Zmiany w programie MK - Mała Księgowość

Wersja 23.2.49.507 - 7 maja 2024
1. JPK PKPiR - poprawa eksportu do xml.
Wersja 23.2.48.419 - 19 kwietnia 2024
1. Wysyłki JPK-V7 - dodana możliwość odbioru UPO dla statusu 0, jeżeli został nadany numer referencyjny.
Wersja 23.2.45.404 - 4 kwietnia 2024
1. Dodana możliwość przypisania dokumentu z poprzedniego roku do okresu JPK V7 marzec bieżącego roku.
Wersja 23.2.44.312 - 12 marca 2024
1. Listy płac - zleceniobiorca - poprawa liczenia podatku od zasiłku chorobowego.
Wersja 23.2.43.308 - 8 marca 2024
1. Listy płac - zleceniobiorca - poprawa liczenia podatku od zasiłku chorobowego.
Wersja 23.2.42.229 - 29 lutego 2024
1. Wysyłki JPK-V7 - dodana możliwość 'ponownego' wysłania dla statusów 407 i 411.
Wersja 23.2.40.208 - 8 lutego 2024
1. Import dokumentów z programu 'HM - Handel i Magazyn' - poprawa importu symbolu dokumentu JPK-V7.
Wersja 23.2.39.208 - 8 lutego 2024
1. Okno informacji o programie - dodane zostało pole identyfikator stanowiska.
Wersja 23.2.38.131 - 31 stycznia 2024
1. Wysyłanie edeklaracji i JPK podpisywanych kwotą autoryzującą - poprawa roku wybieranej kwoty.
Wersja 23.2.37.125 - 25 stycznia 2024
1. Okno wysyłek JPK-V7 - poprawa wydruku UPO.
Wersja 23.2.36.123 - 23 stycznia 2024
1. Okno PITy-4R - poprawa wywoływania wydruku, lub podglądu wydruku.
Wersja 23.2.35.123 - 23 stycznia 2024
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych na rok 2024.
2. Okno wysyłek edeklaracji - poprawa wydruku UPO.
Wersja 23.2.33.118 - 18 stycznia 2024
1. Poprawa wydruku ewidencji wyposażenia.
2. Okno deklaracji PIT-11 - zmiana w drukowaniu wielu zaznaczonych deklaracji.
Wersja 23.2.32.118 - 18 stycznia 2024
1. Okno deklaracji PIT-11 - dodana możliwość drukowania wielu zaznaczonych deklaracji.
Wersja 23.2.31.112 - 12 stycznia 2024
1. Poprawa dodawania nowego pracownika w oknie kartoteki pracowników.
Wersja 23.2.30.111 - 11 stycznia 2024
1. Dodana deklaracja PIT-28 (26) z wysyłaniem jako edeklaracja z opcjonalnym załącznikiem PIT-28/B.
Wersja 23.2.28.110 - 10 stycznia 2024
1. Dodane deklaracja PIT-4R w wersji 13 z wysyłaniem jako e-deklaracja.
2. Dodane wysyłanie e-deklaracji PIT-11 (29) wg schematu 2-0E.
3. Poprawa uwzględniania składników wynagrodzenia na wydruku imiennej karty przychodów pracownika.
4. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 23.2.25.1222 - 22 grudnia 2023
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2024.
2. Deklaracje PIT-4 - przeniesienie kwot należnych zaliczek od zasiłku chorobowego dla zleceniobiorców do części wynagrodzenie za pracę. Jeżeli deklaracje PIT-4 zostały już zapisane, należy je usunąć i dodać ponownie.
Wersja 23.2.24.1127 - 27 listopada 2023
1. Wysyłanie JPK V7 - aktualizacja certyfikatu Ministerstwa Finansów.
Wersja 23.2.23.1123 - 23 listopada 2023
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 23.2.22.1122 - 22 listopada 2023
1. Składki właścicieli - poprawa obliczania składki minimalnej zdrowotnej za miesiąc styczeń, w sytuacji opodatkowania firmy na zasadach ogólnych.
Wersja 23.2.21.1109 - 9 listopada 2023
1. Listy płac - zleceniobiorca - dodane uwzględnienia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłku chorobowego.
Wersja 23.2.20.1002 - 2 października 2023
1. Dane lat pracowników - dodana możliwość zaznaczenia, że zleceniobiorca złożył wniosek o stosowanie drugiej stawki podatku dochodowego.
Wersja 23.2.19.1002 - 2 października 2023
1. Listy płac - poprawa przeliczania pozycji w sytuacji gdy pracownik przekroczył pierwszy próg podatkowy.
Wersja 23.2.17.921 - 21 września 2023
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 23.2.16.918 - 18 września 2023
1. Aktualizacja eksportu KEDU do programu 'Płatnika' według schematu 5.5.
Wersja 23.2.14.907 - 7 września 2023
1. Dodanie do instalatora brakującej biblioteki UI, której brak uniemożliwiał otwieranie nowych okien.
Wersja 23.2.13.906 - 7 września 2023
1. Uwzględnienie nowych kodów ZUS w części kadrowo płacowej. Na razie nie są uwzględniane przy eksporcie do 'Płatnika', ponieważ nie zostały opublikowane nowe sktruktury kedu xml.
Wersja 23.2.12.905 - 5 września 2023
1. Aktualizacja kodów ZUS.
Wersja 23.2.11.825 - 25 sierpnia 2023
1. Poprawa obliczania składki zdrowotnej właściciela lub osoby współpracującej uwzględniającej wynagrodzenie minimalne za okres późniejszy niż lipiec 2023.
2. Poprawa ograniczania składki zdrowotnej właściciela i/lub osoby współpracującej odliczanej od podatku dla rodzaju opodatkowania 'podatek liniowy'.
Wersja 23.2.9.811 - 11 sierpnia 2023
1. Poprawa obliczania składki zdrowotnej dla rodzaju opodatkowania 'karta podatkowa' za okres późniejszy niż czerwiec 2023.
Wersja 23.2.8.713 - 13 lipca 2023
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 23.2.7.710 - 10 lipca 2023
1. Właściciele i składki właścicieli na podatku liniowym - dodana możliwość nie pomniejszania dochodu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Wersja 23.2.5.623 - 23 czerwca 2023
1. Wysyłki JPK VAT - dodana możliwość 'ponownego' wysłania dla statusu 423 - dokument podpisany certyfikatem bez wymaganych atrybutów.
Wersja 23.2.4.614 - 14 czerwca 2023
1. Kalendarze pracy - poprawa zapisywania pozycji z zerową liczbą godzin.
2. Składki właścicieli - włączenie na stałe przycisku 'Eksportuj do Płatnika', wymagane w sytuacji, gdy wszyscy pracownicy zostali zwolnieni.
Wersja 23.2.3.602 - 2 czerwca 2023
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 23.2.2.530 - 30 maja 2023
1. Dołączenie do instalacji brakującego pliku: 'pc_ncdb.dll'.
Wersja 23.2.1.527 - 30 maja 2023
1. Pracownik - dodana możliwość zaznaczenia, że pracownik pracuje zdalnie okazjonalnie lub na stałe.
2. Obecności pracownika - dodana możliwość wpisywania liczby godzin okazjonalnej pracy zdalnej.
3. Świadectwo pracy - uwzględnianie liczby godzin okazjonalnej pracy zdalnej wpisanych w obecnościach pracownika, ale z możliwością zmiany lub 'ręcznego' wpisania liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej.
4. Wydruk świadectwo pracy - uwzględnianie liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej.
Wersja 23.1.3.515 - 15 maja 2023
1. Składki właścicieli - poprawa ustawiania zerowej składki ubezpieczenia zdrowotnego w oknie.
Wersja 23.1.2.511 - 11 maja 2023
1. Pozycje okresów nieskładkowych (szczegóły zwolnienia) - poprawa obliczania stawki dziennej przy 'ręcznej' zmianie podstawy w polu.
Wersja 23.1.1.507 - 9 maja 2023
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Pracownik - dodana możliwość zapisania informacji dotyczących urlopu rodzicielskiego, które są uwzględniane przy dodawaniu okresu nieskładkowego dotyczącego tego urlopu.
Wersja 22.2.141.420 - 20 kwietnia 2023
1. Okno dokumentu vat - dodane wyszukiwanie kontrahentów w serwisie GUS po NIPie, bez potrzeby zapisywania ich w kartotece kontrahentów.
2. Okno dokumentu vat - zmiana wyszukiwania kontrahentów przez pole NIP z NIPu na NIP bez separatorów.
Wersja 22.2.140.324 - 24 marca 2023
1. Składki właścicieli - dodana możliwość ustawienia w konkretnym miesiącu zerowej składki ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji, gdy właściciel ma ustalone prawo do emerytury.
Wersja 22.2.139.313 - 13 marca 2023
1. Deklaracja PIT-28 (25) - dla działalności prowadzonej w formie spółki dodana została generacja załącznika PIT-28/B.
Wersja 22.2.137.310 - 10 marca 2023
1. Deklaracja PIT-28 (25) - dodane wypełnianie pola 'Wpłacony ryczałt'.
2. Deklaracja PIT-28 (25) - poprawa wyboru waluty rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty podatku.
Wersja 22.2.136.309 - 9 marca 2023
1. Dodana deklaracja PIT-28 (25) z wysyłaniem jako edeklaracja (bez załączników i bez wydruku).
Wersja 22.2.133.220 - 20 lutego 2023
1. Poprawa eksportu składek ubezpieczeń zdrowotnych właścicieli do kedu xml.
Wersja 22.2.132.220 - 20 lutego 2023
1. Rejestr VAT - dodana możliwość filtrowania po okresie JPK V7: luty następnego roku.
2. Sumaryczne rejestry VAT - dodane uwzględnianie dokumentów wpisanych w poprzednim roku, ale z okresem JPK V7 roku bieżącego.
Wersja 22.2.131.217 - 17 lutego 2023
1. Pracownicy - dodany wydruk oświadczenia o rezygnacji z przystąpienia do PPK.
2. Dokument VAT - dodana możliwość przypisania JPK V7 do okresu luty następnego roku.
Wersja 22.2.129.214 - 14 lutego 2023
1. Składki właścicieli na podatku liniowym, lub wg skali - poprawa obliczania dochodu dla składki ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji gdy występują straty, lub spisy z natury.
2. Okno KPiR narastająco - dodana kolumna 'Dochód ubezp. zdrowotne'.
Wersja 22.2.126.203 - 3 lutego 2023
1. Pracownicy - poprawy wydruków kart miesięcznych i rocznych.
2. Składki właścicieli na podatku liniowym - poprawa obliczania dochodu dla składki ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji gdy właściciel nie podlega ubezpieczeniu społecznemu.
Wersja 22.2.125.201 - 1 lutego 2023
1. Listy płac - zlecenie - poprawa wyświetlania kosztów uzyskania przychodu po zmianie którejkolwiek kwoty wpływającej na koszty uzyskania przychodu.
2. Listy płac - zlecenie - poprawa obliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego.
Wersja 22.2.124.201 - 1 lutego 2023
1. Deklaracja PIT-11 - poprawa dodawania w roku 2023.
2. Deklaracja PIT-11 - poprawa wydruku znacznika 'Rezydent'.
3. Aktualizacja stawek kilometrowych pojazdów w roku 2023.
4. Składki właścicieli na podatku liniowym - dodane obliczanie składki zdrowotnej możliwej do odliczenia od dochodu z uwzględnieniem limitu odliczenia od roku 2023.
