwość zdefiniowania informacji związanych z 'Polskim Ładem'.
5. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2022.
Wersja 21.0.36.923 - 23 września 2021
1. Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK w wersji 5 - dodane nowe schematy pozwalające na obsługę kontrahentów z Irlandii Północnej z identyfikatorem vat rozpoczynającym się od liter 'XI'.
Wersja 21.0.33.809 - 9 sierpnia 2021
1. Dodane wykrywanie wygaśnięcia certyfikatu podpisu kwalifikowanego podczas wysyłania edeklaracji, lub JPK. Program umożliwia obecnie wybór nowego certyfikatu bezpośrednio w momencie wysyłania.
2. JPK V7 - pomijanie znacznika MPP podczas generacji xml, za okres od lipca 2021.
Wersja 21.0.31.727 - 27 lipca 2021
1. Dodane deklaracja PIT-4R w wersji 12 z wysyłaniem jako e-deklaracja.
2. Okno dziennika - ustawienie domyślnego sortowania przy otwarciu okna.
Wersja 21.0.28.713 - 13 lipca 2021
1. Dodane deklaracja PIT-11 w wersji 27 z wysyłaniem jako e-deklaracja.
Wersja 21.0.27.622 - 22 czerwca 2021
1. Poprawa importu z programu 'HM - Handel i Magazyn' dokumentów PK w sytuacji gdy zapis we wzorcu występował wyłącznie po jednej stronie.
Wersja 21.0.25.618 - 18 czerwca 2021
1. Nowe okno ustawień - dodane ustawienie liczby lat wstecz sprawdzania należności i zobowiązań.
Wersja 21.0.24.528 - 31 maja 2021
1. PPK - dodane naliczanie składek PPK dla zleceniobiorców.
Wersja 21.0.23.514 - 14 maja 2021
1. Zmiany w imporcie zgrupowanych paragonów i faktur fiskalnych z programu HM c.d.
Wersja 21.0.22.514 - 14 maja 2021
1. Zmiany w imporcie zgrupowanych paragonów i faktur fiskalnych z programu HM.
Wersja 21.0.20.513 - 13 maja 2021
1. JPK V7 - poprawa wypełniania pliku nie będącego korektą.
Wersja 21.0.19.512 - 12 maja 2021
1. JPK V7 - umożliwienie złożenia korekty do wysłanego JPK V7 bez części ewidencyjnej.
2. PPK - uruchomienie naliczania na listach płacowych innego typu niż wynagrodzenie za miesiąc.
Wersja 21.0.16.505 - 5 maja 2021
1. Poprawa sumowania kwot PPK na wydruku listy płac grupowanej po dziale z maksymalną liczbą używanych składników płacowych.
Wersja 21.0.15.505 - 5 maja 2021
1. Poprawa sumowania kwot na wydrukach list płac grupowanych po dziale, lub koncie księgowym.
Wersja 21.0.14.505 - 5 maja 2021
1. PPK - dodane nowe wydruki list płac.
Wersja 21.0.12.415 - 15 kwietnia 2021
1. JPK VAT za styczeń lub luty 2020 - nieuwzględnienie dokumentów z roku 2019 z okresem JPK VAT styczeń lub luty 2020.
Wersja 21.0.11.415 - 15 kwietnia 2021
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Zmiany w oknie ustawień firmy, firmy w roku i programu.
3. Dziennik księgowań - zerowanie kwot zapisów z nieprzypisanym kontem.
4. Nowe okna pojazdów, ewidencji przebiegu pojazdów, kosztów eksploatacji pojazdów i zestawienia kosztów eksploatacji pojazdów.
5. Okno pracownik - dodanie pól identyfikator uczestnika PPK i rachunek PZIF.
6. Wydzielenie PPK jako oddzielny moduł programu.
Wersja 20.4.76.302 - 2 marca 2021
1. PIT-4R - poprawa wypełniania na nowo z deklaracji PIT-4 podczas korygowania deklaracji PIT-4R.
Wersja 20.4.75.225 - 25 lutego 2021
1. JPK V7 - poprawa aktywności przycisku 'Eksportuj' bez wykupionego modułu JPK.
Wersja 20.4.74.224 - 24 lutego 2021
1. JPK V7 - poprawa aktywności przycisku 'Wyślij' dla kwartalnego rozliczania vatu.
Wersja 20.4.73.223 - 23 lutego 2021
1. JPK V7 - zmiany obsługi pól części deklaracyjnej: 49, 50 i 52.
Wersja 20.4.72.218 - 18 lutego 2021
1. Okno dokumenty VAT - zmiany domyślnych kryteriów, zmiany wyświetlanych kolumn, uwzględnienie dokumentów z roku 2020 z okresem JPK V7 styczeń 2021, oraz uruchomienie eksportu do plików.
2. Poprawa inicjalizacji domyślnych kolumn zapisów dla typu dokumentu PK.
Wersja 20.4.70.217 - 17 lutego 2021
1. JPK VAT - poprawa przygotowania w sytuacji, gdy w miesiącu nie zostały wystawione lub wpisane żadne dokumenty.
Wersja 20.4.68.212 - 12 lutego 2021
1. Dodany wydruk deklaracji PIT-4R (11).
Wersja 20.4.66.210 - 10 lutego 2021
1. VAT-7 - poprawa przygotowania korekty deklaracji.
2. JPK V7 - blokada możliwości przygotowania z okres wcześniejszy niż październik 2020.
3. JPK VAT - blokada możliwości przygotowania z okres późniejszy niż wrzesień 2020.
Wersja 20.4.64.209 - 9 lutego 2021
1. JPK V7 za styczeń 2021 - uwzględnienie dokumentów z roku 2020 z okresem JPK V7 styczeń 2021.
Wersja 20.4.63.205 - 5 lutego 2021
1. Okna dokumentów VAT - poprawa zapisu znaczników VAT na dokumentach z lat wcześniejszych niż rok 2020.
Wersja 20.4.62.204 - 4 lutego 2021
1. Poprawa przerysowywania kontrolek grid.
Wersja 20.4.61.203 - 3 lutego 2021
1. Okno JPK V7 - poprawa generacji pliku xml, jeżeli w miesiącu nie zostały wystawione lub wpisane żadne dokumenty, z możliwością skorygowania wcześniej wysłanego JPK V7.
Wersja 20.4.60.129 - 29 stycznia 2021
1. Okna rozrachunków i sald kontrahentów - poprawa pokazywania nierozliczonych zapisów dokumentów RK, WB i PK.
Wersja 20.4.59.128 - 29 stycznia 2021
1. Deklaracja PIT-11 - uwzględnienie zasiłków chorobowych jako inne źródła przychodu w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych.
Wersja 20.4.58.127 - 27 stycznia 2021
1. Okna listy deklaracji PIT-4R i wysyłek edeklaracji - dodany wydruk UPO.
Wersja 20.4.57.126 - 26 stycznia 2021
1. Reindeksacja tabel - usunięcie komunikatu o już istniejącym indeksie tabeli deklaracje.
2. Reindeksacja tabel - poprawa wykonywania reindeksacji szybkiej.
Wersja 20.4.56.126 - 26 stycznia 2021
1. Okno deklaracji PIT-4R wariant 11 i 10 - wyrównanie kontrolek kwot i liczby podatników w oknie otwieranym w trybie 'Zmień' lub 'Pokaż'.
Wersja 20.4.55.126 - 26 stycznia 2021
1. Dodawanie nowej deklaracji PIT-4R za rok 2020 - dodany komunikat, że deklaracji nie da się zapisać w sytuacji gdy urząd skarbowy nie jest przypisany w danych firmy, lub kartotece właścicieli firmy, lub kod urzędu jest pusty.
Wersja 20.4.54.125 - 25 stycznia 2021
1. Dodana deklaracja PIT-4R wariant 11 z wysyłaniem edeklaracji, z możliwością zaznaczenia pierwszej deklaracji jako korekta, dla tych, którzy wysłali wariant 9, lub 10 za rok 2020.
2. PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) - dodana możliwość uwzględniania składki pracodawcy w kosztach płacowych w miesiącu wypłaty, włączane w oknie ustawień.
Wersja 20.4.52.125 - 25 stycznia 2021
1. Dodana deklaracja PIT-4R wariant 10 z wysyłaniem edeklaracji, z możliwością zaznaczenia pierwszej deklaracji jako korekta, dla tych, którzy wysłali wariant 9 za rok 2020.
Wersja 20.4.49.122 - 22 stycznia 2021
1. Okno JPK V7 - przywrócenie wysyłania JPK V7 bez części ewidencyjnej.
Wersja 20.4.48.122 - 22 stycznia 2021
1. Ustawienia - dodane okno okresów kwartalnego rozliczania vatu, w którym można zdefiniować w jakich okresach vat był i/lub jest rozliczany kwartalnie.
2. Import dokumentów z JPK FA - poprawa otwierania pliku xml JPK FA.
Wersja 20.4.47.121 - 21 stycznia 2021
1. Poprawa wypełniania deklaracji PIT-11 dla pracowników do 26 roku życia w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych
2. Generacji listy płac - dodane naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od zasiłku chorobowego dla pracowników do 26 roku życia w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych.
3. Aktualizacja stałych miesięcznych na rok 2021.
Wersja 20.4.43.116 - 16 stycznia 2021
1. Okna rozrachunków i sald kontrahentów - poprawa pokazywania nierozliczonych zapisów dokumentów RK, WB i PK.
Wersja 20.4.41.115 - 15 stycznia 2021
1. Okna rozrachunków i sald kontrahentów - uwzględnie rozliczenia dokumentu zapisem z poprzedniego roku przy wykonywaniu na określony dzień wstecz.