Wersja 22.2.122.127 - 27 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - zmiana wymagalności pól adresu pracownika, po zmianie wymagany jest kraj oraz miejscowość.
2. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2023.
Wersja 22.2.121.126 - 26 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - dodana możliwość zapisywania deklaracji dla pracowników powyżej 12 roku życia.
Wersja 22.2.120.125 - 25 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - poprawa uwzględniania zasiłku chorobowego.
Wersja 22.2.119.123 - 23 stycznia 2023
1. Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK - poprawa wypełniania urzędu skarbowego dla nowo dodawanych firm.
Wersja 22.2.116.117 - 17 stycznia 2023
1. Składniki płacowe - dodany znacznik, czy składnik ma być uwzględniany przy wypełnianiu deklaracji PIT-11.
2. Deklaracja PIT-11 - poprawa zamykania okna po kliknięciu przycisku 'Zapisz i zamknij'.
Wersja 22.2.113.117 - 17 stycznia 2023
1. Księga Przychodów i Rozchodów, lub Ewidencja Przychodów - przy pierwszym otwarciu w 2023 roku, dodane zostało pytanie czy włączyć numerację miesięczną.
Wersja 22.2.112.116 - 16 stycznia 2023
1. Księga Przychodów i Rozchodów, lub Ewidencja Przychodów - dodana została obsługa miesięcznej liczby porządkowej, należy ją włączyć w oknie ustawień firmy.
2. Składniki płacowe - dodany znacznik, czy składnik ma być uwzględniany w przychodzi zwolnionym, oraz obsługa tego składnika na listach płacowych.
3. Deklaracja PIT-11 - dodane uwzględnianie pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nie pobierają emerytury.
4. Deklaracja PIT-11 - dodana możliwość zapisywania deklaracji dla pracowników poniżej 18 roku życia.
5. Deklaracja PIT-11 - poprawa wypełniania kosztów uzyskania przychodu, dla pracowników zamiejscowych.
6. Wydruk deklaracji PIT-11 - poprawa drukowania osoby odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji.
Wersja 22.2.111.112 - 12 stycznia 2023
1. Deklaracje PIT-11 - poprawa przypisania identyfikatora wysyłki e-deklaracji do deklaracji. Wymagane jest jednorazowe otwarcie okna 'Deklaracje PIT-11'.
Wersja 22.2.110.111 - 11 stycznia 2023
1. Poprawa automatycznego przepisywania kont na nowy rok (jeżeli są używane).
Wersja 22.2.109.110 - 10 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - poprawa dodawania w roku 2023, oraz dodawanie dla pracowników zwolnionych w roku poprzednim, ale występujących na liście płac w roku bieżącym.
Wersja 22.2.108.103 - 3 stycznia 2023
1. Listy płac - poprawa ograniczania składki zdrowotnej dla niskich wynagrodzeń np. ćwierć etatu.
Wersja 22.2.107.103 - 3 stycznia 2023
1. Deklaracja PIT-11 - poprawa wypełniania zwolnionych przychodów ze stosunku pracy, oraz umów i zleceń dla pracowników z powodem zwolnienia 'Osoba, do 26 roku życia włącznie'.
Wersja 22.2.106.1228 - 28 grudnia 2022
1. Deklaracje PIT-11 w wersji 29 - dodane seryjne wysyłanie e-deklaracji, oraz odbieranie UPO.
Wersja 22.2.105.1223 - 23 grudnia 2022
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2023.
Wersja 22.2.104.1221 - 21 grudnia 2022
1. Dodana deklaracja PIT-11 w wersji 29 (schemat 1-1E) z wysyłaniem jako e-deklaracja.
Wersja 22.2.103.1213 - 13 grudnia 2022
1. Listy płac - poprawa generacji pozycji list płac dla zleceniobiorców, którzy nie są rezydentami (obcokrajowców).
Wersja 22.2.102.1206 - 6 grudnia 2022
1. Import dokumentów z programu 'HM - Handel i Magazyn' - ograniczenie importu do obsługiwanej wersji bazy danych.
Wersja 22.2.101.1125 - 25 listopada 2022
1. Okno składek właścicieli - poprawa opisu składki ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2022.
2. Zmiany w natywnej kontrolce grid przyspieszające otwieranie i filtrowanie tabel z większą liczbą wierszy.
Wersja 22.2.55.1116 - 16 listopada 2022
1. Poprawa dodawania składek właścicieli na ryczałcie.
Wersja 22.2.54.1114 - 14 listopada 2022
1. Poprawa obliczania dochodu na ryczałcie.
Wersja 22.2.52.1108 - 8 listopada 2022
1. Poprawa ustalania kwoty do której obowiązuje zwolnienie z podatku w sytuacji gdy zleceniobiorca ma inny powód zwolnienia niż zwolnienie od niektórych umów cywilno prawnych.
2. Poprawa dodawania deklaracji VAT-UE.
Wersja 22.2.51.1103 - 3 listopada 2022
1. Poprawa otwierania okien obecności i zwolnień pracowników.
2. Poprawa wydruków deklaracji PIT-5.
Wersja 22.2.50.1026 - 26 października 2022
1. Dodana deklaracja PIT-11 w wersji 29 z wysyłaniem jako e-deklaracja.
2. Listy płac - dodana obsługa przekroczenia przychodu zwolnionego, oraz zmiany w obsłudze i wyświetlaniu przekroczenia pierwszego progu podatkowego.
3. Składki właścicieli - dodana możliwość zmiany podstawy ubezpieczeń społecznych (zwolnienie chorobowe właściciela), oraz zmian w obliczaniu składki ubezpieczenia zdrowotnego.
4. Dane lat pracowników - dodana możliwość zaznaczenia, że pracownik złożył wniosek o rozliczaniu wspólnie ze współmałżonkiem lub wniosek o stosowanie drugiej stawki podatku dochodowego.
5. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie. UWAGA! Użytkownicy systemu Windows 11 proszeni są o kontakt przed wykonaniem aktualizacji struktury bazy danych.
Wersja 22.1.115.824 - 24 sierpnia 2022
1. Wysyłanie JPK - dodana została obsługa nowych certyfikatów 'Szafir'.
Wersja 22.1.113.823 - 23 sierpnia 2022
1. Pracownicy - poprawa sprawdzania dat podlegania ubezpieczeniom.
Wersja 22.1.112.819 - 19 sierpnia 2022
1. Składki właścicieli - poprawa automatycznego poprawiania minimalnej podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla osób współpracujących podczas otwierania okna.
Wersja 22.1.111.808 - 8 sierpnia 2022
1. Składki właścicieli - aktualizacja minimalnej podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla osób współpracujących.
2. Pracownicy - dodana możliwość dodawania pracowników z przyszłą datą zatrudnienia.
3. Dokumenty - poprawa wypełniania kwoty rozrachunku po zaznaczeniu, że dokument jest rozrachunkowy.
Wersja 22.1.110.707 - 7 lipca 2022
1. Poprawa obsługi list płac.
2. Deklaracja PIT-5 - poprawa obliczania podatku za czerwiec 2022.
Wersja 22.1.109.704 - 4 lipca 2022
1. Poprawa obsługi list płac ze zmianami, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. dla niskich wynagrodzeń.
Wersja 22.1.107.627 - 27 czerwca 2022
1. Poprawa obsługi list płac ze zmianami, które obowiązują od 1 lipca 2022 r..
Wersja 22.1.106.627 - 27 czerwca 2022
1. Poprawa obliczania składki zdrowotnej pracownika w sytuacji gdy pracownik jest zwolniony z podatku i ma niskie wynagrodzenie.
2. Dodana obsługa list płac ze zmianami, które obowiązują od 1 lipca 2022 r..
Wersja 22.1.99.615 - 15 czerwca 2022
1. Poprawa obliczania podstawy składki zdrowotnej właścicieli w sytuacji opodatkowania firmy na zasadach ogólnych.
Wersja 22.1.98.614 - 14 czerwca 2022
1. Poprawa obliczania podstawy składki zdrowotnej właścicieli w sytuacji opodatkowania firmy na zasadach ogólnych i występuje strata.
Wersja 22.1.94.525 - 25 maja 2022
1. JPK V7 - uwzględnianie korekt opodatkowania (złe długi) z terminem i datą zapłaty od stycznia 2022.
Wersja 22.1.93.504 - 4 maja 2022
1. Nowe okno pracowników - dodany przycisk 'Stopień niepełnosprawności'.
Wersja 22.1.92.405 - 5 kwietnia 2022
1. Dodana obsługa JPK FA (4).
Wersja 22.1.91.328 - 28 marca 2022
1. Składki właścicieli - poprawa obliczania podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji gdy za okres składki występuje dochód, a w poprzednim miesiącu wystąpiła strata.
Wersja 22.1.90.325 - 25 marca 2022
1. Okno KPiR narastająco - poprawa w części obliczenia dochodu przed rokiem 2022.
Wersja 22.1.89.322 - 22 marca 2022
1. Zwolnienia chorobowe - aktualizacja obliczania podstawy stawki dziennej w sytuacji gdy nie minął miesiąc od poprzedniego zwolnienia.
2. JPK V7 - uwzględnianie ujemnych kwot netto na dokumentach ze znacznikami 'MR_T' lub 'MR_UZ' wyłącznie w części ewidencyjnej.
3. Okno KPiR narastająco - wypełnianie komórki dochód wiersza miesiąca nienarastająco jako różnicy przychodu oraz zakupów i wydatków razem.
Wersja 22.1.88.318 - 18 marca 2022
1. Składki właścicieli - zmiany w składkach w sytuacji gdy osoba współpracująca lub wspólnik dołączył po rozpoczęciu działalności.
2. Okno KPiR narastająco - dodana kolumna zakupy i wydatki razem
Wersja 22.1.87.314 - 14 marca 2022
1. Składki właścicieli - uruchomione obliczanie składki zdrowotnej dla opodatkowania na zasadach ogólnych.
Wersja 22.1.85.228 - 2 marca 2022
1. Okno właściciela - poprawa wyświetlania rodzaju opodatkowania w sytuacji gdy są już zapisane składki w konkretnym roku.
Wersja 22.1.84.228 - 28 lutego 2022
1. JPK V7 - uruchomienie możliwości 'ręcznego' wpisania numeru korekty i wyboru części korygowanej'.
Wersja 22.1.83.228 - 28 lutego 2022
1. Deklaracja PIT-28 (24) - dodane wyświetlanie PESELu jako identyfikatora podatkowego w sytuacji gdy właściciel nie posiada NIPu.
2. Wysyłki edeklaracji PIT-28 - poprawa wyświetlania zawartości plików xml w sytuacji gdy jest więcej niż jedna wysyłka.
Wersja 22.1.82.228 - 28 lutego 2022
1. Dodana deklaracja PIT-28 (24) z wysyłaniem jako edeklaracja (bez załączników).
Wersja 22.1.80.225 - 25 lutego 2022
1. Aktualizacja linku do strony podpisywania dokumentów przez ePUAP
Wersja 22.1.79.222 - 23 lutego 2022
1. Składki właścicieli - dodany eksport składek do programu 'Płatnika' dla osób niefizycznych, oraz eksport składek razem z listą płac.
2. Okno ustawień - dodana możliwość oznaczania firmy jako 'Firma archiwalna', firmy tak oznaczone nie pokazują się domyślnie w oknie logowania.