Wersja 20.4.38.115 - 15 stycznia 2021
1. Okno kontrahentów - dodana możliwość usunięcia oznaczenia kontrahentów z Wielkiej Brytanii jako wspólnotowych (należących do Unii Europejskiej).
2. Okna rozrachunków i sald kontrahentów - poprawa wykonywania na określony dzień wstecz.
3. Okno kontroli konta 490 z czwórkami lub piątkami - poprawa wykonywania.
Wersja 20.4.34.114 - 14 stycznia 2021
1. Okno listy deklaracji PIT-11 - poprawa seryjnego wysyłania e-deklaracji.
Wersja 20.4.33.112 - 12 stycznia 2021
1. Okno dokumentów vat zakup i korekta zakupu - uruchomienie możliwości przypisania dokumentu do okresu JPK V7 ze stycznia następnego roku.
2. Okno salda kontrahentów - poprawa eksportu.
Wersja 20.4.30.108 - 8 stycznia 2021
1. Okno ustawień firmy - aktywny moduł JPK - dodana możliwość definiowania jakie typy dokumentów JPK V7 są używane, czyli 'FP', 'RO', 'WEW', 'MK', 'VAT_RR', dzięki temu można wyłączyć nieużywane typy i nie będą się pojawiały podczas wystawiania lub wpisywania dokumentów.
Wersja 20.4.28.105 - 5 stycznia 2021
1. Składki właścicieli firmy - poprawa zapisanych zerowych składek na ubezpieczenie wypadkowe, wystarczy otworzyć okno i jeżeli program poprawi składki wyświetli informację.
Wersja 20.4.26.104 - 5 stycznia 2021
1. Składki właścicieli firmy - poprawa naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe w sytuacji gdy firma jest 'osobą fizyczna' i używa własnej stawki ubezpieczenia wypadkowego.
Wersja 20.4.25.104 - 4 stycznia 2021
1. Okno JPK V7 - poprawa wypełniania listy miesięcy dla lat wcześniejszych niż rok bieżący.
2. Poprawa przepisywania typów dokumentów na nowy rok.
Wersja 20.4.24.101 - 1 stycznia 2021
1. Eksport KEDU do programu 'Płatnika' - aktualizacja schematu do wersji 5.2, uwzględniająca składki pracodawcy na 'Pracownicze Plany Kapitałowe'.
2. Kartoteka krajów - aktualizacja przynależności 'Wielkiej Brytanii' do 'Unii Europejskiej'.
3. Okna dokumentów VAT - ukrywanie w trybie pokazywania nieużywanych znaczników JPK V7 i typu dokumentu JPK V7.
4. Okno JPK V7 - zmiany w polu uzasadnienie przyczyn złożenia korekty części deklaracyjnej oraz wydruku tego pola.
Wersja 20.4.21.1230 - 30 grudnia 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodana obsługa 'Pracowniczych Planów Kapitałowych'.
3. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2021.
4. Okno dokumentu VAT - dodany typ dokumentu JPK V7 niezależny od znaczników JPK V7.
5. Okno wysyłek JPK - zmiana kodu formularza na kod systemowy i dodanie kolumny zawartość JPK V7 (cześć ewidencyjna, deklaracyjna lub ewidencyjna i deklaracyjna).
Wersja 20.3.65.1223 - 23 grudnia 2020
1. Wysyłanie JPK V7 - dodana możliwość wymuszenia podpisu ePUAP dla osób fizycznych. W oknie z pytaniem czy wysłać, klikając na przycisk 'Tak', trzeba trzymać wciśnięty klawisz Ctrl.
Wersja 20.3.64.1221 - 21 grudnia 2020
1. Wysyłanie JPK V7 - dodane podpisywanie kwotą przychodu, dla osób fizycznych.
Wersja 20.3.63.1220 - 20 grudnia 2020
1. Wysyłki JPK V7 - uruchomione pokazywanie JPK V7 w takim układzie jak podczas przygotowania, dodany oddzielny przycisk do pokazywania xml.
2. JPK V7 - dodana możliwość oddzielnego korygowania części ewidencyjnej i/lub deklaracyjnej, program sam rozpoznaje jaka cześć wymaga skorygowania. Dodany jest też przycisk do ustalenia części korygowanej należy go użyć po 'ręcznych' zmianach w części deklaracyjnej. Użytkownik może wymusić korektę odpowiedniej części pomimo tego, że program nie widzi potrzeby korekty.
3. Wysyłki JPK V7 - dodana możliwość wydruku części deklaracyjnej, jeżeli wystąpiła w JPK V7.
Wersja 20.3.61.1218 - 18 grudnia 2020
1. JPK V7 - poprawa generacji właściwości DataWplywu wierszy zakupów w sytuacji, gdy DataWplywu jest różna od właściwości DataZakupu.
Wersja 20.3.60.1217 - 17 grudnia 2020
1. PIT-11 wersja 26 - dodany pełny 3 stronicowy wydruk.
2. Zmiany w oknie ustawień firmy.
Wersja 20.3.59.1216 - 17 grudnia 2020
1. Dodany został schemat e-deklaracji PIT-11 w wersji 26.
2. Uruchomienie kontroli konta 490.
Wersja 20.3.56.1214 - 14 grudnia 2020
1. Uruchomienie przycisku 'Zapłaty' w oknie rejestru dokumentów.
Wersja 20.3.55.1212 - 13 grudnia 2020
1. Uruchomienie generatora faktur wewnętrznych.
2. Okna dokumentów - zmiany w obsłudze zmian dat i automatycznej zmiany okresów vatu i zapisów.
3. Okno zapisów konta - usunięcie komunikatu, który pojawiał się, jeżeli w oknie obrotów konta okresem był cały rok.
Wersja 20.3.53.1210 - 10 grudnia 2020
1. Okno planu kont - poprawa dodawania nowego konta.
2. Okno planu kont - poprawa wydruków planu kont.
3. Okna WB, RK i PK - poprawa ustalania konta rozrachunkowego po wybraniu dokumentu typu paragon.
Wersja 20.3.51.1207 - 7 grudnia 2020
1. Poprawa wydruku ewidencji kosztów eksploatacji pojazdów.
2. Dokumenty VAT - przywrócone autotyczne zaznaczanie 'Automatycznie obliczaj VAT z wartości' z rejestru dokumentów, oraz zapisywanie tego ustawienia.
Wersja 20.3.50.1207 - 7 grudnia 2020
1. Kartoteka pojazdów - poprawa dodawania nowych pojazdów.
Wersja 20.3.49.1207 - 7 grudnia 2020
1. JPK V7 - poprawa uwzględniania kwoty z pola 'Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy' z poprzedniego JPK V7 z cześcią deklaracyjną, jeżeli była wysłana co najmniej jedna korekta JPK V7.
2. Poprawa importu GTU z programu HM, aby uzupełnić GTU na już zaimportowanych dokumentach wystarczy wywołać import ponownie.
Wersja 20.3.48.1204 - 4 grudnia 2020
1. Poprawa obliczania zaliczki na podatek dochodowy pracownika w miesiącu następnym po przekroczeniu pierwszego progu podatku dochodowego.
Wersja 20.3.47.1203 - 3 grudnia 2020
1. Uruchomienie raportów rozrachunkowych.
Wersja 20.3.46.1203 - 3 grudnia 2020
1. JPK V7 - usunięcie komunikatu, który pojawiał się, jeżeli pierwszym JPK V7 był JPK V7 za listopad.
Wersja 20.3.45.1201 - 1 grudnia 2020
1. Poprawa w oknach ewidencji pojazdów.
Wersja 20.3.44.1130 - 1 grudnia 2020
1. JPK V7 - dodane uwzględnianie kwoty z pola 'Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy' z poprzedniego JPK V7 z cześcią deklaracyjną.
2. JPK VAT - wiersze sprzedaży i zakupów - poprawa wypełniania kolumny adres kontrahenta.
3. Zmiany w oknie definicji rejestru dokumentów.
Wersja 20.3.43.1130 - 30 listopada 2020
1. Część płacowa - aktualizacja obliczania zaliczki na podatek dochodowy przy przekroczeniu w miesiącu pierwszego progu podatku dochodowego.
2. Poprawa otwierania okna ewidencji kosztów eksploatacji pojazdów.
Wersja 20.3.42.1128 - 28 listopada 2020
1. Okna WB, RK i PK - poprawa ustalania strony i czy rozliczenie jest częściowe po wybraniu rozliczanego dokumentu.
Wersja 20.3.39.1126 - 26 listopada 2020
1. Poprawa w oknie rozliczania zapisu walutowego
2. Poprawa importu z programu 'HM - Handel i Magazyn', jeżeli import dotyczył więcej niż jednej firmy w programie HM.
Wersja 20.3.37.1125 - 25 listopada 2020
1. Aktualizacja bibliotek.
Wersja 20.3.35.1125 - 25 listopada 2020
1. Import JPK FA - poprawa importu dokumentów z przypisanymi wzorcami dekretacji.
2. Przycisk 'Ustawienia importu' we wstążce jest obecnie zależny wyłącznie od uprawnień użytkownika.
Wersja 20.3.34.1125 - 25 listopada 2020
1. JPK V7 - usunięcie generacji typu dokumentu 'WEW' dla znacznika: 'Import usług (w tym licencje, subskrypcje, ...), wykonanych w Polsce, lub w kraju nie należącym do Unii Europejskiej - art. 28b ustawy'.