3. Okno logowania - dodana możliwość wyboru jakie firmy mają się pokazać do wyboru: niearchiwalne, archiwalne lub wszystkie.
4. Okno aktywacji subskrypcji - dodana możliwość zaznaczenia, że komputer ma jednak połączenie z internetem, co spowoduje pokazanie przycisku 'Aktywuj przez internet'.
Wersja 22.1.78.221 - 21 lutego 2022
1. Poprawa tworzenia unikalnego indeksu tabeli danych właścicieli w latach w czasie wykonywania reindeksacji tabel, co uniemożliwiało np. dodanie deklaracji PIT-5.
Wersja 22.1.77.221 - 21 lutego 2022
1. Składki właścicieli - dodany eksport składek do programu 'Płatnika' dla osób fizycznych, czyli samego DRA.
Wersja 22.1.75.216 - 16 lutego 2022
1. Poprawa eksport KEDU do programu 'Płatnika' według schematu 5.4 w sytuacji gdy pracownik podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu i ma zerową podstawę ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Poprawa nazw pól dotyczących rodzaju opodatkowania w tabelach ustawień firmy w latach i danych właścicieli w latach.
Wersja 22.1.74.214 - 14 lutego 2022
1. Ewidencja przychodów narastająco od 2022 - poprawa obliczania podatku w części obliczenia dochodu.
Wersja 22.1.73.211 - 11 lutego 2022
1. Zmiany w oknach właściciele i składki właścicieli.
2. Dodany rodzaj opodatkowania 'Karta podatkowa' w ustawieniach i właścicielach.
Wersja 22.1.72.210 - 10 lutego 2022
1. Listy płac - poprawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników zwolnionych z podatku i przy zerowej kwocie pomniejszającej zaliczkę na podatek.
Wersja 22.1.71.208 - 9 lutego 2022
1. Poprawa naliczania składki zdrowotnej dla osoby współpracującej z właścicielem za styczeń 2022. Proszę otworzyć okno składek właścicieli, program poprawi podstawę i składkę ubezpieczenie zdrowotnego i o tym poinformuje.
2. Dodany eksport KEDU do programu 'Płatnika' według schematu 5.4.
Wersja 22.1.70.207 - 8 lutego 2022
1. Nowe okno składek właścicieli.
2. Pracownicy - dodany wydruk wniosku o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek.
3. Pracownicy - zmiany w wydruku PIT-2.
4. Deklaracja PIT-5 i PIT-5L - zmiany w uwzględnianiu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Wersja 22.1.69.206 - 7 lutego 2022
1. Listy płac - poprawa ograniczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, obecnie ograniczenie jest uwzględnianie wyłącznie na listach typu 'wynagrodzenie za miesiąc'.
Wersja 22.1.68.204 - 4 lutego 2022
1. Poprawa wysyłania starych JPK VAT.
Wersja 22.1.67.203 - 4 lutego 2022
1. Listy płac - poprawa obliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego dla zleceniobiorców
2. Dodana obsługa JPK V7(2) - na razie bez wysyłki z korektą podstawy opodatkowania 'złe długi'.
3. Ewidencja przychodów narastająco przed rokiem 2022 - poprawa kwoty odliczanej składki ubezpieczenia zdrowotnego
Wersja 22.1.66.203 - 3 lutego 2022
1. Okno właścicieli - poprawa dodawania nowych właścicieli
Wersja 22.1.65.202 - 2 lutego 2022
1. Listy płac z rokiem wypłaty 2022 - dodane naliczanie zaliczki na podatek z możliwością odłożenia. Program sprawdza czy zaliczka obliczona według stałych grudnia 2021 jest niższa niż według roku 2022 i jeżeli tak to jej użycie.
2. Pracownicy - dodanie ustawienia 'Nie odkładaj zaliczki na podatek w roku 2022'. To ustawienie jest domyślnie niezaznaczone, czyli program odkłada zaliczkę na listach płac.
3. Dodanie występowania stawki ryczałtu 15% w stałych rocznych za rok 2021.
Wersja 22.1.60.129 - 29 stycznia 2022
1. Poprawa uwzględniania w przychodzie pracownika należącego do PPK części składki PPK zapłaconej przez pracodawcę w poprzednim miesiącu. Jeżeli deklaracje PIT-11 za rok 2021 zostały już wystawione będą wymagały korekty - program wyświetli odpowiedni komunikat.
2. Zmiany w oknie pracownik.
Wersja 22.1.55.127 - 27 stycznia 2022
1. Zmiany w układzie okna pracownik.
Wersja 22.1.51.126 - 26 stycznia 2022
1. Poprawa wypełniania znacznika 'Podatnik nie będący osobą fizyczną' na nowych deklaracjach dla rodzajów firm różnych od 'Osoba fizyczna'.
2. Zmiany w części obliczania dochodu ewidencji przychodów narastająco.
Wersja 22.1.47.125 - 25 stycznia 2022
1. Poprawa otwierania deklaracji PIT-4R.
2. Ewidencja przychodów narastająco - poprawa obliczania kwot przychodu w poszczególnych stawkach ryczałtu dla spółek.
Wersja 22.1.42.121 - 24 stycznia 2022
1. Zmiany w oknie właściciela.
2. Dane firmy - dodane zostało nowe ustawienie 'Rodzaj firmy' wymagane do obliczania składek ubezpieczeń zdrowotnych właścicieli. Tam gdzie to możliwe program sam je ustawi na podstawie nazwy firmy, w pozostałych przypadkach proszę je ustawić samodzielnie.
Wersja 22.1.39.119 - 19 stycznia 2022
1. Okno pracowników - uruchomienie wydruku 'Karta Wynagrodzeń'.
2. Zmiany w oknie właściciela.
3. Okna pracownik i właściciel - poprawa wpisywania w polach miejscowości, poczty... nazw z myślnikiem.
Wersja 22.1.32.112 - 12 stycznia 2022
1. Zmiany w oknach pracownicy, właściciele, ustawienia.
2. Dodana została kartoteka stanowisk pracy.
3. Import dokumentów z programu 'HM - Handel i Magazyn' - dodany został import zwrotów z paragonów, jeżeli zwroty zostały już wpisane ręcznie należy je usunąć.
4. Import dokumentów z programu 'HM - Handel i Magazyn' - dodany został import według stawek ryczałtu przypisanych do produktów w programie HM. Na naszej stronie internetowej został umieszczony film instruktarzowy z konfiguracją takiego importu.
Wersja 22.1.7.105 - 5 stycznia 2022
1. Dodane zostało obliczanie ulgi dla 'Klasy Średniej' dla więcej niż jednej listy płac w obrębie jednego miesiąca (ulga może być nawet ujemna).
Wersja 22.1.6.105 - 5 stycznia 2022
1. Kartoteka pracowników - uruchomienie generacji deklaracji PIT-11, oraz pokazywania świadectw pracy dla konkretnego pracownika.
2. Zmiany i poprawki w oknach składniki płac, właściciel, ...
Wersja 22.1.5.104 - 4 stycznia 2022
1. Lista płac - poprawa naliczania składki zdrowotnej dla ubezpieczonego zleceniobiorcy.
2. Okno właściciela - zmiany w wyświetlaniu i obsłudze rodzaju opodatkowania.
3. Przywrócenie źle skonwertowanego podczas aktualizacji struktury bazy danych opodatkowania liniowego.
4. Ryczałt - okno pozycji ewidencji przychodów i pozycji rejestru vat sprzedaży - poprawa wyświetlania kontrolek kwot w poszczególnych stawkach ryczałtu.
Wersja 22.1.3.103 - 3 stycznia 2022
1. Uruchomienie generacji list płac z rokiem wypłaty 2022 z uwzględnieniem ulgi dla 'Klasy Średniej' i zwolnień z podatku.
Wersja 22.1.0.101 - 1 stycznia 2022
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2022.
Wersja 22.0.51.1231 - 31 grudnia 2021
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Nowe okno kartoteki pracowników (stare można wywołać z klawiszem Ctrl).
3. Nowe okno pracownika z możliwością zdefiniowania informacji związanych z 'Polskim Ładem'.
4. Okno właściciela - dodana możliwość zdefiniowania informacji związanych z 'Polskim Ładem'.
5. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2022.
Wersja 21.0.56.923 - 23 września 2021
1. Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK w wersji 5 - dodane nowe schematy pozwalające na obsługę kontrahentów z Irlandii Północnej z identyfikatorem vat rozpoczynającym się od liter 'XI'.
Wersja 21.0.53.915 - 15 września 2021
1. Nowe okno księgi przychodów i rozchodów - dodanie do symbolu nazwy konta.
Wersja 21.0.51.904 - 4 września 2021
1. Nowe okno księgi przychodów i rozchodów - wywołanie okna przycisk księga z klawiszem Ctrl.
Wersja 21.0.48.809 - 9 sierpnia 2021
1. Dodane wykrywanie wygaśnięcia certyfikatu podpisu kwalifikowanego podczas wysyłania edeklaracji, lub JPK. Program umożliwia obecnie wybór nowego certyfikatu bezpośrednio w momencie wysyłania.
2. JPK V7 - pomijanie znacznika MPP podczas generacji xml, za okres od lipca 2021.
Wersja 21.0.46.727 - 27 lipca 2021
1. Dodane deklaracja PIT-4R w wersji 12 z wysyłaniem jako e-deklaracja.
Wersja 21.0.44.713 - 13 lipca 2021
1. Dodane deklaracja PIT-11 w wersji 27 z wysyłaniem jako e-deklaracja.
Wersja 21.0.42.618 - 18 czerwca 2021
1. Nowe okno ustawień - zmiany w obsłudze pola data rozpoczęcia pracy z programem.
Wersja 21.0.40.528 - 31 maja 2021
1. PPK - dodane naliczanie składek PPK dla zleceniobiorców.
Wersja 21.0.39.514 - 14 maja 2021
1. JPK V7 - poprawa wypełniania pliku nie będącego korektą.
Wersja 21.0.37.512 - 12 maja 2021
1. JPK V7 - umożliwienie złożenia korekty do wysłanego JPK V7 bez części ewidencyjnej.
2. Uwzględnienie roku na wydrukach PKPiR narastająco i EWP narastająco.
3. PPK - uruchomienie naliczania na listach płacowych innego typu niż wynagrodzenie za miesiąc.
4. JPK V7 - poprawa wypełniania pliku nie będącego korektą.
Wersja 21.0.34.505 - 5 maja 2021
1. Poprawa sumowania kwot PPK na wydruku listy płac grupowanej po dziale z maksymalną liczbą używanych składników płacowych.
Wersja 21.0.33.505 - 5 maja 2021
1. Poprawa sumowania kwot na wydrukach list płac grupowanych po dziale, lub koncie księgowym.
Wersja 21.0.32.505 - 5 maja 2021
1. PPK - dodane nowe wydruki list płac.
Wersja 21.0.30.421 - 21 kwietnia 2021
1. Poprawa otwierania okna JPK PKPiR.
Wersja 21.0.29.415 - 15 kwietnia 2021
1. JPK VAT za styczeń lub luty 2020 - nieuwzględnienie dokumentów z roku 2019 z okresem JPK VAT styczeń lub luty 2020.
Wersja 21.0.28.415 - 15 kwietnia 2021
1. Wydruk ewidencji przychodów - poprawa tytułów 2 kolumn.
2. Zmiany wydruków obliczenia dochodów.
Wersja 21.0.26.412 - 12 kwietnia 2021
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Nowe okno ewidencji przychodów narastająco z cześcią obliczenia dochodu.