2. Okna dokumentów - usunięcie komunikatu pokazującego się przy niekompletnym wpisaniu dany np. 25-11-202
Wersja 20.3.33.1123 - 24 listopada 2020
1. Okna WB, RK i PK - uruchomienie rozliczania dokumentów rozrachunkowych.
2. Okno obroty WPF - poprawa wykonywania zestawienia obrotów.
3. Poprawa otwierania okien dokumentów vat w latach wcześniejszych niż rok 2020.
Wersja 20.3.31.1123 - 23 listopada 2020
1. JPK V7 - poprawa pokazywania sekcji C.
2. Okno dokumentu WB, RK, lub PK - uruchomione wypełnianie kolumn informacyjnych rozliczanego dokumentu lub dokumentów
Wersja 20.3.30.1123 - 23 listopada 2020
1. Poprawa obsługi kopiowania już istniejącego dokumentu.
2. Poprawa otwierania okna dziennika.
Wersja 20.3.29.1122 - 22 listopada 2020
1. Dokumenty zakupów i korekt zakupów - dodana została możliwość oznaczania znacznikiem JPKV7 'WEW'.
Wersja 20.3.27.1122 - 22 listopada 2020
1. JPK V7 - dodane ukrywanie części deklaracyjnej dla kwartalnego rozliczania VATu.
Wersja 20.3.26.1121 - 21 listopada 2020
1. JPK V7 - poprawa zaokrąglania sum w części deklaracyjnej.
2. JPK V7 - poprawa wypełniania pól 68 i 69 (korekta - złe długi) części deklaracyjnej z części ewidencyjnej.
3. Wysyłki JPK V7 - dodane odbieranie UPO w wersji 7.
4. VAT UE - poprawa wypełniania nowych deklaracji.
Wersja 20.3.25.1121 - 21 listopada 2020
1. Dodane wysyłanie mięsięcznego JPK V7 z częścią deklaracyjną.
Wersja 20.3.23.1120 - 20 listopada 2020
1. Poprawa dodawania nowej deklaracji PIT-5.
Wersja 20.3.22.1120 - 20 listopada 2020
1. Dodane wysyłanie JPK V7 dla firm rozliczających vat kwartalnie.
Wersja 20.3.20.1119 - 19 listopada 2020
1. Poprawa obsługi i zapisywania dat i okresów dokumentów.
Wersja 20.3.19.1119 - 19 listopada 2020
1. Poprawa zapisywania GTU na dokumentach vat: sprzedaż i korekta sprzedaży.
Wersja 20.3.18.1119 - 19 listopada 2020
1. JPK V7 - wypełnianie pola KodKrajuNadaniaTIN, jeżeli NIP na dokumencie rozpoczyna się od PL.
2. Poprawki w oknach wzorców dekretacji, obroty i zapisów konta w najnowszej wersji.
Wersja 20.3.17.1119 - 19 listopada 2020
1. Poprawki w oknach konta, obrótów kont, BO w najnowszej wersji.
Wersja 20.3.15.1118 - 18 listopada 2020
1. Dodana możliwość przypisywania do wielu zaznaczonych dokumentów, znaczników wymaganych przez JPK V7.
Wersja 20.3.14.1118 - 18 listopada 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodana możliwość przypisywania do dokumentów sprzedaży i korekt sprzedaży symboli GTU, używane symbole GTU można ustawić w oknie ustawień firmy.
3. Dodana możliwość przypisywania do wielu zaznaczonych dokumentów sprzedaży i korekt sprzedaży symboli GTU.
4. Dodana możliwość oznaczania dokumentów znacznikami wymaganymi przez JPK V7, Używane znaczniki JPK V7 można ustawić w oknie ustawień firmy.
5. Zmiany wyglądu okien do wprowadzania dokumentów vat.
6. Nowe okno JPK V7.
7. Zmiana obsługi uwzględnia dokumentów rejestru w JPK V7, JPK VAT i deklaracji VAT-7, na JPK V7 są uwzględniane dokumenty rejestrów z ustawieniem uwzględniania w części ewidencyjnej lub deklaracyjnej. na JPK VAT i deklaracji VAT-7 ustawienia działają tak jak do tej pory.
8. Dodana obsługa JPK V7 z możliwością eksportu.
9. UWAGA! - Nie wszystkie funkcjonalności programu są już uruchomionie, jeżeli nie jest to do zaakceptowania, proszę nie instalować aktualizacji i poczekać na aktualizację z pełną funkcjonalnością.
Wersja 20.2.25.1001 - 2 października 2020
1. Okno listy dokumentów - poprawa zmiany czcionki w kontrolce grid, po zmianie typu dokumentu, oraz zapisywanie układu i rozmiaru czcionki.
Wersja 20.2.23.1001 - 1 października 2020
1. Poprawa zmiany czcionki na inną niż standardowa w kontrolkach grid.
Wersja 20.2.22.924 - 24 września 2020
1. Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK w wersji 5 - dodane zostały wydruki (proszę pamiętać, że te deklaracje można składać wyłącznie elektronicznie).
Wersja 20.2.20.915 - 16 września 2020
1. Poprawa dodawania nowych typów dokumentów.
2. Zmiany w oknie listy dokumentów.
Wersja 20.2.8.806 - 6 sierpnia 2020
1. Poprawa importu dokumentów z wielu firm programu 'HM - Handel i Magazyn'.
Wersja 20.2.4.717 - 17 lipca 2020
1. Poprawa wykonywania aktualizacji struktury bazy danych i reindeksacji tabel, jeżeli ścieżka do bazy danych jest ustawiona przy użyciu notacji UNC.
Wersja 20.2.2.716 - 16 lipca 2020
1. Dodane deklaracje VAT-UE i VAT-UEK w wersji 5 z wysyłaniem jako e-deklaracje.
2. Okno środka trwałego - poprawa wyboru klasyfikacji środka trwałego.
3. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
Wersja 20.1.37.614 - 15 czerwca 2020
1. Poprawa importu dokumentów z wielu firm programu 'HM - Handel i Magazyn'.
Wersja 20.1.37.614 - 15 czerwca 2020
1. Poprawa otwierania okna korekt sprzedaży vat.
Wersja 20.1.35.529 - 29 maja 2020
1. Deklaracja VAT-7 - poprawa sprawdzania kwot w polach P12 i P14.
Wersja 20.1.32.420 - 20 kwietnia 2020
1. Poprawa wydruku sumarycznych rejestrów (ewidencji) vat.
Wersja 20.1.30.417 - 17 kwietnia 2020
1. Poprawa otwierania nowych okien (np. z deklaracjami), po przelogowaniu się do innej firmy.
Wersja 20.1.29.416 - 16 kwietnia 2020
1. Poprawa renumeracji w oknie listy dokumentów.
2. Poprawa wypełniania informacji o dokumentach w oknie rozliczeń międzyokresowych.
3. Zmiany w oknach definicji rejestrów (ewidencji) vat.
4. Zmiana daty księgowania dokumentów, na datę końca miesiąca zapisów dokumentu.
Wersja 20.1.26.410 - 10 kwietnia 2020
1. Poprawa otwierania okna ewidencji vat.
Wersja 20.1.25.410 - 10 kwietnia 2020
1. e-sprawozdania finansowe - dodana została konwersja sprawozdań zapisanych wcześniej w wersji schematu '1-0E' do wersji '1-2'. Jeżeli sprawozdanie jest już podpisane, należy usunąć wszystkie podpisy.
Wersja 20.1.18.406 - 7 kwietnia 2020
1. Aktualizacja struktur xml e-sprawozdań finansowych do wersji 1-2.
Wersja 20.1.14.324 - 24 marca 2020
1. Poprawa dodawania nowej firmy podczas rozpoczynania pracy z programem.
Wersja 20.1.13.316 - 16 marca 2020
1. Aktualizacja kodów ZUS.
Wersja 20.1.8.131 - 31 stycznia 2020
1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych na rok 2020.
Wersja 20.1.8.131 - 28 lutego 2020
1. Poprawa generacji pozycji zwolnień, dla kodu 311 - oznaczanie, że zwolnienie płaci ZUS.
Wersja 20.1.7.130 - 30 stycznia 2020
1. Pracownik - poprawa oznaczania 'Nie potrącaj podatku - do 26 roku życia'.
Wersja 20.1.6.127 - 27 stycznia 2020
1. Dodany został schemat e-deklaracji PIT-11 w wersji 25.
Wersja 20.1.6.127 - 29 stycznia 2020
1. Pracownik - poprawa oznaczania 'Nie potrącaj podatku - do 26 roku życia'.
Wersja 20.1.5.127 - 27 stycznia 2020
1. Dodane zostało wysyłanie e-deklaracji PIT-11 w wersji 25 i PIT-4R w wersji 9.
Wersja 20.1.4.127 - 27 stycznia 2020
1. Poprawa wydruku deklaracji PIT-4R w wersji 9 - pole 7 - rodzaj korekty.
Wersja 20.1.3.123 - 23 stycznia 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
Wersja 20.1.2.121 - 21 stycznia 2020
1. Poprawa generacji deklaracji PIT-11 w wersji 25, w sytuacji, gdy kwoty przychodu były bardzo małe np. 1/8 etatu. Proszę sprawdzić i jeżeli trzeba usunąć i na nowo wygenerować deklaracje.
Wersja 20.1.1.121 - 21 stycznia 2020
1. Poprawa wydruku deklaracji PIT-11 w wersji 25 - pole 69.
Wersja 20.1.0.104 - 21 stycznia 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodane deklaracje PIT-11 w wersji 25 i PIT-4R w wersji 9, na razie bez wysyłania jako e-deklaracje.
Wersja 20.0.2.102 - 2 stycznia 2020
1. Zmiany w imporcie dokumentów z programu 'HM Handel i Magazyn'.
Wersja 20.0.1.101 - 1 stycznia 2020
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2020.