3. Księga przychodów i rozchodów narastająco - zmiana obliczania dochodu w sytuacji gdy podczas roku wystąpił co najmniej jeden spis z natury.
4. Nowe okna pojazdów, ewidencji przebiegu pojazdów, kosztów eksploatacji pojazdów i zestawienia kosztów eksploatacji pojazdów.
5. Zmiany w oknie ustawień firmy, firmy w roku i programu.
6. Wydzielenie PPK jako oddzielny moduł programu.
7. Okno pracownik - dodanie pól identyfikator uczestnika PPK i rachunek PZIF.
Wersja 20.4.81.302 - 2 marca 2021
1. PIT-4R - poprawa wypełniania na nowo z deklaracji PIT-4 podczas korygowania deklaracji PIT-4R.
Wersja 20.4.80.225 - 25 lutego 2021
1. JPK V7 - poprawa aktywności przycisku 'Eksportuj' bez wykupionego modułu JPK.
Wersja 20.4.79.224 - 24 lutego 2021
1. JPK V7 - poprawa aktywności przycisku 'Wyślij' dla kwartalnego rozliczania vatu.
Wersja 20.4.78.223 - 23 lutego 2021
1. JPK V7 - zmiany obsługi pól części deklaracyjnej: 49, 50 i 52.
Wersja 20.4.75.217 - 17 lutego 2021
1. JPK VAT - poprawa przygotowania w sytuacji, gdy w miesiącu nie zostały wystawione lub wpisane żadne dokumenty.
Wersja 20.4.73.212 - 12 lutego 2021
1. Dodany wydruk deklaracji PIT-4R (11).
2. Dodana deklaracja PIT-28 (23) z wysyłaniem jako edeklaracja (w tej chwili wyłącznie dla firm jednoosobowych i bez załączników).
Wersja 20.4.71.210 - 10 lutego 2021
1. VAT-7 - poprawa przygotowania korekty deklaracji.
2. JPK V7 - blokada możliwości przygotowania z okres wcześniejszy niż październik 2020.
3. JPK VAT - blokada możliwości przygotowania z okres późniejszy niż wrzesień 2020.
Wersja 20.4.69.209 - 9 lutego 2021
1. JPK V7 za styczeń 2021 - uwzględnienie dokumentów z roku 2020 z okresem JPK V7 styczeń 2021.
Wersja 20.4.63.204 - 4 lutego 2021
1. Poprawa przerysowywania kontrolek grid.
Wersja 20.4.62.203 - 3 lutego 2021
1. Okno JPK V7 - poprawa generacji pliku xml, jeżeli w miesiącu nie zostały wystawione lub wpisane żadne dokumenty, z możliwością skorygowania wcześniej wysłanego JPK V7.
Wersja 20.4.60.128 - 29 stycznia 2021
1. Deklaracja PIT-11 - uwzględnienie zasiłków chorobowych jako inne źródła przychodu w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych.
Wersja 20.4.59.127 - 27 stycznia 2021
1. Okna listy deklaracji PIT-4R i wysyłek edeklaracji - dodany wydruk UPO.
Wersja 20.4.58.126 - 26 stycznia 2021
1. Reindeksacja tabel - usunięcie komunikatu o już istniejącym indeksie tabeli deklaracje.
2. Reindeksacja tabel - poprawa wykonywania reindeksacji szybkiej.
Wersja 20.4.57.126 - 26 stycznia 2021
1. Okno deklaracji PIT-4R wariant 11 i 10 - wyrównanie kontrolek kwot i liczby podatników w oknie otwieranym w trybie 'Zmień' lub 'Pokaż'.
Wersja 20.4.56.126 - 26 stycznia 2021
1. Dodawanie nowej deklaracji PIT-4R za rok 2020 - dodany komunikat, że deklaracji nie da się zapisać w sytuacji gdy urząd skarbowy nie jest przypisany w danych firmy, lub kartotece właścicieli firmy, lub kod urzędu jest pusty.
Wersja 20.4.55.125 - 25 stycznia 2021
1. Dodana deklaracja PIT-4R wariant 11 z wysyłaniem edeklaracji, z możliwością zaznaczenia pierwszej deklaracji jako korekta, dla tych, którzy wysłali wariant 9, lub 10 za rok 2020.
2. PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) - dodana możliwość uwzględniania składki pracodawcy w kosztach płacowych w miesiącu wypłaty, włączane w oknie ustawień.
Wersja 20.4.53.125 - 25 stycznia 2021
1. Dodana deklaracja PIT-4R wariant 10 z wysyłaniem edeklaracji, z możliwością zaznaczenia pierwszej deklaracji jako korekta, dla tych, którzy wysłali wariant 9 za rok 2020.
Wersja 20.4.48.122 - 22 stycznia 2021
1. Okno JPK V7 - przywrócenie wysyłania JPK V7 bez części ewidencyjnej.
Wersja 20.4.47.122 - 22 stycznia 2021
1. Ustawienia - dodane okno okresów kwartalnego rozliczania vatu, w którym można zdefiniować w jakich okresach vat był i/lub jest rozliczany kwartalnie.
2. Import dokumentów z JPK FA - poprawa otwierania pliku xml JPK FA.
Wersja 20.4.46.121 - 21 stycznia 2021
1. Poprawa wypełniania deklaracji PIT-11 dla pracowników do 26 roku życia w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych
2. Generacji listy płac - dodane naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od zasiłku chorobowego dla pracowników do 26 roku życia w sytuacji gdy firma ma prawo do wypłaty zasiłków chorobowych.
3. Aktualizacja stałych miesięcznych na rok 2021.
Wersja 20.4.32.115 - 15 stycznia 2021
1. Okno dokumentów vat zakup i korekta zakupu - uruchomienie możliwości przypisania dokumentu do okresu JPK V7 ze stycznia następnego roku.
Wersja 20.4.30.115 - 15 stycznia 2021
1. Okno kontrahentów - dodana możliwość usunięcia oznaczenia kontrahentów z Wielkiej Brytanii jako wspólnotowych (należących do Unii Europejskiej).
Wersja 20.4.29.114 - 14 stycznia 2021
1. Okno listy deklaracji PIT-11 - poprawa seryjnego wysyłania e-deklaracji.
Wersja 20.4.28.108 - 8 stycznia 2021
1. Okno ustawień firmy - aktywny moduł JPK - dodana możliwość definiowania jakie typy dokumentów JPK V7 są używane, czyli 'FP', 'RO', 'WEW', 'MK', 'VAT_RR', dzięki temu można wyłączyć nieużywane typy i nie będą się pojawiały podczas wystawiania lub wpisywania dokumentów.
Wersja 20.4.27.105 - 5 stycznia 2021
1. Składki właścicieli firmy - poprawa zapisanych zerowych składek na ubezpieczenie wypadkowe, wystarczy otworzyć okno i jeżeli program poprawi składki wyświetli informację.
Wersja 20.4.25.104 - 5 stycznia 2021
1. Składki właścicieli firmy - poprawa naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe w sytuacji gdy firma jest 'osobą fizyczna' i używa własnej stawki ubezpieczenia wypadkowego.
2. Firma ryczałtowa - poprawa definiowania i uwzględniania używanych stawek ryczałtu.
Wersja 20.4.24.104 - 4 stycznia 2021
1. Okno JPK V7 - poprawa wypełniania listy miesięcy dla lat wcześniejszych niż rok bieżący.
Wersja 20.4.23.101 - 1 stycznia 2021
1. Eksport KEDU do programu 'Płatnika' - aktualizacja schematu do wersji 5.2, uwzględniająca składki pracodawcy na 'Pracownicze Plany Kapitałowe'.
2. Kartoteka krajów - aktualizacja przynależności 'Wielkiej Brytanii' do 'Unii Europejskiej'.
3. Okna dokumentów VAT - ukrywanie w trybie pokazywania nieużywanych znaczników JPK V7 i typu dokumentu JPK V7.
4. Okno JPK V7 - zmiany w polu uzasadnienie przyczyn złożenia korekty części deklaracyjnej oraz wydruku tego pola.
Wersja 20.4.20.1230 - 30 grudnia 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodana obsługa 'Pracowniczych Planów Kapitałowych'.
3. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2021.
4. Okno dokumentu VAT - dodany typ dokumentu JPK V7 niezależny od znaczników JPK V7.
5. Okno wysyłek JPK - zmiana kodu formularza na kod systemowy i dodanie kolumny zawartość JPK V7 (cześć ewidencyjna, deklaracyjna lub ewidencyjna i deklaracyjna).
Wersja 20.3.87.1223 - 23 grudnia 2020
1. Wysyłanie JPK V7 - dodana możliwość wymuszenia podpisu ePUAP dla osób fizycznych. W oknie z pytaniem czy wysłać, klikając na przycisk 'Tak', trzeba trzymać wciśnięty klawisz Ctrl.
Wersja 20.3.86.1221 - 21 grudnia 2020
1. Wysyłanie JPK V7 - dodane podpisywanie kwotą przychodu, dla osób fizycznych.
Wersja 20.3.84.1220 - 20 grudnia 2020
1. Wysyłki JPK V7 - uruchomione pokazywanie JPK V7 w takim układzie jak podczas przygotowania, dodany oddzielny przycisk do pokazywania xml.
2. JPK V7 - dodana możliwość oddzielnego korygowania części ewidencyjnej i/lub deklaracyjnej, program sam rozpoznaje jaka cześć wymaga skorygowania. Dodany jest też przycisk do ustalenia części korygowanej należy go użyć po 'ręcznych' zmianach w części deklaracyjnej. Użytkownik może wymusić korektę odpowiedniej części pomimo tego, że program nie widzi potrzeby korekty.
3. Wysyłki JPK V7 - dodana możliwość wydruku części deklaracyjnej, jeżeli wystąpiła w JPK V7.
Wersja 20.3.82.1218 - 18 grudnia 2020
1. JPK V7 - poprawa generacji właściwości DataWplywu wierszy zakupów w sytuacji, gdy DataWplywu jest różna od właściwości DataZakupu.
Wersja 20.3.81.1217 - 17 grudnia 2020
1. PIT-11 wersja 26 - dodany pełny 3 stronicowy wydruk.
2. Uruchomienie filtrowania po kontach.
Wersja 20.3.80.1216 - 17 grudnia 2020
1. Dodany został schemat e-deklaracji PIT-11 w wersji 26.
Wersja 20.3.79.1213 - 13 grudnia 2020
1. Uruchomienie generatora faktur wewnętrznych.
2. Autoksięgowanie - poprawa sumowania kwot netto z rejestrów dokumentów.
Wersja 20.3.78.1211 - 11 grudnia 2020
1. Firmy ryczałtowe - przywrócenie starych okien: ewidencja przychodów narastająco i obliczenie dochodu.
Wersja 20.3.74.1207 - 7 grudnia 2020
1. Poprawa wydruku ewidencji kosztów eksploatacji pojazdów.
Wersja 20.3.73.1207 - 7 grudnia 2020
1. Kartoteka pojazdów - poprawa dodawania nowych pojazdów.
Wersja 20.3.72.1207 - 7 grudnia 2020
1. JPK V7 - poprawa uwzględniania kwoty z pola 'Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy' z poprzedniego JPK V7 z cześcią deklaracyjną, jeżeli była wysłana co najmniej jedna korekta JPK V7.
2. Poprawa importu GTU z programu HM, aby uzupełnić GTU na już zaimportowanych dokumentach wystarczy wywołać import ponownie.
Wersja 20.3.71.1204 - 4 grudnia 2020
1. Poprawa obliczania zaliczki na podatek dochodowy pracownika w miesiącu następnym po przekroczeniu pierwszego progu podatku dochodowego.
Wersja 20.3.70.1203 - 3 grudnia 2020
1. JPK V7 - usunięcie komunikatu, który pojawiał się, jeżeli pierwszym JPK V7 był JPK V7 za listopad.
Wersja 20.3.69.1201 - 1 grudnia 2020
1. Poprawa w oknach ewidencji pojazdów.
Wersja 20.3.68.1130 - 1 grudnia 2020
1. JPK V7 - dodane uwzględnianie kwoty z pola 'Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy' z poprzedniego JPK V7 z cześcią deklaracyjną.
2. JPK VAT - wiersze sprzedaży i zakupów - poprawa wypełniania kolumny adres kontrahenta.
3. Zmiany w oknie definicji rejestru dokumentów.
Wersja 20.3.67.1130 - 30 listopada 2020
1. Część płacowa - aktualizacja obliczania zaliczki na podatek dochodowy przy przekroczeniu w miesiącu pierwszego progu podatku dochodowego.
2. Poprawa otwierania okna ewidencji kosztów eksploatacji pojazdów.
Wersja 20.3.66.1125 - 25 listopada 2020
1. Aktualizacja bibliotek.
Wersja 20.3.65.1125 - 25 listopada 2020
1. JPK V7 - usunięcie generacji typu dokumentu 'WEW' dla znacznika: 'Import usług (w tym licencje, subskrypcje, ...), wykonanych w Polsce, lub w kraju nie należącym do Unii Europejskiej - art. 28b ustawy'.
2. Okna dokumentów - usunięcie komunikatu pokazującego się przy niekompletnym wpisaniu dany np. 25-11-202
Wersja 20.3.64.1123 - 24 listopada 2020
1. Poprawa otwierania okien dokumentów vat w latach wcześniejszych niż rok 2020.
Wersja 20.3.63.1123 - 23 listopada 2020
1. JPK V7 - poprawa pokazywania sekcji C.
Wersja 20.3.62.1123 - 23 listopada 2020
1. JPK V7 - poprawa obsługi pola P_52, części deklaracyjnej.
Wersja 20.3.60.1122 - 22 listopada 2020
1. Dokumenty zakupów i korekt zakupów - dodana została możliwość oznaczania znacznikiem JPKV7 'WEW'.
Wersja 20.3.59.1122 - 22 listopada 2020
1. JPK V7 - dodane ukrywanie części deklaracyjnej dla kwartalnego rozliczania VATu.
Wersja 20.3.58.1121 - 21 listopada 2020
1. JPK V7 - poprawa zaokrąglania sum w części deklaracyjnej.
2. JPK V7 - poprawa wypełniania pól 68 i 69 (korekta - złe długi) części deklaracyjnej z części ewidencyjnej.
3. Wysyłki JPK V7 - dodane odbieranie UPO w wersji 7.
4. VAT UE - poprawa wypełniania nowych deklaracji.
Wersja 20.3.57.1121 - 21 listopada 2020
1. Dodane wysyłanie mięsięcznego JPK V7 z częścią deklaracyjną.
Wersja 20.3.52.1120 - 20 listopada 2020
1. Dodane wysyłanie JPK V7 dla firm rozliczających vat kwartalnie.
2. Poprawa zapisywania okresu vatu, jeżeli jest różny od okresu daty wpływu lub dostawy.
Wersja 20.3.50.1119 - 19 listopada 2020
1. JPK V7 - wypełnianie pola KodKrajuNadaniaTIN, jeżeli NIP na dokumencie rozpoczyna się od PL.
Wersja 20.3.49.1118 - 18 listopada 2020
1. Dodana możliwość przypisywania do wielu zaznaczonych dokumentów, znaczników wymaganych przez JPK V7.
2. Dodana możliwość przypisywania do wielu zaznaczonych dokumentów sprzedaży i korekt sprzedaży symboli GTU.
Wersja 20.3.48.1117 - 17 listopada 2020
1. Poprawa pokazywania wierszy zakupów JPK V7 (ukrywanie wierszy z zerowymi kwotami kolumn JPK V7).
2. Dokumenty zakupu lub korekt zakupu - dodana możliwość zaznaczenia znacznik JPK V7 'Wewnątrzwspólnotowy import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy - procedura uproszczona' na dokumentach niewewnątrzwspólnotowych.
Wersja 20.3.47.1117 - 17 listopada 2020
1. Zmiana obsługi uwzględnia dokumentów rejestru w JPK V7, JPK VAT i deklaracji VAT-7, na JPK V7 są uwzględniane dokumenty rejestrów z ustawieniem uwzględniania w części ewidencyjnej lub deklaracyjnej. na JPK VAT i deklaracji VAT-7 ustawienia działają tak jak do tej pory.
Wersja 20.3.46.1117 - 17 listopada 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodana możliwość przypisywania do dokumentów sprzedaży i korekt sprzedaży symboli GTU, używane symbole GTU można ustawić w oknie ustawień firmy.
3. Dodana możliwość oznaczania dokumentów znacznikami wymaganymi przez JPK V7.
4. Używane znaczniki JPK V7 można ustawić w oknie ustawień firmy.
5. Zmiany wyglądu okien do wprowadzania dokumentów vat.
6. Nowe okno KPiR lub Ewidencji Przychodów narastająco.
7. Nowe okno JPK V7.
8. UWAGA! - Nie wszystkie funkcjonalności programu są już uruchomionie, jeżeli nie jest to do zaakceptowania, proszę nie instalować aktualizacji i poczekać na aktualizację z pełną funkcjonalnością.
Wersja 20.2.10.1001 - 2 października 2020
1. Okna rejestrów vat i przychodu - poprawa zmiany czcionki w kontrolce grid, oraz zapisywanie układu i rozmiaru czcionki.
Wersja 20.2.9.1001 - 1 października 2020
1. Poprawa zmiany czcionki na inną niż standardowa w kontrolkach grid.
Wersja 20.2.8.924 - 24 września 2020
1. Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK w wersji 5 - dodane zostały wydruki (proszę pamiętać, że te deklaracje można składać wyłącznie elektronicznie).
2. Poprawa wydruku dokumentów rozrachunkowych.
Wersja 20.2.2.717 - 17 lipca 2020
1. Poprawa wykonywania aktualizacji struktury bazy danych i reindeksacji tabel, jeżeli ścieżka do bazy danych jest ustawiona przy użyciu notacji UNC.
Wersja 20.2.1.716 - 16 lipca 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodane deklaracje VAT-UE i VAT-UEK w wersji 5 z wysyłaniem jako e-deklaracje.
Wersja 20.1.20.529 - 29 maja 2020
1. Deklaracja VAT-7 - poprawa sprawdzania kwot w polach P12 i P14.
Wersja 20.1.16.324 - 24 marca 2020
1. Poprawa dodawania nowej firmy podczas rozpoczynania pracy z programem.
Wersja 20.1.15.316 - 16 marca 2020
1. Aktualizacja kodów ZUS.
Wersja 20.1.10.302 - 2 marca 2020
1. Poprawa importu dokumentów z programu 'HM Handel i Magazyn' (numer dokumentu), dla typów dokumentów, które zawierają symbol typu dokumentu w numerze.
2. Zmiany w imporcie faktur z pliku JPK FA w wersji 3.
Wersja 20.1.9.228 - 28 lutego 2020
1. Poprawa generacji pozycji zwolnień, dla kodu 311 - oznaczanie, że zwolnienie płaci ZUS.
Wersja 20.1.8.131 - 31 stycznia 2020
1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych na rok 2020.
Wersja 20.1.7.129 - 29 stycznia 2020
1. Pracownik - poprawa oznaczania 'Nie potrącaj podatku - do 26 roku życia'.
Wersja 20.1.6.127 - 27 stycznia 2020
1. Dodany został schemat e-deklaracji PIT-11 w wersji 25.
Wersja 20.1.5.127 - 27 stycznia 2020
1. Dodane zostało wysyłanie e-deklaracji PIT-11 w wersji 25 i PIT-4R w wersji 9.
Wersja 20.1.4.127 - 27 stycznia 2020
1. Poprawa wydruku deklaracji PIT-4R w wersji 9 - pole 7 - rodzaj korekty.
Wersja 20.1.3.121 - 21 stycznia 2020
1. Poprawa generacji deklaracji PIT-11 w wersji 25, w sytuacji, gdy kwoty przychodu były bardzo małe np. 1/8 etatu. Proszę sprawdzić i jeżeli trzeba usunąć i na nowo wygenerować deklaracje.
Wersja 20.1.2.121 - 21 stycznia 2020
1. Poprawa wydruku deklaracji PIT-11 w wersji 25 - pole 69.
Wersja 20.1.1.121 - 21 stycznia 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodane deklaracje PIT-11 w wersji 25 i PIT-4R w wersji 9, na razie bez wysyłania jako e-deklaracje.
Wersja 20.0.2.102 - 2 stycznia 2020
1. Zmiany w imporcie dokumentów z programu 'HM Handel i Magazyn'.
Wersja 20.0.1.101 - 1 stycznia 2020
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych na rok 2020.
Wersja 19.4.20.1214 - 14 grudnia 2019
1. Dodany import faktur z pliku JPK FA w wersji 3.
Wersja 19.4.19.1212 - 12 grudnia 2019
1. Poprawa wysyłania korekt e-deklaracji VAT-7 w wersjach VAT-7(20) i VAT-7K(14).
Wersja 19.4.18.1209 - 9 grudnia 2019
1. Poprawa wysyłania e-deklaracji VAT-7 w wersjach VAT-7(20) i VAT-7K(14) dla osób fizycznych.
Wersja 19.4.17.1204 - 4 grudnia 2019
1. Deklaracje VAT-7 - dodane wersje VAT-7(20) i VAT-7K(14).
Wersja 19.4.16.1017 - 17 października 2019
1. Dodany import faktur z pliku JPK FA.
Wersja 19.4.6.926 - 26 września 2019
1. Dodana obsługa nowej 17% stawki podatku dochodowego, obowiązującej od 1 października 2019.
2. Aktualizacja wydruku świadectwa pracy.
3. Deklaracje VAT-7 i VAT-7K - blokada możliwości dodawania załączników VAT-ZZ i VAT-ZT.
Wersja 19.4.3.923 - 24 września 2019
1. Aktualizacja wydruku świadectwa pracy.
2. Poprawa generacji faktur wewnętrznych dla stawki vat 0% i umożliwienie usuwania wygenerowanych faktur wewnętrznych.
Wersja 19.4.1.829 - 29 sierpnia 2019
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodana obsługa zerowego podatku dochodowego dla pracowników do 26 roku życia. W oknie pracownika należy zaznaczyć, że pracownik złożył oświadczenie o niepotrącaniu podatku dochodowego.
Wersja 19.3.21.826 - 26 sierpnia 2019
1. Okno wysyłek JPK VAT - automatyczne usuwanie wysyłek zaszyfrowanych starym certyfikatem Ministerstwa Finansów. Zgodnie z komunikatem, należy wysłać JPK VAT ponownie.