Wersja 19.5.19.1214 - 14 grudnia 2019
1. Dodany import faktur z pliku JPK FA w wersji 3.
Wersja 19.5.17.1212 - 12 grudnia 2019
1. Poprawa wysyłania korekt e-deklaracji VAT-7 w wersjach VAT-7(20) i VAT-7K(14).
Wersja 19.5.16.1209 - 9 grudnia 2019
1. Poprawa wysyłania e-deklaracji VAT-7 w wersjach VAT-7(20) i VAT-7K(14) dla osób fizycznych.
Wersja 19.5.15.1204 - 4 grudnia 2019
1. Deklaracje VAT-7 - dodane wersje VAT-7(20) i VAT-7K(14).
Wersja 19.5.14.1203 - 3 grudnia 2019
1. Poprawa importu faktur z pliku JPK FA.
Wersja 19.5.13.1126 - 26 listopada 2019
1. Salda kontrahentów - poprawa wykonania w sytuacji, gdy liczba znaków ulicy kontrahenta przekracza 36 znaków.
Wersja 19.5.7.926 - 26 września 2019
1. Dodana obsługa nowej 17% stawki podatku dochodowego, obowiązującej od 1 października 2019.
2. Aktualizacja wydruku świadectwa pracy.
3. Deklaracje VAT-7 i VAT-7K - blokada możliwości dodawania załączników VAT-ZZ i VAT-ZT.
Wersja 19.5.4.924 - 24 września 2019
1. Aktualizacja wydruku świadectwa pracy.
Wersja 19.5.2.913 - 13 września 2019
1. Poprawa importu dokumentów z programu HM - usuwane były faktury wewnętrzne, wygenerowane na podstawie zaimportowanych dokumentów zakupu.
Wersja 19.5.1.829 - 29 sierpnia 2019
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodana obsługa zerowego podatku dochodowego dla pracowników do 26 roku życia. W oknie pracownika należy zaznaczyć, że pracownik złożył oświadczenie o niepotrącaniu podatku dochodowego.
Wersja 19.4.51.826 - 26 sierpnia 2019
1. Okno wysyłek JPK VAT - automatyczne usuwanie wysyłek zaszyfrowanych starym certyfikatem Ministerstwa Finansów. Zgodnie z komunikatem, należy wysłać JPK VAT ponownie.
Wersja 19.4.49.824 - 24 sierpnia 2019
1. Wysyłanie JPK VAT - aktualizacja certyfikatu Ministerstwa Finansów.
Wersja 19.4.29.516 - 16 maja 2019
1. Okno kontrahentów - poprawa filtrowania kontrahentów po kryterium krajowi, zagraniczni.
Wersja 19.4.27.510 - 10 maja 2019
1. JPK VAT - poprawa generacji pliku xml, jeżeli plik został wygenerowany wersją 19.4.19.419, lub 19.4.20.424. Po otwarciu okna JPK VAT, jeżeli będzie to wymagane, program wyświetli informację o potrzebie wysłania skorygowanego JPK VAT.
2. Okno kontrahentów - poprawa filtrowania kontrahentów po kryterium krajowi, zagraniczni.
3. Generator faktur wewnętrznych - dodana możliwość generacji faktur wewnętrznych, do niewewnątrzwspólnotowych faktur zakupu z zagranicy.
4. Generator faktur wewnętrznych - zmiana nadawania numeru faktury wewnętrznej, jest przepisywany z faktury źródłowej (bez dodawania 'FW do...').
Wersja 19.4.20.424 - 25 kwietnia 2019
1. Poprawa wydruków zawierających sumy kolumn - w sytuacji gdy na ostatniej stronie występuje wyłącznie suma (bez wiersza detali).
Wersja 19.4.19.419 - 19 kwietnia 2019
1. JPK VAT - poprawa generacji pliku xml, w sytuacji gdy kwota w kolumnie netto jest równa zero, a w kolumnie vat odpowiadającej kolumnie netto, kwota jest różna od zera.
2. Poprawa wykonywania archiwum danych programu, dla ustawień archiwizacji: 'Nie archiwizuj danych na tym komputerze'.
Wersja 19.4.18.418 - 18 kwietnia 2019
1. Pracownicy - poprawa wyświetlania daty, do której jest zawarta ostatnia umowa o pracę lub aneks do umowy.
2. Poprawa ograniczania wielkości okien, jeżeli w systemie jest ustawione skalowanie czcionek np. 150%
Wersja 19.4.15.412 - 12 kwietnia 2019
1. Sprawozdania finansowe - dodana możliwość zmiany liczby wymaganych podpisów, dla już podpisanego sprawozdania.
2. Sprawozdania finansowe - dodany podgląd pliku xml w oknie.
3. Okno pozycji listy płac - poprawa wyświetlania pól listy płac.
Wersja 19.4.12.410 - 10 kwietnia 2019
1. Sprawozdania finansowe - dodana możliwość usuwania podpisów
Wersja 19.4.10.410 - 10 kwietnia 2019
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Wydruki listy płac - poprawa umieszczania pracowników na wydruku w sytuacji, gdy wszyscy pracownicy na liście mieli ten sam wyróżnik (np. konto analityczne).
3. Sprawozdania finansowe - dodane jako oddzielna funkcjonalność (moduł programu).
4. Sprawozdania finansowe - dodana możliwość importu sprawozdania z pliku xml (np. przygotowanego w zewnętrznym programie).
5. Sprawozdania finansowe - dodana możliwość podpisywania, zarówno profilem zaufanym jak i podpisem kwalifikowanym. Wymagane jest określenie liczby podpisów (zakładka 'Wprowadzenie c.d.').
6. Sprawozdania finansowe - dodane wyświetlanie informacji o już wykonanych podpisach.
7. Podpisywanie JPK VAT profilem zaufanym - dodane automatyczne znajdowanie podpisanego pliku xml, jeżeli podpisany plik pobierany przez przeglądarkę internetową, zostanie zapisany w domyślnym folderze 'Pobrane'.
Wersja 19.3.64.330 - 30 marca 2019
1. Ustawienia sprawozdań finansowych - dodane zostało ustawienie 'używania' rachunku przepływów pieniężnych.
2. Sprawozdanie finansowe - dodane nowe zakładki 'Rachunek przepływów' i 'Zmiany w kapitale', ich widoczność zależy od ustawienia 'używania' rachunku przepływów pieniężnych.
3. Sprawozdanie finansowe - w bilansie i RZiS dodana została kolumna 'Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy'.
4. Sprawozdanie finansowe - informacja o nieznalezionych pozycjach bilansu lub RZiS, oraz różnicach w opisach pozycji dla nowego sprawozdania została umieszczona na pierwszej 'zakładce'.
Wersja 19.3.61.329 - 29 marca 2019
1. Poprawa otwierania okna sprawozdania finansowego.
Wersja 19.3.59.329 - 29 marca 2019
1. Sprawozdanie finansowe - dodana została możliwość 'ręcznego' wpisywania kwot bilansu lub RZiS, nawet jeżeli nie jest zdefiniowany żaden układ z kontami.
2. Sprawozdanie finansowe - przywrócono możliwość eksportu do xml bez zapisania do bazy danych.
Wersja 19.3.58.329 - 29 marca 2019
1. Sprawozdanie finansowe - dodane zapisywanie do bazy danych i import sprawozdania z pliku xml. Eksport do pliku xml jest dostępny wyłącznie po zapisaniu sprawozdania do bazy danych.
2. Dodane 3 nowe definiowane składniki wynagrodzenia i 4 definiowane potrącenia.
3. Zmiany wydruków list płac.
4. Zmiany wyświetlania kolumn list płac.
Wersja 19.3.52.328 - 28 marca 2019
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodane nowe okno 'Ustawienia sprawozdań finansowych', umożliwiające wybór rodzaju jednostki (inna, mała) - wstążka 'Ustawienia'.
3. Dodane nowe okno 'Sprawozdanie finansowe', umożliwiające przygotowanie i wyeksportowanie sprawozdania - wstążka 'Deklaracje'.
Wersja 19.2.16.214 - 14 lutego 2019
1. Deklaracja CIT - dodane zostało pytanie o stawkę 9% z możliwością zapamiętania.
2. Dodane nowe okno 'Zespoły kont' - wstążka 'Ustawienia'.
Wersja 19.2.14.214 - 14 lutego 2019
1. Dodana została możliwość usunięcia wszystkich układów bilansów i RZiS w danym roku z przepisaniem układów z roku poprzedniego - wstążka 'Narzędzia' -> 'Układy z poprz. roku'.
Wersja 19.2.12.213 - 13 lutego 2019
1. Zmiany w wydrukach rejestrów (ewidencji) vat zakupów.
Wersja 19.2.9.212 - 12 lutego 2019
1. Okno VAT zakup, lub korekta zakupu - poprawa podziału kwoty vat możliwej do odliczenia, w sytuacji gdy rejestr służy wyłącznie zakupom służącym sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
Wersja 19.2.8.211 - 11 lutego 2019
1. Poprawa otwierania okien ustawień archiwizacji i archiwizacji danych programu.
Wersja 19.2.7.209 - 9 lutego 2019
1. VAT-ZD - aktualizacja przekroczenia terminu zapłaty (90 dni), obowiązującego od roku 2019.
2. VAT-ZD - poprawa wyświetlania wybieranych dokumentów, przy wielokrotnym wybieraniu poprzez przycisk 'Dodaj'.
Wersja 19.2.4.207 - 7 lutego 2019
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodana nowa stawka vat 'nie do odliczenia', dla rejestrów (ewidencji) vat zakupów.