Wersja 19.3.16.824 - 24 sierpnia 2019
1. Wysyłanie JPK VAT - aktualizacja certyfikatu Ministerstwa Finansów.
Wersja 19.3.11.516 - 16 maja 2019
1. Okno kontrahentów - poprawa filtrowania kontrahentów po kryterium krajowi, zagraniczni.
Wersja 19.3.9.510 - 10 maja 2019
1. JPK VAT - poprawa generacji pliku xml, jeżeli plik został wygenerowany wersją 19.3.2.419, lub 19.3.4.424. Po otwarciu okna JPK VAT, jeżeli będzie to wymagane, program wyświetli informację o potrzebie wysłania skorygowanego JPK VAT.
2. Okno kontrahentów - poprawa filtrowania kontrahentów po kryterium krajowi, zagraniczni.
3. Generator faktur wewnętrznych - dodana możliwość generacji faktur wewnętrznych, do niewewnątrzwspólnotowych faktur zakupu z zagranicy.
4. Generator faktur wewnętrznych - zmiana nadawania numeru faktury wewnętrznej, jest przepisywany z faktury źródłowej (bez dodawania 'FW do...').
Wersja 19.3.4.424 - 25 kwietnia 2019
1. Poprawa wydruków zawierających sumy kolumn - w sytuacji gdy na ostatniej stronie występuje wyłącznie suma (bez wiersza detali).
Wersja 19.3.2.419 - 19 kwietnia 2019
1. JPK VAT - poprawa generacji pliku xml, w sytuacji gdy kwota w kolumnie netto jest równa zero, a w kolumnie vat odpowiadającej kolumnie netto, kwota jest różna od zera.
2. Poprawa wykonywania archiwum danych programu, dla ustawień archiwizacji: 'Nie archiwizuj danych na tym komputerze'.
Wersja 19.3.1.418 - 18 kwietnia 2019
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Pracownicy - poprawa wyświetlania daty, do której jest zawarta ostatnia umowa o pracę lub aneks do umowy.
3. Zmiany wyświetlania kolumn list płac.
4. Dodane 3 nowe definiowane składniki wynagrodzenia i 4 definiowane potrącenia.
5. Zmiany wydruków list płac.
6. Podpisywanie JPK VAT profilem zaufanym - dodane automatyczne znajdowanie podpisanego pliku xml, jeżeli podpisany plik pobierany przez przeglądarkę internetową, zostanie zapisany w domyślnym folderze 'Pobrane'.
Wersja 19.2.12.213 - 13 lutego 2019
1. Okno VAT zakup, lub korekta zakupu - poprawa i zmiana przepisywania kwoty netto do KPiR. Po wpisaniu kwoty w częsci vat, kwota netto przepisuje się według ustawień rejestru, ale jeżeli cała kwota netto jest w polu zakup towarów handlowych i klikniemy przycisk 'Podział 50%', to wówczas kwota zostanie przeniesiona do pola pozostałe koszty i podzielona na możliwe do odliczenia.
2. Zmiany w wydrukach rejestrów (ewidencji) vat zakupów.
Wersja 19.2.10.212 - 12 lutego 2019
1. Okno VAT zakup, lub korekta zakupu - przywrócenie obsługi kliknięcia przycisku podziału kwoty vat możliwej do odliczenia, wynikającej ze stosunku sprzedaży opodatkowanje do sprzedaży ogółem.
Wersja 19.2.9.212 - 12 lutego 2019
1. Okno VAT zakup, lub korekta zakupu - poprawa podziału ograniczonej kwoty kosztów związanych z pojazdem w sytuacji gdy występuje srzedaż opodatkowana i zwolniona.
2. Okno VAT zakup, lub korekta zakupu - automatyczne wypełnianie kwoty pozostałych kosztów, po kliknięciu podziału kwoty vat możliwej do odliczenia, przy zaznaczeniu 'zapisz do księgi', nawet jeżeli w definicji rejestru, jest ustawiona inna kolumna KPiR.
3. Okno wpisu KPiR - dodana została możliwość zmiany typu wcześniej zapisanego wiersza (przychód, zakupy i koszty, spis z natury), jeżeli nie jest on zapisany w rejestrze vat.
Wersja 19.2.5.211 - 11 lutego 2019
1. Poprawa otwierania okien ustawień archiwizacji i archiwizacji danych programu.
Wersja 19.2.4.209 - 9 lutego 2019
1. VAT-ZD - aktualizacja przekroczenia terminu zapłaty (90 dni), obowiązującego od roku 2019.
2. VAT-ZD - poprawa wyświetlania wybieranych dokumentów, przy wielokrotnym wybieraniu poprzez przycisk 'Dodaj'.
Wersja 19.2.3.207 - 7 lutego 2019
1. Dodana nowa stawka vat 'nie do odliczenia', dla rejestrów (ewidencji) vat zakupów.
2. Okno dokumentu zakupu i korekty zakupu vat - dodana została możliwość automatycznego ograniczenia kosztów związanych z pojazdem, zarówno firmowym (75%), jak i prywatnym (20%).
3. Okno dokumentu KPiR (księgi przychodów i rozchodów) - dodana została możliwość automatycznego ograniczenia kosztów związanych z pojazdem, zarówno firmowym (75%), jak i prywatnym (20%).
4. Okno ustawień firmy - dodana została możliwość ustawienia, czy w firmie są używane samochody firmowe i/lub prywatne.
5. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
Wersja 19.1.12.201 - 1 lutego 2019
1. Aktualizacja przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w roku 2019.
Wersja 19.1.11.201 - 1 lutego 2019
1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych za rok 2019.
Wersja 19.1.10.118 - 18 stycznia 2019
1. Lista deklaracji PIT-11 - dodane zostało odbieranie wielu UPO do wysłanych e-Deklaracji, jednym poleceniem.
2. Poprawa otwierania skrótów systemowych, np. foldera po wykonaniu archiwizacji.
3. Poprawa przesyłania nipu, lub regonu z aktywacyjnego okna programu.
Wersja 19.1.9.117 - 17 stycznia 2019
1. Lista deklaracji PIT-11 - dodane zostało wysyłanie niewysłanych jeszcze e-Deklaracji jednym poleceniem. Jeżeli jest używany podpis elektroniczny, proszę go skonfigurować, tak aby nie pytał o pin przy każdej e-deklaracji, lecz zapamiętywał go np. na 15 minut.
2. Lista deklaracji PIT-11 - dodane zostało drukowanie deklaracji, dla wielu (zaznaczonych) pracowników.
3. Deklaracja PIT-11 w wersji 24 - dodane zostało sprawdzanie nazw rodzajów dodatkowych przychodów
4. Deklaracja PIT-11 w wersji 23 - dodana została możliwość skorygowania, jeżeli deklaracja w tej wersji została wysłana jako e-Deklaracja za rok 2018.
Wersja 19.1.8.116 - 16 stycznia 2019
1. Deklaracja PIT-4R w wersji 8, z e-Deklaracją.
2. Poprawa tytułu deklaracji PIT-11 w wersji 24.
3. Deklaracja PIT-11 w wersji 24 - dodany 'oszczędny' wydruk, dwustronicowy, bez pouczeń, bez tła, z miejscem na podpis pracownika.
Wersja 19.1.3.115 - 15 stycznia 2019
1. Poprawa przygotowania e-Deklaracji PIT-11 w wersji 24, dla pracowników nie odliczających kosztów uzyskania przychodu.
Wersja 19.1.2.115 - 15 stycznia 2019
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. e-Deklaracja PIT-11 w wersji 24.
Wersja 18.2.381.110 - 10 stycznia 2019
1. Deklaracja PIT-11 - dodany wydruk w wersji 24, ale bez możliwości wypełnienia nowych pól i wysyłki jako e-Deklaracja, można wygenerować deklaracje dla pracowników, a wysłać jako e-Deklaracje, później.
Wersja 18.2.380.110 - 10 stycznia 2019
1. Poprawa tworzenia indeksów dla tabel tymczasowych bez klucza głównego.
Wersja 18.2.379.108 - 8 stycznia 2019
1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych za rok 2019.
Wersja 18.2.378.108 - 8 stycznia 2019
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
2. JPK PKPIR - dodana zakładka informacyjna z obliczeniem dochodu.
3. JPK EWP - poprawa przygowania w sytuacji, gdy użytkownik pozamieniał miejscami stawki podatku zryczałtowanego, w stałych rocznych.
Wersja 18.2.365.1214 - 14 grudnia 2018
1. Poprawa wyboru typu dowodu tożsamości w oknach pracownika i właściciela.
Wersja 18.2.363.1205 - 5 grudnia 2018
1. Poprawa częściowej aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 18.2.362.1204 - 4 grudnia 2018
1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
Wersja 18.2.358.1123 - 23 listopada 2018
1. JPK VAT - dodana obsługa NIPu z nieprawidłowym separatorem (spacją zamiast myślnika).
Wersja 18.2.357.1122 - 22 listopada 2018
1. Reindeksacja tabel - poprawa działania w sytuacji, gdy przed wywołaniem, było otwarte jakiekolwiek okno z dostępnym wydrukiem.
Wersja 18.2.356.1114 - 14 listopada 2018
1. Uwzględnienie 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy, we wcześniej zdefiniowanych 'kalendarzach pracy'. Jeżeli listy płac za listopad 2018, zostały już wygenerowane, należy je usunąć i wygenerować na nowo.
Wersja 18.2.355.1103 - 3 listopada 2018
1. Uwzględnienie 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Wersja 18.2.354.1102 - 2 listopada 2018
1. Dodane nowe okno 'Odnowienie subskrypcji', umożliwiające zgłoszenie odnowienia subskrypcji przez internet.
2. Zmiany w informacyjnym i aktywacyjnym oknie subskrypcji.
3. Okno danych firmy - dodana możliwość odczytywania danych firmy z serwisu GUS.
4. Zmiany w układzie okna danych firmy.
5. Zmiana w sposobie wypełniania tabel z danymi dostępnych raportów.
6. Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodana możliwość aktualizacji danych, program pokaże różnice jeśli występują i pozwoli zdecydować, czy uaktualnić dane kontrahenta.
7. Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodane zostało ustalanie czy firma jest czynnym płatnikiem VAT.
Wersja 18.2.347.914 - 14 września 2018
1. Deklaracje VAT-7 - zmiana w obsłudze kwot do zwrotu, pozwalające na niegenerowanie załącznika VAT-ZZ.
Wersja 18.2.344.903 - 3 września 2018
1. Deklaracje VAT-7 - aktualizacja schematu e-deklaracji do poprawki opublikowanej przez M.F. 27 sierpnia 2018.
2. Aktualizacja systemu pomocy - plik pomocy należy pobrać ze wstążki narzędzia.
Wersja 18.2.341.820 - 20 sierpnia 2018
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa otwierania okna z wczęśniej zapisaną deklaracją VAT-7K(11).
Wersja 18.2.340.817 - 17 sierpnia 2018
1. Deklaracja VAT-7(18) - poprawa wysyłania edeklaracji dla osób niefizycznych.
Wersja 18.2.339.815 - 15 sierpnia 2018
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Deklaracje VAT-7 - dodane wersje VAT-7(18) i VAT-7K(12).
3. Wysyłanie e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym - aktualizacja szyfrowania (z algorytmu SHA1 do SHA256).
Wersja 18.1.314.720 - 20 lipca 2018
1. Poprawa wypełniania pola rok i miesiąc vatu w czasie wpisywania dokumentów z miesiąca starszego niż bieżący, używanego w czasie generacji faktur wewnętrznych.
Wersja 18.1.311.719 - 19 lipca 2018
1. JPK VAT - poprawa umieszczania numeru kontrahenta dla krótkich rumuńskich identyfikatorów vat (VatID).
Wersja 18.1.310.718 - 18 lipca 2018
1. Poprawa otwierania nowych okien zawierających kontrolkę grid z co najmniej jedną kolumną daty.
Wersja 18.1.310.718 - 19 lipca 2018
1. JPK VAT - poprawa umieszczania numeru kontrahenta dla krótkich rumuńskich identyfikatorów vat (VatID).
Wersja 18.1.309.717 - 17 lipca 2018
1. Ustawienia firmy dla firm rozliczających się ryczałtem - poprawa zaznaczania używanych stawek ryczałtu, proszę sprawdzić i ewentualnie skorygować używane stawki ryczałtu.
Wersja 18.1.308.717 - 17 lipca 2018
1. e-deklaracje - odbieranie UPO, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez MF, które uniemożliwiały odbiór.
2. Deklaracja PIT-5 - poprawa 'ręcznego' przeliczania deklaracji po wpisaniu kwoty straty z lat ubiegłych.
Wersja 18.1.306.716 - 16 lipca 2018
1. Aktualizacja do pracy z frameworkiem .NET w wersji 4.6.1.
Wersja 18.1.304.706 - 6 lipca 2018
1. JPK - odbieranie UPO, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez MF, które uniemożliwiały odbiór.
Wersja 18.1.303.626 - 26 czerwca 2018
1. Nowe okno ustawień kadrowo płacowych - wywołuje się je trzymając wciśnięty klawisz Ctrl w momencie klikania na przycisk 'Ustawienia' we wstążce.
Wersja 18.1.302.621 - 21 czerwca 2018
1. Kartoteka urlopów przysługujących pracownikowi - zwiększenie liczby dni możliwych do wpisania w polu do 104.
2. Poprawa eksportu list płac do programu 'Płatnika' w sytuacji gdy na liście był co najmniej jeden zleceniobiorca.
3. Obliczanie urlopów przysługujących pracownikom, nawet jeżeli w programie nie mają zawartej żadnej umowy o pracę.
Wersja 18.1.299.619 - 19 czerwca 2018
1. Poprawa otwierania okien obecności i zwolnień pracowników
Wersja 18.1.298.618 - 18 czerwca 2018
1. Pracownik - dodane zostało ustawienie, czy przysługujący urlop wypoczynkowy ma być obliczany z historii zatrudnienia i nauki, czy też ma być podawany przez użytkownika w kartotece przysługujących liczby dni urlopu.
Wersja 18.1.283.524 - 24 maja 2018
1. Aktualizacja stałych rocznych.
2. Nowe okna wykorzystania urlopów przez pracowników. UWAGA! Należy uzupełnić historię zatrudnienia pracowników, w przeciwnym razie program nie będzie w stanie prawidłowo obliczyć liczby przysługujących dni urlopu.
3. Dokumenty sprzedaży VAT - dodany znacznik 'Spis z natury'.
4. Dokument zakupu VAT - podłączenie klawisza enter do przycisków 'Zapisz...' paska narzędziowego.
5. Aktualizacja systemu pomocy - plik pomocy należy pobrać ze wstążki narzędzia.
Wersja 18.1.271.426 - 26 kwietnia 2018
1. Ustawienia firmy - dodana została możliwość podania adresu email, wysyłanego w pliku JPK VAT.
2. Poprawa wyświetlania okna ustawień.
Wersja 18.1.270.425 - 25 kwietnia 2018
1. Aktualizacja stawki ubezpieczenia wypadkowego obowiązującego od 1 kwietnia 2018r.
Wersja 18.1.269.424 - 24 kwietnia 2018
1. Dokumenty sprzedaży VAT - dodany znacznik dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca (odwrotne obciążenie) - Faktura Wewnętrzna - art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (nabycie od podatnika posiadającego siedzibę poza terytorium kraju).
2. Generator faktur wewnętrznych - usunięcie komunikatu pojawiającego się w sytuacji gdy miesiąc daty otrzymania dokumentu jest inny niż miesiąc wystawienia dokumentu.
3. Aktualizacja systemu pomocy - plik pomocy należy pobrać ze wstążki narzędzia.
Wersja 18.1.264.406 - 6 kwietnia 2018
1. Poprawa wysyłania JPK VAT (aktualizacja bibliotek umożliwiających wysyłanie plików JPK).
Wersja 18.1.263.405 - 5 kwietnia 2018
1. JPK - generacja xml - dodane zostało pomijanie znaków nieakceptowanych przez xml, np. jeżeli podczas wprowadzania dokumentu ktoś wkleił numer dokumentu ze znakami kontrolnymi.
Wersja 18.1.258.320 - 20 marca 2018
1. Dokument zakupu lub korekty zakupu - poprawa pokazywania przycisków przeliczania kwoty 50% lub podziału wg współczynnika.
Wersja 18.1.257.308 - 8 marca 2018
1. Wysyłki JPK VAT - dodana możliwość 'ponownego' wysłania dla statusów związanych z certyfikatem (403 - niepoprawny, 404 - nieważny, 405 - odwołany i 406 - nieobsługiwany).
Wersja 18.1.254.306 - 6 marca 2018
1. Świadectwo pracy - zmiana ustalania daty rozpoczęcia w sytuacji gdy pracownik został zwolniony, a po jakimś czasie znowy został zatrudniony i jest ponownie zwalniany.
2. Księga przychodów i rozchodów - poprawa zerowania liczby porządkowej w księdze dla dokumentów, które nie są w niej zapisywane.
Wersja 18.1.249.227 - 27 lutego 2018
1. JPK VAT - podpis przez ePUAP - zmiana generacji pliku xml 'InitUpload' tak aby dało się go wczytać na stronę ePUAP.
Wersja 18.1.247.226 - 26 lutego 2018
1. Dokumenty zakupu VAT - dodane znaczniki 'węwnątrzwspólnotowy zakup środków transportu' i 'węwnątrzwspólnotowy zakup paliw', uwzględnianie na deklaracji VAT-7 i w JPK VAT.
2. Definicja rejestry vat sprzedaży - dodane zostało nowe ustawienie umieszczania dokumentów na JPK VAT: 'Umieszczaj i koryguj jeśli NIP'. Dokumenty z takiego rejestru zostaną umieszczone na JPK VAT, ale tylko jeżeli jest na nich NIP, wszystkie takie dokumenty zostaną podsumowane ze zmienionym znakiem i zostanie umieszczony jeden wiersz korygujący.
Wersja 18.1.242.221 - 21 lutego 2018
1. Deklaracja VAT-7 - usunięcie pomniejszania kwot zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Obecnie należy je pomniejszać bezpośrednio na dokumentach zakupu.
Wersja 18.1.240.220 - 20 lutego 2018
1. Rejestry vat zakupu - zmiana układu okna detali.
2. Rejestry vat zakupu - dodana została możliwość automatycznego przeliczania zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
Wersja 18.1.239.217 - 17 lutego 2018
1. Wypełnienie stałej prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesieczne w roku 2018
2. JPK VAT - podpisywanie przez ePUAP - dodane zostało sprawdzanie czy wskazywany przez użytkownika plik xml jest rzeczywiście podpisany.
Wersja 18.1.236.209 - 9 lutego 2018
1. Deklaracja VAT-7 - dodana została możliwość zmiany urzędu skarbowego.
Wersja 18.1.235.205 - 5 lutego 2018
1. Umowy o pracę i aneksy do umów o pracę - dodana możliwość umieszczania stawki godzinowej, lub zmiany na stawkę godzinową.
2. Aneksy do umów o pracę - dodana możliwość zmiany typu umowy.
3. Kosmetyczna poprawa wydruku deklaracji PIT-4R w wersji 7.
4. JPK VAT - dodana możliwość podpisywania przez ePUAP.
Wersja 18.1.230.126 - 26 stycznia 2018
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY.
2. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
3. Dodany wydruk deklaracji PIT-4R w wersji 7.
4. Deklaracja PIT-11 - uwzględnianie pracownika na podstawie PESELu, jeżeli 'pracownik' przez część roku był zleceniobiorcą a przez cześć był zatrudniony na umowę o pracę.
5. Dodane przygotowanie, wysyłanie i eksport JPK VAT w wersji 3.
6. Dodana możliwość ustawienia wyłączania automatycznego zapisu opisu zdarzeń gospodarczych do kartoteki.
Wersja 17.2.227.108 - 8 stycznia 2018
1. Poprawa wyszukiwania kontrahentów wewnątrzwspólnotowych w serwisie VIES.
Wersja 17.2.226.105 - 5 stycznia 2018
1. Poprawa otwierania 'nowych' okien detali - dotyczy tylko wcześniejszej wersji z 5 stycznia 2018.
Wersja 17.2.225.105 - 5 stycznia 2018
1. Poprawa wyboru folderu eksportu pliku xml do programu 'Płatnika' jeżeli żadne z 'nowych' okien nie zostało wcześniej otwarte.
Wersja 17.2.222.102 - 4 stycznia 2018
1. Dodana została generacja faktur wewnętrznych na podstawie faktur zakupu w stawce vat 'odwrotne obciążenie' lub wewnątrzwspólnotowych faktur zakupu.
2. VAT-27 - poprawa wyświetlanej łącznej wartości transakcji, jeżeli deklaracje VAT-27 były wpisywane 'ręcznie'.
3. Kalendarze pracy - poprawa wyświetlania, oraz dodane generowanie pozycji dla kalendarzy bez pozycji, na podstawie kalendarza podstawowego.
4. W oknie 'O programie' dodana została aktywacja zmiany subskrypcji np. dokupienie modułu lub zmiana liczby firm, zmiana liczby magazynów.
5. Dodane zostało pobieranie pliku pomocy - zakładka 'Narzędzia'.
Wersja 17.2.217.1219 - 19 grudnia 2017
1. Dokumenty VAT - poprawa pokazywania listy dokumentów, jeżeli na którymkolwiek dokumencie była kwota w eksportowej stawce vat.
Wersja 17.2.216.1206 - 6 grudnia 2017
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY.
2. Dokumenty VAT - dodany znacznik 'Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna' uwzględniany przy wypełnianiu deklaracji VAT-UE i VAT-7.
3. Deklaracja VAT-UE - poprawa wypełniania części dotyczącej usług.
4. Poprawa otwierania okna kontrahentów programu HM - Handel i Magazyn.
5. Poprawa wydruku karty środka trwałego.
6. Zmiany w opisach okna aktywacyjnego.
7. Okno pobierania aktualizacji programu - dodana została informacja o aktualizacji struktury bazy danych.
8. Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodane okno wyboru w sytuacji gdy serwis zwróci więcej niż jedne dane firmy.
Wersja 17.2.208.1002 - 2 października 2017
1. Załącznik VAT-ZD - dodana możliwość zmiany lub usunięcia pomimo tego, że deklaracja VAT-7 została już wysłana jako e-deklaracja.
2. Nowe okno 'Dokumenty VAT' - dodane nowe okno umożliwiające dowolne filtrowanie, grupowanie i sumowanie wszystkich dokumentów z rejestrów vat z możliwością eksportu.
3. Poprawa importu z programu 'HM'.
Wersja 17.2.205.928 - 28 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane przenoszenie ubezpieczonych na RZA nawet jeżeli kwota składki jest równa 0.