3. Wzorce dekretacji - dodana została możliwość definiowania procentu kwoty zapisu, co pozwala na automatyczne dekretacje ograniczenia kosztów związanych z pojazdem, zarówno firmowym (75%), jak i prywatnym (20%).
4. Okno ustawień firmy - dodana została możliwość ustawienia, czy w firmie są używane samochody firmowe i/lub prywatne.
Wersja 19.1.24.201 - 1 lutego 2019
1. Aktualizacja przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w roku 2019.
Wersja 19.1.23.201 - 1 lutego 2019
1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych za rok 2019.
Wersja 19.1.12.118 - 18 stycznia 2019
1. Lista deklaracji PIT-11 - dodane zostało odbieranie wielu UPO do wysłanych e-Deklaracji, jednym poleceniem.
2. Poprawa otwierania skrótów systemowych, np. foldera po wykonaniu archiwizacji.
3. Poprawa przesyłania nipu, lub regonu z aktywacyjnego okna programu.
Wersja 19.1.11.117 - 17 stycznia 2019
1. Lista deklaracji PIT-11 - dodane zostało wysyłanie niewysłanych jeszcze e-Deklaracji jednym poleceniem. Jeżeli jest używany podpis elektroniczny, proszę go skonfigurować, tak aby nie pytał o pin przy każdej e-deklaracji, lecz zapamiętywał go np. na 15 minut.
2. Lista deklaracji PIT-11 - dodane zostało drukowanie deklaracji, dla wielu (zaznaczonych) pracowników.
3. Deklaracja PIT-11 w wersji 24 - dodane zostało sprawdzanie nazw rodzajów dodatkowych przychodów
4. Deklaracja PIT-11 w wersji 23 - dodana została możliwość skorygowania, jeżeli deklaracja w tej wersji została wysłana jako e-Deklaracja za rok 2018.
Wersja 19.1.9.116 - 16 stycznia 2019
1. Deklaracja PIT-4R w wersji 8, z e-Deklaracją.
2. Poprawa tytułu deklaracji PIT-11 w wersji 24.
3. Deklaracja PIT-11 w wersji 24 - dodany 'oszczędny' wydruk, dwustronicowy, bez pouczeń, bez tła, z miejscem na podpis pracownika.
Wersja 19.1.3.115 - 15 stycznia 2019
1. Poprawa przygotowania e-Deklaracji PIT-11 w wersji 24, dla pracowników nie odliczających kosztów uzyskania przychodu.
Wersja 19.1.2.115 - 15 stycznia 2019
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. e-Deklaracja PIT-11 w wersji 24.
Wersja 18.2.433.110 - 10 stycznia 2019
1. Poprawa pokazywania zawartości okien 'Dokumenty z zapisami' i 'Zapisy dokumentów'.
Wersja 18.2.432.110 - 10 stycznia 2019
1. Deklaracja PIT-11 - dodany wydruk w wersji 24, ale bez możliwości wypełnienia nowych pól i wysyłki jako e-Deklaracja, można wygenerować deklaracje dla pracowników, a wysłać jako e-Deklaracje, później.
Wersja 18.2.431.110 - 10 stycznia 2019
1. Poprawa zapisu i importu dokumentów z rozliczeniami.
Wersja 18.2.427.108 - 8 stycznia 2019
1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych za rok 2019.
Wersja 18.2.426.1214 - 14 grudnia 2018
1. Poprawa wyboru typu dowodu tożsamości w oknach pracownika i właściciela.
Wersja 18.2.426.108 - 8 stycznia 2019
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
Wersja 18.2.424.1205 - 5 grudnia 2018
1. Poprawa częściowej aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 18.2.423.1204 - 4 grudnia 2018
1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
Wersja 18.2.418.1123 - 23 listopada 2018
1. JPK VAT - dodana obsługa NIPu z nieprawidłowym separatorem (spacją zamiast myślnika).
Wersja 18.2.417.1122 - 22 listopada 2018
1. Reindeksacja tabel - poprawa działania w sytuacji, gdy przed wywołaniem, było otwarte jakiekolwiek okno z dostępnym wydrukiem.
Wersja 18.2.416.1114 - 14 listopada 2018
1. Uwzględnienie 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy, we wcześniej zdefiniowanych 'kalendarzach pracy'. Jeżeli listy płac za listopad 2018, zostały już wygenerowane, należy je usunąć i wygenerować na nowo.
Wersja 18.2.415.1103 - 3 listopada 2018
1. Uwzględnienie 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Wersja 18.2.414.1102 - 2 listopada 2018
1. Dodane nowe okno 'Odnowienie subskrypcji', umożliwiające zgłoszenie odnowienia subskrypcji przez internet.
2. Zmiany w informacyjnym i aktywacyjnym oknie subskrypcji.
3. Okno danych firmy - dodana możliwość odczytywania danych firmy z serwisu GUS.
4. Zmiany w układzie okna danych firmy.
5. Zmiana w sposobie wypełniania tabel z danymi dostępnych raportów.
6. Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodana możliwość aktualizacji danych, program pokaże różnice jeśli występują i pozwoli zdecydować, czy uaktualnić dane kontrahenta.
7. Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodane zostało ustalanie czy firma jest czynnym płatnikiem VAT.
Wersja 18.2.407.914 - 14 września 2018
1. Deklaracje VAT-7 - zmiana w obsłudze kwot do zwrotu, pozwalające na niegenerowanie załącznika VAT-ZZ.
Wersja 18.2.405.903 - 3 września 2018
1. Deklaracje VAT-7 - aktualizacja schematu e-deklaracji do poprawki opublikowanej przez M.F. 27 sierpnia 2018.
2. Aktualizacja systemu pomocy - plik pomocy należy pobrać ze wstążki narzędzia.
Wersja 18.2.402.820 - 20 sierpnia 2018
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa otwierania okna z wczęśniej zapisaną deklaracją VAT-7K(11).
Wersja 18.2.401.817 - 17 sierpnia 2018
1. Deklaracja VAT-7(18) - poprawa wysyłania edeklaracji dla osób niefizycznych.
Wersja 18.2.400.815 - 15 sierpnia 2018
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Deklaracje VAT-7 - dodane wersje VAT-7(18) i VAT-7K(12).
3. Wysyłanie e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym - aktualizacja szyfrowania (z algorytmu SHA1 do SHA256).
Wersja 18.1.391.719 - 19 lipca 2018
1. JPK VAT - poprawa umieszczania numeru kontrahenta dla krótkich rumuńskich identyfikatorów vat (VatID).
Wersja 18.1.390.718 - 18 lipca 2018
1. Poprawa otwierania nowych okien zawierających kontrolkę grid z co najmniej jedną kolumną daty.
2. Poprawa otwierania okna dokumentów rozliczeń międzyokresowych.
Wersja 18.1.388.717 - 17 lipca 2018
1. e-deklaracje - odbieranie UPO, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez MF, które uniemożliwiały odbiór.
Wersja 18.1.387.716 - 16 lipca 2018
1. Aktualizacja do pracy z frameworkiem .NET w wersji 4.6.1.
Wersja 18.1.385.706 - 6 lipca 2018
1. JPK - odbieranie UPO, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez MF, które uniemożliwiały odbiór.
Wersja 18.1.384.626 - 26 czerwca 2018
1. Nowe okno ustawień kadrowo płacowych - wywołuje się je trzymając wciśnięty klawisz Ctrl w momencie klikania na przycisk 'Ustawienia' we wstążce.
Wersja 18.1.381.621 - 21 czerwca 2018
1. Kartoteka urlopów przysługujących pracownikowi - zwiększenie liczby dni możliwych do wpisania w polu do 104.
2. Poprawa eksportu list płac do programu 'Płatnika' w sytuacji gdy na liście był co najmniej jeden zleceniobiorca.
3. Obliczanie urlopów przysługujących pracownikom, nawet jeżeli w programie nie mają zawartej żadnej umowy o pracę.
Wersja 18.1.378.619 - 19 czerwca 2018
1. Poprawa otwierania okien obecności i zwolnień pracowników
Wersja 18.1.377.618 - 18 czerwca 2018
1. Ewidencje vat zakupów - dodany wydruk z kolumną 'Zakupy, za które nie przysługuje odliczenie - STRUKTURA'
Wersja 18.1.376.618 - 18 czerwca 2018
1. Pracownik - dodane zostało ustawienie, czy przysługujący urlop wypoczynkowy ma być obliczany z historii zatrudnienia i nauki, czy też ma być podawany przez użytkownika w kartotece przysługujących liczby dni urlopu.
Wersja 18.1.360.524 - 24 maja 2018
1. Aktualizacja stałych rocznych.
2. Nowe okna wykorzystania urlopów przez pracowników. UWAGA! Należy uzupełnić historię zatrudnienia pracowników, w przeciwnym razie program nie będzie w stanie prawidłowo obliczyć liczby przysługujących dni urlopu.
3. Dokumenty sprzedaży VAT - dodany znacznik 'Spis z natury'.
4. Aktualizacja systemu pomocy - plik pomocy należy pobrać ze wstążki narzędzia.
Wersja 18.1.348.426 - 26 kwietnia 2018
1. Ustawienia firmy - dodana została możliwość podania adresu email, wysyłanego w pliku JPK VAT.
Wersja 18.1.346.425 - 25 kwietnia 2018
1. Aktualizacja stawki ubezpieczenia wypadkowego obowiązującego od 1 kwietnia 2018r.
Wersja 18.1.345.424 - 24 kwietnia 2018
1. Dokumenty sprzedaży VAT - dodany znacznik dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca (odwrotne obciążenie) - Faktura Wewnętrzna - art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (nabycie od podatnika posiadającego siedzibę poza terytorium kraju).
2. Generator faktur wewnętrznych - usunięcie komunikatu pojawiającego się w sytuacji gdy miesiąc daty otrzymania dokumentu jest inny niż miesiąc wystawienia dokumentu.
3. Aktualizacja systemu pomocy - plik pomocy należy pobrać ze wstążki narzędzia.
Wersja 18.1.334.406 - 6 kwietnia 2018
1. Poprawa wysyłania JPK VAT (aktualizacja bibliotek umożliwiających wysyłanie plików JPK).
Wersja 18.1.333.405 - 5 kwietnia 2018
1. JPK - generacja xml - dodane zostało pomijanie znaków nieakceptowanych przez xml, np. jeżeli podczas wprowadzania dokumentu ktoś wkleił numer dokumentu ze znakami kontrolnymi.
Wersja 18.1.330.308 - 8 marca 2018
1. Wysyłki JPK VAT - dodana możliwość 'ponownego' wysłania dla statusów związanych z certyfikatem (403 - niepoprawny, 404 - nieważny, 405 - odwołany i 406 - nieobsługiwany).
2. Wzorce importu dokumentów z programu 'HM - Handel i Magazyn' - poprawa definicji wzorca importu dowodów bankowych.
Wersja 18.1.328.306 - 6 marca 2018
1. Świadectwo pracy - zmiana ustalania daty rozpoczęcia w sytuacji gdy pracownik został zwolniony, a po jakimś czasie znowy został zatrudniony i jest ponownie zwalniany.
Wersja 18.1.325.301 - 2 marca 2018
1. Generacja faktur wewnętrznych na podstawie faktur zakupu - dodana możliwość generowania dekretacji vat naliczony i vat należny.
2. Dokumenty rozliczeń międzyokresowych - poprawa otwierania okna.
3. Okno dokumentu - poprawa uwzględniania odpowiedzi użytkownika: 'Nie zapisuj - poprawię', poprzednio pomimo tej odpowiedzi okno się zamykało.
Wersja 18.1.324.227 - 27 lutego 2018
1. JPK VAT - podpis przez ePUAP - zmiana generacji pliku xml 'InitUpload' tak aby dało się go wczytać na stronę ePUAP.
Wersja 18.1.323.226 - 26 lutego 2018
1. Definicja rejestru vat sprzedaży - poprawa wypełniania listy wyboru umieszczania dokumentów na JPK VAT.
Wersja 18.1.322.226 - 26 lutego 2018
1. Dokumenty zakupu VAT - dodane znaczniki 'węwnątrzwspólnotowy zakup środków transportu' i 'węwnątrzwspólnotowy zakup paliw', uwzględnianie na deklaracji VAT-7 i w JPK VAT.
2. Definicja rejestry vat sprzedaży - dodane zostało nowe ustawienie umieszczania dokumentów na JPK VAT: 'Umieszczaj i koryguj jeśli NIP'. Dokumenty z takiego rejestru zostaną umieszczone na JPK VAT, ale tylko jeżeli jest na nich NIP, wszystkie takie dokumenty zostaną podsumowane ze zmienionym znakiem i zostanie umieszczony jeden wiersz korygujący.
3. Wzorzec importu faktur z programu 'HM - Handel i Magazyn' - dodana została możliwość importowania faktur z NIPem wystawionych na podstawie paragonów.
4. Ustawienia importu dokumentów z programu 'HM - Handel i Magazyn' - dodana została możliwość miesięcznego grupowania dokumentów fiskalnych.
5. Zmiany w imporcie zgrupowanych dokumentów fiskalnych z programu 'HM - Handel i Magazyn' aby ułatwić wypełnianie JPK VAT.
Wersja 18.1.309.221 - 21 lutego 2018
1. Deklaracja VAT-7 - usunięcie pomniejszania kwot zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Obecnie należy je pomniejszać bezpośrednio na dokumentach zakupu.
2. Rejestry vat zakupu - dodana została możliwość automatycznego przeliczania zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
3. Zmiany w imporcie dokumentów z programu 'HM - Handel i Magazyn' aby ułatwić wypełnianie JPK VAT.
Wersja 18.1.301.217 - 17 lutego 2018
1. Wypełnienie stałej prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesieczne w roku 2018
2. JPK VAT - podpisywanie przez ePUAP - dodane zostało sprawdzanie czy wskazywany przez użytkownika plik xml jest rzeczywiście podpisany.
3. Generacja faktur wewnętrznych na podstawie faktur zakupu - poprawa wypełniania daty dostawy.
4. Poprawa otwierania okna importu dokumentów xml.
Wersja 18.1.298.209 - 9 lutego 2018
1. Deklaracja VAT-7 - dodana została możliwość zmiany urzędu skarbowego.
2. 'Bilans' i 'Rachunek Zysków i Strat' - dodane zostało odświeżanie po zmianie w układzie bez potrzeby zamykania okna.
Wersja 18.1.297.206 - 6 lutego 2018
1. 'Bilans' - poprawa wyświetlania kwoty na koniec okresu.
Wersja 18.1.296.205 - 5 lutego 2018
1. Ustawienia 'Bilansów' i 'Rachunków Zysków i Strat' - zmiana w przypisywaniu kont.
2. Wydruk 'Rachunku Zysków i Strat' - poprawa daty początkowej w tytule kolumny.
Wersja 18.1.291.205 - 5 lutego 2018
1. Umowy o pracę i aneksy do umów o pracę - dodana możliwość umieszczania stawki godzinowej, lub zmiany na stawkę godzinową.
2. Aneksy do umów o pracę - dodana możliwość zmiany typu umowy.
3. Kosmetyczna poprawa wydruku deklaracji PIT-4R w wersji 7.
4. JPK VAT - dodana możliwość podpisywania przez ePUAP.
5. 'Rachunek Zysków i Strat' - poprawa obliczania kwot dla kont umieszczonych na BO.
Wersja 18.1.284.129 - 29 stycznia 2018
1. Dodana została generacja faktur wewnętrznych na podstawie faktur zakupu w stawce vat 'odwrotne obciążenie' lub wewnątrzwspólnotowych faktur zakupu.
2. Aktualizacja systemu pomocy - plik pomocy należy pobrać ze wstążki narzędzia.
Wersja 18.1.281.127 - 27 stycznia 2018
1. Dodane zerowanie kwot po zmianie kryteriów 'Bilansu' lub 'Rachunku Zysków i Strat'.
2. Dodane generowanie nowego wzorcowego planu kont podczas dodawania nowej firmy prowadzonej przez program.
3. Zmiany nazw niektórych części wstążki programu.
Wersja 18.1.280.126 - 26 stycznia 2018
1. Poprawa 'zatrzymania' aktualizacji struktury bazy danych, które występowało w zależności od ustawienia 'Kontrola konta użytkownika'. Należy pobrać i zainstalować aktualizację http://pro-cent.pl/dp/p/fk.msi
2. Poprawa podpisu pod przyciskiem pobierania pliku pomocy
Wersja 18.1.277.126 - 26 stycznia 2018
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY.
2. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
3. Dodany wydruk deklaracji PIT-4R w wersji 7.
4. Deklaracja PIT-11 - uwzględnianie pracownika na podstawie PESELu, jeżeli 'pracownik' przez część roku był zleceniobiorcą a przez cześć był zatrudniony na umowę o pracę.
5. Dodane przygotowanie, wysyłanie i eksport JPK VAT w wersji 3.
6. Dodana możliwość ustawienia wyłączania automatycznego zapisu opisu zdarzeń gospodarczych do kartoteki.
7. Nowe okna ustawień 'Bilansów' i 'Rachunków Zysków i Strat'.
8. Nowe okna 'Bilansów' i 'Rachunków Zysków i Strat'.
Wersja 17.2.234.1206 - 6 grudnia 2017
1. Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodane okno wyboru w sytuacji gdy serwis zwróci więcej niż jedne dane firmy.
2. Okno pobierania aktualizacji programu - dodana została informacja o aktualizacji struktury bazy danych.
Wersja 17.2.232.1121 - 21 listopada 2017
1. Zmiana struktury bazy danych - zostanie wykonana aktualizacja struktury bazy.
2. Deklaracja VAT-UE - poprawa wypełniania części dotyczącej usług.
3. Poprawa otwierania okna kontrahentów programu HM - Handel i Magazyn.
4. Poprawa wydruku karty środka trwałego.
Wersja 17.2.229.1117 - 17 listopada 2017
1. Dokumenty VAT - dodany znacznik 'Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna' uwzględniany przy wypełnianiu deklaracji VAT-UE i VAT-7.
Wersja 17.2.220.1002 - 2 października 2017
1. Załącznik VAT-ZD - dodana możliwość zmiany lub usunięcia pomimo tego, że deklaracja VAT-7 została już wysłana jako e-deklaracja.
2. Nowe okno 'Dokumenty VAT' - dodane nowe okno umożliwiające dowolne filtrowanie, grupowanie i sumowanie wszystkich dokumentów z rejestrów vat z możliwością eksportu.
3. Poprawa importu z programu 'HM'.
Wersja 17.2.214.928 - 28 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane przenoszenie ubezpieczonych na RZA nawet jeżeli kwota składki jest równa 0.
2. Okno właściciela - poprawa wyświetlania przykładowych składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.
Wersja 17.2.212.918 - 18 września 2017
1. Dokumenty rozliczeń międzyokresowych - poprawa uwzględniania okresu eksportu zapisów.
Wersja 17.2.210.915 - 15 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane obliczanie podstawy do ubezpieczeń społecznych dla pracowników na urlopach wychowawczych.
2. Pracownik - urlopy wykorzystane oraz zestawienie urlopów dla wszystkich pracowników - poprawa uwzględniania wykorzystania urlopu za poprzedni rok.
3. Pracownicy - na wydrukach IMIR i kart wynagrodzeń uwzględnie wypłat z miesięcy po miesiącu zwolnienia pracownika.
Wersja 17.2.203.908 - 8 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - przesunięcie sprawdzania kodów tytułow ubezpieczeń, były sprawdzane przed ustaleniem czy ubezpieczony podlega jakiemukolwiek ubezpieczeniu lub funduszowi, co uniemożliwiało eksport.
Wersja 17.2.202.908 - 8 września 2017
1. Poprawa odświeżania buforowanych wierszy tabel.
Wersja 17.2.201.906 - 6 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - umożliwienie eksportu przy pustej skróconej nazwie firmy.
2. Poprawa wyświetlania w oknach pracowników niepełnosprawnych i wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wersja 17.2.200.901 - 1 września 2017
1. Dodane wysyłanie e-deklaracji VAT-UEK w wersji 4 i 3 bez podpisu elektronicznego.
Wersja 17.2.198.901 - 1 września 2017
1. Umowy o pracę i aneksy do umów o pracę - zmiany w wydrukach i dodanie nowych pól.
2. Aktualizacja wierszy pozycji obecności pracowników - jeden raz po aktualizacji program będzie się dłużej uruchamiał.
3. Okno pracownika - zmiana wymagania podania urzędu skarbowego i kodu tytułu ubezpieczenia.
4. Dodana e-deklaracja VAT-UEK wersja 4.
Wersja 17.2.196.830 - 30 sierpnia 2017
1. Wydruk świadectwa pracy - poprawa formatu drukowania dat.
Wersja 17.2.195.830 - 30 sierpnia 2017
1. Okno pracownika - dodana lista ustawień dodatkowych.
2. Okno umów o pracę - wyłączenie domyślnego filtru na zatrudnionych pracowników, jeżeli okno jest wywołane dla jednego pracownika.
Wersja 17.2.192.824 - 24 sierpnia 2017
1. Dodawanie nowej nieobecności pracownika - dla nieobecności usprawiedliwionych przywrócenie domyślnego zaznaczenia 'Płatne'. Jeżeli została wpisana nieobecność usprawiedliwiona z początkiem 1 lipca 2017 lub późniejszym i nie jest oznaczona jako płatna zostanie wyświetlona informacja.
2. Eksport list płac do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane zostało sumowanie składek na fundusz pracy właścicieli firmy oraz sumowanie DRA.
Wersja 17.2.189.822 - 22 sierpnia 2017
1. Nowe okno właściciela - umożliwienie wpisywania niższej 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych nie mniejszej niż 600zł.
2. Deklaracja CIT - podczas wypełniania dodane pytanie jaką stawkę zastosować 19% czy 15%.
Wersja 17.2.186.821 - 21 sierpnia 2017
1. Nowe okno właściciela - umożliwienie wpisywania niższej 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych.
Wersja 17.2.185.818 - 18 sierpnia 2017
1. Okna z zakładkami - zmiana obsługi podkreśleń w etykietach pól edycyjnych - aktualizacja zalecana.
Wersja 17.2.183.817 - 17 sierpnia 2017
1. Umowy o pracę - zmiany na wydruku.
Wersja 17.2.182.816 - 16 sierpnia 2017
1. Poprawa wywoływania wydruków przelewów i wpłat, otwierania okna stałych rocznych i wywoływania wyszukiwania firm w serwisie GUS.
2. Poprawa otwierania okna wzorców importu z programu HM.
Wersja 17.2.181.816 - 16 sierpnia 2017
1. Pracownicy - nowa wersja wydruku skierowania na badania.
2. Zmiany kosmetyczne we wstążce.
Wersja 17.2.180.814 - 14 sierpnia 2017
1. Zmiana struktury bazy danych - zostanie wykonana aktualizacja struktur.
2. Zmiana formatu eksportu do programu 'Płatnika' na kedu xml.
3. Umowy o pracę - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczej umowy.
4. Właściciele - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o właścicielu.
5. Składniki płacowe - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o składniku.
6. Stałe miesięczne - nowe okno do wyświetlania kolekcji i pokazywania szczegółów.
7. Pracownicy - dodana została możliwość wpisywania historii zatrudnienia i szkół ukończonych przez pracowników.
Wersja 17.2.172.806 - 6 sierpnia 2017
1. Kartoteka kontrahentów - wypełnianie pola poczta podczas odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 17.2.171.802 - 2 sierpnia 2017
1. Świadectwa pracy - dodana została możliwość dodawania wielu świadectw dla pracownika.
2. Świadectwo pracy - poprawa etykiety na wydruku.
Wersja 17.2.163.727 - 27 lipca 2017
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa wypełniania pól 47, 48, 49 i 50 w przypadku korygowania deklaracji i zgody na ponowne wypełnienie na podstawie dokumentów. Program wyświetli informację, które deklaracje wymagają skorygowania.
Wersja 17.2.161.725 - 25 lipca 2017
1. Wysyłanie JPK VAT - dodanie opisu do błędu 'Wewnętrzny błąd serwera'.
Wersja 17.2.160.724 - 24 lipca 2017
1. Import dokumentów z programu HM - poprawa importu dokumentów z pustym wyróźnikiem, jeżeli taki import jest zdefiniowany we wzorcach importów dokumentów.
Wersja 17.2.159.719 - 19 lipca 2017
1. Deklaracja VAT-27 - dodana została możliwość manualnego korygowania deklaracji.
Wersja 17.2.158.629 - 29 czerwca 2017
1. Kartoteka pracowników - dodane pole 'dzienna norma czasu pracy'.
2. Wyciąg bankowy - dodana możliwość importu zapisów z formatu xml elixir BOŚ.
Wersja 17.2.157.629 - 29 czerwca 2017
1. Deklaracja VAT-27 - dodana została możliwość korygowania deklaracji przez przenoszenie wierszy między towarami i usługami lub odwrotnie.
Wersja 17.2.156.629 - 29 czerwca 2017
1. Wydruki ostatnich wersji deklaracji PIT-11, PIT-40 i PIT-4R - dodany został numer referencyjny systemu e-deklaracje.
2. Wydruki UPO do deklaracji PIT-11, PIT-40 - dodany został PESEL pracownika.
3. Kartoteka kontrahentów - dodana możliwość korzystania z serwisu VIES do odczytu danych kontrahenta wewnątrzwspólnotowego podczas dodawania.
4. Kartoteka kontrahentów - zmiana odczytu ulicy z przedrostkiem podczas odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 17.2.154.614 - 18 czerwca 2017
1. Dokumenty JPK - dodany wydruk UPO.
2. Kartoteka kontrahentów - dodana możliwość korzystania z serwisu GUS do odczytu danych kontrahenta podczas dodawania.
3. Dokumenty rozliczeń międzyokresowych - dodane wyświetlanie informacji o tym, że dokument źródłowy, którego dotyczy dokument rozliczeń międzyokresowych został usunięty.
Wersja 17.2.151.525 - 25 maja 2017
1. Wysyłanie JPK - zmiana wyświetlanego komunikatu dla wewnętrznego błędu serwera na który jest wysyłany JPK.
2. Korygowanie kwartalnej deklaracji VAT-7 - poprawa (wyłączenie) generacji deklaracji VAT-27.
Wersja 17.2.150.510 - 10 maja 2017
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa wypełniania pola 50 z dokumentów, jeżeli są już zapisane deklaracje z kwotą w tym polu, może być wymagane ich skorygowanie, o czym program powiadomi.
Wersja 17.2.149.509 - 9 maja 2017
1. Poprawa otwierania okien z definicjami wzorców dekretacji i definicjami importu dokumentów.
Wersja 17.2.148.508 - 8 maja 2017
1. Eksport list płac do programu 'Płatnika' - poprawa eksportu RSA w sytuacji gdy są dwie listy płac z takim samym miesiącem wypłaty, ale za różne miesiące.
Wersja 17.2.145.505 - 5 maja 2017
1. Usunięcie komunikatu o braku pola UZY_ID podczas otwierania nowej bazy danych.
2. Eksport list płac do programu 'Płatnika' - zmiany w eksporcie RSA.
3. Zwolnienia chorobowe - poprawa pomijania listy płac podczas obliczania podstawy stawki dziennej z miesiąca rozpoczęcia pracy, jeżeli wszystkie wcześniejsze dni miesiąca przed dniem zatrudnienia były świętami.
4. Pola wyboru pracowników - dla pracowników zwolnionych po nazwisku i imieniu dołączony został symbol '(zw)'.
Wersja 17.2.143.424 - 24 kwietnia 2017
1. Poprawa otwierania okien ze starymi wersjami deklaracji zawierającymi dane adresowe płatnika.
Wersja 17.2.142.421 - 21 kwietnia 2017
1. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - aktualizacja bibliotek do wysyłania plików.
2. Okno dokumenty JPK - dodana funkcjonalność automatycznego usuwania wierszy, których wysyłka się nie powiodła.
Wersja 17.2.140.404 - 4 kwietnia 2017
1. Dodana możliwość wyeksportowania danych pracowników do pliku pomocniczego, który można wykorzystać do przygotowania sprawozdania Z-12.
Wersja 17.2.139.403 - 3 kwietnia 2017
1. Dokumenty zakupu vat - dodana możliwość stosowania prewspółczynnika podziału na koszty do odliczenia vat i nie do odliczenia.
Wersja 17.2.138.331 - 31 marca 2017
1. Zmiana komunikatu sprawdzającego wysłane e-deklaracje VAT-27.
Wersja 17.2.137.330 - 30 marca 2017
1. Deklaracja VAT-27 - poprawa wysyłania e-deklaracji.
Wersja 17.2.136.329 - 29 marca 2017
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa uwzględniania dokumentów zakupów i korekt zakupów ze znacznikiami skorygowania podatku od nabyć środków trwałych i nabyć pozostałych oraz korekt wynikających z umieszczenia przez sprzedawcę dokumentów sprzedaży na załączniku VAT-ZD. Jeżeli były dokumumenty oznaczone tymi znacznikami, proszę sprawdzić deklaracje VAT-7 za styczeń i luty 2017.
Wersja 17.2.134.322 - 22 marca 2017
1. Poprawa sprawdzania właścicieli przed wysłaniem e-deklaracji dla firmy typu osoba fizyczna i dopisanym w kartotece właścicieli współpracowniku (np. współmałżonku).
Wersja 17.2.133.317 - 17 marca 2017
1. Deklaracja VAT-27 - poprawa celu złożenia na wydruku. Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 deklaracji VAT-27 nie wolno składać w formie papierowej.
Wersja 17.2.132.317 - 17 marca 2017
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa(usunięcie) komunikatu o potrzebie skorygowania deklaracji jeżeli występowały zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
Wersja 17.2.131.317 - 17 marca 2017
1. Deklaracja VAT-7 i JPK VAT - poprawa wypełniania części dotyczącej zakupów uwzględniającej nowe pole na dokumentach zakupu lub korekt zakupu.
Wersja 17.2.129.315 - 15 marca 2017
1. Lista płac - stawka podatku dochodowego - dodana stawka 20% do użycia dla nierezydentów, jeżeli pracownik jest oznaczony w kartotece jako zleceniobiorca i nierezydent stawka zostanie zastosowana automatycznie.
2. Pracownicy - dodane sortowanie po dacie zwolnienia.
3. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - dodane wysyłanie korekt pliku, czyli pliku za ten sam okres.
4. Wysłane pliki JPK VAT - zmiany w wyświetlaniu kolekcji.
5. Dokumenty rozliczeń międzyokresowych - poprawa otwierania okien do wyboru dokumentów lub zapisów.
Wersja 17.2.127.309 - 9 marca 2017
1. Ujednolicenie wysokości przycisków w oknach
Wersja 17.2.125.308 - 8 marca 2017
1. Dodana obsługa deklaracji VAT-27 w wersji 2 z możliwością oddzielnego dodawania i usuwania deklaracji, jeżeli deklaracja VAT-7 jest składana kwartalnie.
2. Deklaracje VAT-27 - nowe okno do wyświetlania kolekcji.
3. Deklaracje VAT-7 - zmiany przycisków paska narzędziowego do wysyłania e-deklaracji, odbierania UPO i wyświetlania wysłanych deklaracji w formacie xml.
4. Dodane nowe okno do wyświetlania wysyłek wszystkich e-deklaracji z podglądem wysłanych deklaracji i odebranych UPO w formacie xml.
5. Świadectwo pracy - z wydruku został usunięty PESEL pracownika.
6. Definicje ewidencji vat - dodana została opcja, czy dokumenty ewidencji mają być przenoszone na JPK VAT.
7. Ewidencje vat zakupów i korekt zakupów - dodane zostało pole wyboru decydujące w jakich polach deklaracji VAT-7 i kolumnach pliku JPK VAT mają się znaleźć kwoty netto i vat dokumentu. Dotyczy skorygowania podatku od nabyć środków trwałych i nabyć pozostałych oraz korekt wynikających z umieszczenia przez sprzedawcę dokumentów sprzedaży na załączniku VAT-ZD.
8. Poprawa dodawania nowego dokumentu jako kopii już istniejącego.
9. Poprawa wykonywania zestawienia należności i zobowiązań przy zaznaczeniu pokazywania nierozliczonych zapisów.
10. Ewidencje vat sprzedaży i korekt sprzedaży - dodany został znacznik usługa, który decyduje o tym do jakiej grupy deklaracji VAT-27 przenoszą się dokumenty.
Wersja 17.2.122.224 - 24 lutego 2017
1. Deklaracja VAT-7 - automatyczna zmiana wersji deklaracji z 16 na 17 w 2017 roku, jeżeli deklaracja została dodana w starej wersji programu i nie została wysłana jako e-deklaracja.
Wersja 17.2.121.223 - 23 lutego 2017
1. Wysyłanie e-deklaracji - poprawa podpisywania wysyłanej e-deklaracji podpisem elektronicznym.
Wersja 17.2.120.222 - 22 lutego 2017
1. Wysyłanie e-deklaracji - zmiana obsługi komunikatów zwracanych przez system e-deklaracje i obsługi sytuacji gdy czytnik z kartą do podpisu elektronicznego nie jest podłączony lub karta nie jest włożona do czytnika.
Wersja 17.2.118.221 - 21 lutego 2017
1. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - zmiany w odczycie statusu wysyłki.
2. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - zmiany w wyborze certyfikatu z podpisu elektronicznego.
3. Świadectwa pracy - zmiany w wyborze trybu rozwiązania stosunku pracy i umożliwienie wprowadzania własnego tekstu trybu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
4. Świadectwa pracy - zmniejszenie wysokości wydruku.
5. Zmiana prekompilacji - program szybciej się instaluje, ale dłużej trwa każde pierwsze wywołanie funkcjonalności korzystającej z bibliotek .Net.
Wersja 17.2.116.217 - 17 lutego 2017
1. Poprawa importu dokumentów z programu HM.
Wersja 17.2.114.217 - 17 lutego 2017
1. Aktualizacja struktury bazy danych i reindeksacja - dodane zostało sprawdzanie czy dane znajdują się na dysku sieciowym.
Wersja 17.2.111.216 - 16 lutego 2017
1. Zmiana struktury bazy danych, po zmianie starsze wersje programu nie będą mogły otworzyć bazy danych.
2. Dodana e-deklaracja VAT-UE wersja 4, UWAGA! od 2017 roku nie wolno składać deklaracji VAT-UE w formie papierowej.
3. Pracownik - dodane informacje dotyczące nierezydenta.
4. Deklaracja PIT-11 wersja 23 - dodane informacje dotyczące nierezydenta i uwzględnienie ich przy wysyłaniu edeklaracji.
5. Świadectwa pracy - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczego świadectwa. Dodane nowe informacje oraz nowy wydruk.
6. Umowy o pracę - uwzględnienie wymiaru czasu pracy w opisie wynagrodzenia na wydruku umów z wynagrodzeniem minimalnym.
7. Kraje - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do zmiany lub pokazywania pojedynczego kraju.
Wersja 17.1.103.126 - 26 stycznia 2017
1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
Wersja 17.1.102.123 - 23 stycznia 2017
1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
2. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - dodana została możliwość usuwania zaimportowanych wierszy sprzedaży lub zakupów.
Wersja 17.1.101.117 - 17 stycznia 2017
1. Jednolity plik kontrolny JPK VAT - dodane zostało sprawdzanie czy wymaganane dane nie są puste. Jeśli są istnieje możliwość automatycznego wypełnienia brakujących danych znakiem myślnika. Jest to przydatne np przy dokumentach z urządzeń fiskalnych gdzie nie występuje nip, nazwa i adres kontrahenta.
2. Zmiany w wyglądzie wydruków potwierdzeń sald.
Wersja 17.1.100.113 - 13 stycznia 2017
1. Jednolity plik kontrolny JPK VAT - dodana została możliwość importu dokumentów z zewnętrznego pliku JPK VAT.
Wersja 17.1.100.113 - 13 stycznia 2017
1. Jednolity plik kontrolny JPK VAT - dodana została możliwość eksportu przygotowanego pliku JPK VAT.
Wersja 17.1.99.501 - 5 stycznia 2017
1. Wydruk umowy o pracę dla wynagrodzenia minimalnego - uwzględnienie na wydruku dnia wypłaty.
Wersja 17.1.98.101 - 1 stycznia 2017
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
2. Zmiany w oknie aktywacyjnym - nowy format numeru licencji.
Wersja 16.2.97.1228 - 28 grudnia 2016
1. Dodane zostało sprawdzanie wersji bazy danych podczas uruchamiania programu.
2. Zwolnienia chorobowe pracowników - poprawa obliczania stawki dziennej w miesiącu rozpoczęcia pracy.
Wersja 16.2.96.1222 - 22 grudnia 2016
1. Aneks do umowy o pracę - poprawa wydruku.
Wersja 16.2.95.1220 - 20 grudnia 2016
1. Usunięcie komunikatu o używaniu starej wersji programu wyświetlanego podczas uruchamiania.
Wersja 16.2.94.1218 - 18 grudnia 2016
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
2. Poprawa wydruku dokumentów rozliczeń międzyokresowych.
3. Zmiana wyrównania danych firmy na wydrukach list płac.
Wersja 16.2.91.1212 - 13 grudnia 2016
1. Nowe okno informacji o programie ze szczegółami dotyczącymi licencji, subskrypcji i modułów.
2. Deklaracja VAT-7 wersja 17 i VAT-7K wersja 11 - zmiany w generacji i zapisywaniu załączników VAT-ZZ i VAT-ZT.
3. Załącznik VAT-ZZ - poprawa wydruku powodu zwrotu.
Wersja 16.2.90.1209 - 9 grudnia 2016
1. Pracownicy - uruchomienie seryjnego wydruku kart pracy.
Wersja 16.2.89.1209 - 9 grudnia 2016
1. Dodane manualne i automatyczne aktualizowanie programu z ustawieniami aktualizacji automatycznej.