2. Okno właściciela - poprawa wyświetlania przykładowych składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.
Wersja 17.2.203.915 - 15 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane obliczanie podstawy do ubezpieczeń społecznych dla pracowników na urlopach wychowawczych.
2. Pracownik - urlopy wykorzystane oraz zestawienie urlopów dla wszystkich pracowników - poprawa uwzględniania wykorzystania urlopu za poprzedni rok.
3. Pracownicy - na wydrukach IMIR i kart wynagrodzeń uwzględnie wypłat z miesięcy po miesiącu zwolnienia pracownika.
Wersja 17.2.196.908 - 8 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - przesunięcie sprawdzania kodów tytułow ubezpieczeń, były sprawdzane przed ustaleniem czy ubezpieczony podlega jakiemukolwiek ubezpieczeniu lub funduszowi, co uniemożliwiało eksport.
Wersja 17.2.195.908 - 8 września 2017
1. Poprawa odświeżania buforowanych wierszy tabel.
Wersja 17.2.194.906 - 6 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - umożliwienie eksportu przy pustej skróconej nazwie firmy.
2. Poprawa wyświetlania w oknach pracowników niepełnosprawnych i wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wersja 17.2.193.901 - 1 września 2017
1. Dodane wysyłanie e-deklaracji VAT-UEK w wersji 4 i 3 bez podpisu elektronicznego.
Wersja 17.2.191.901 - 1 września 2017
1. Umowy o pracę i aneksy do umów o pracę - zmiany w wydrukach i dodanie nowych pól.
2. Aktualizacja wierszy pozycji obecności pracowników - jeden raz po aktualizacji program będzie się dłużej uruchamiał.
3. Okno pracownika - zmiana wymagania podania urzędu skarbowego i kodu tytułu ubezpieczenia.
4. Dodana e-deklaracja VAT-UEK wersja 4.
Wersja 17.2.189.830 - 30 sierpnia 2017
1. Wydruk świadectwa pracy - poprawa formatu drukowania dat.
Wersja 17.2.188.830 - 30 sierpnia 2017
1. Okno pracownika - dodana lista ustawień dodatkowych.
2. Okno umów o pracę - wyłączenie domyślnego filtru na zatrudnionych pracowników, jeżeli okno jest wywołane dla jednego pracownika.
Wersja 17.2.185.824 - 24 sierpnia 2017
1. Dodawanie nowej nieobecności pracownika - dla nieobecności usprawiedliwionych przywrócenie domyślnego zaznaczenia 'Płatne'. Jeżeli została wpisana nieobecność usprawiedliwiona z początkiem 1 lipca 2017 lub późniejszym i nie jest oznaczona jako płatna zostanie wyświetlona informacja.
2. Eksport list płac do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane zostało sumowanie składek na fundusz pracy właścicieli firmy oraz sumowanie DRA.
Wersja 17.2.182.822 - 22 sierpnia 2017
1. Nowe okno właściciela - umożliwienie wpisywania niższej 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych nie mniejszej niż 600zł.
Wersja 17.2.179.821 - 21 sierpnia 2017
1. Nowe okno właściciela - umożliwienie wpisywania niższej 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych.
Wersja 17.2.178.818 - 18 sierpnia 2017
1. Okna z zakładkami - zmiana obsługi podkreśleń w etykietach pól edycyjnych - aktualizacja zalecana.
Wersja 17.2.176.817 - 17 sierpnia 2017
1. Umowy o pracę - zmiany na wydruku.
Wersja 17.2.172.816 - 16 sierpnia 2017
1. Poprawa wywoływania wydruków przelewów i wpłat, otwierania okna stałych rocznych i wywoływania wyszukiwania firm w serwisie GUS.
Wersja 17.2.171.816 - 16 sierpnia 2017
1. Pracownicy - nowa wersja wydruku skierowania na badania.
2. Zmiany kosmetyczne we wstążce.
Wersja 17.2.170.814 - 14 sierpnia 2017
1. Zmiana struktury bazy danych - zostanie wykonana aktualizacja struktur.
2. Zmiana formatu eksportu do programu 'Płatnika' na kedu xml.
3. Umowy o pracę - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczej umowy.
4. Właściciele - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o właścicielu.
5. Składniki płacowe - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o składniku.
6. Stałe miesięczne - nowe okno do wyświetlania kolekcji i pokazywania szczegółów.
7. Pracownicy - dodana została możliwość wpisywania historii zatrudnienia i szkół ukończonych przez pracowników.
Wersja 17.2.166.806 - 6 sierpnia 2017
1. Kartoteka kontrahentów - wypełnianie pola poczta podczas odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 17.2.165.802 - 2 sierpnia 2017
1. Świadectwa pracy - dodana została możliwość dodawania wielu świadectw dla pracownika.
2. Świadectwo pracy - poprawa etykiety na wydruku.
3. Dodanie przycisku 'Konta' we wstążce 'Kartoteki'.
4. Poprawa importu kosztowych dokumentów z programu HM wykorzystujących pole użytkownika do określenia nazwy konta kosztów.
Wersja 17.2.161.727 - 27 lipca 2017
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa wypełniania pól 47, 48, 49 i 50 w przypadku korygowania deklaracji i zgody na ponowne wypełnienie na podstawie dokumentów. Program wyświetli informację, które deklaracje wymagają skorygowania.
Wersja 17.2.154.725 - 25 lipca 2017
1. Wysyłanie JPK VAT - dodanie opisu do błędu 'Wewnętrzny błąd serwera'.
Wersja 17.2.153.719 - 19 lipca 2017
1. Deklaracja VAT-27 - dodana została możliwość manualnego korygowania deklaracji.
Wersja 17.2.152.629 - 29 czerwca 2017
1. Kartoteka pracowników - dodane pole 'dzienna norma czasu pracy'.
Wersja 17.2.151.629 - 29 czerwca 2017
1. Deklaracja VAT-27 - dodana została możliwość korygowania deklaracji przez przenoszenie wierszy między towarami i usługami lub odwrotnie.
Wersja 17.2.150.629 - 29 czerwca 2017
1. Wydruki ostatnich wersji deklaracji PIT-11, PIT-40 i PIT-4R - dodany został numer referencyjny systemu e-deklaracje.
2. Wydruki UPO do deklaracji PIT-11, PIT-40 - dodany został PESEL pracownika.
3. Kartoteka kontrahentów - dodana możliwość korzystania z serwisu VIES do odczytu danych kontrahenta wewnątrzwspólnotowego podczas dodawania.
4. Kartoteka kontrahentów - zmiana odczytu ulicy z przedrostkiem podczas odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 17.2.148.618 - 18 czerwca 2017
1. Dokumenty JPK - dodany wydruk UPO.
2. Kartoteka kontrahentów - dodana możliwość korzystania z serwisu GUS do odczytu danych kontrahenta podczas dodawania.
Wersja 17.2.146.525 - 25 maja 2017
1. Wysyłanie JPK - zmiana wyświetlanego komunikatu dla wewnętrznego błędu serwera na który jest wysyłany JPK.
2. Korygowanie kwartalnej deklaracji VAT-7 - poprawa (wyłączenie) generacji deklaracji VAT-27.
Wersja 17.2.145.510 - 10 maja 2017
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa wypełniania pola 50 z dokumentów, jeżeli są już zapisane deklaracje z kwotą w tym polu, może być wymagane ich skorygowanie, o czym program powiadomi.
Wersja 17.2.144.508 - 8 maja 2017
1. Eksport list płac do programu 'Płatnika' - poprawa eksportu RSA w sytuacji gdy są dwie listy płac z takim samym miesiącem wypłaty, ale za różne miesiące.
Wersja 17.2.142.505 - 5 maja 2017
1. Usunięcie komunikatu o braku pola UZY_ID podczas otwierania nowej bazy danych.
2. Eksport list płac do programu 'Płatnika' - zmiany w eksporcie RSA.
3. Zwolnienia chorobowe - poprawa pomijania listy płac podczas obliczania podstawy stawki dziennej z miesiąca rozpoczęcia pracy, jeżeli wszystkie wcześniejsze dni miesiąca przed dniem zatrudnienia były świętami.
4. Pola wyboru pracowników - dla pracowników zwolnionych po nazwisku i imieniu dołączony został symbol '(zw)'.
Wersja 17.2.140.424 - 24 kwietnia 2017
1. Poprawa otwierania okien ze starymi wersjami deklaracji zawierającymi dane adresowe płatnika.
Wersja 17.2.139.421 - 21 kwietnia 2017
1. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - aktualizacja bibliotek do wysyłania plików.
2. Okno dokumenty JPK - dodana funkcjonalność automatycznego usuwania wierszy, których wysyłka się nie powiodła.
Wersja 17.2.137.404 - 4 kwietnia 2017
1. Dodana możliwość wyeksportowania danych pracowników do pliku pomocniczego, który można wykorzystać do przygotowania sprawozdania Z-12.
Wersja 17.2.136.331 - 31 marca 2017
1. Zmiana komunikatu sprawdzającego wysłane e-deklaracje VAT-27.
Wersja 17.2.135.330 - 30 marca 2017
1. Deklaracja VAT-27 - poprawa wysyłania e-deklaracji.
Wersja 17.2.133.329 - 29 marca 2017
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa uwzględniania dokumentów zakupów i korekt zakupów ze znacznikiami skorygowania podatku od nabyć środków trwałych i nabyć pozostałych oraz korekt wynikających z umieszczenia przez sprzedawcę dokumentów sprzedaży na załączniku VAT-ZD. Jeżeli były dokumumenty oznaczone tymi znacznikami, proszę sprawdzić deklaracje VAT-7 za styczeń i luty 2017.
Wersja 17.2.131.322 - 22 marca 2017
1. Poprawa sprawdzania właścicieli przed wysłaniem e-deklaracji dla firmy typu osoba fizyczna i dopisanym w kartotece właścicieli współpracowniku (np. współmałżonku).
Wersja 17.2.130.317 - 17 marca 2017
1. Deklaracja VAT-27 - poprawa celu złożenia na wydruku. Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 deklaracji VAT-27 nie wolno składać w formie papierowej.
Wersja 17.2.126.317 - 17 marca 2017
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa(usunięcie) komunikatu o potrzebie skorygowania deklaracji jeżeli występowały zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
Wersja 17.2.125.317 - 17 marca 2017
1. Deklaracja VAT-7 i JPK VAT - poprawa wypełniania części dotyczącej zakupów uwzględniającej nowe pole na dokumentach zakupu lub korekt zakupu.
Wersja 17.2.124.315 - 15 marca 2017
1. Lista płac - stawka podatku dochodowego - dodana stawka 20% do użycia dla nierezydentów, jeżeli pracownik jest oznaczony w kartotece jako zleceniobiorca i nierezydent stawka zostanie zastosowana automatycznie.
2. Pracownicy - dodane sortowanie po dacie zwolnienia.
3. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - dodane wysyłanie korekt pliku, czyli pliku za ten sam okres.
4. Wysłane pliki JPK VAT - zmiany w wyświetlaniu kolekcji.
Wersja 17.2.122.309 - 9 marca 2017
1. Ujednolicenie wysokości przycisków w oknach
2. Okno wpisu ewidencji vat zakupu lub korekty zakupu - poprawa pokazywania przycisków 'Zapisz' i 'Anuluj'
Wersja 17.2.121.308 - 24 lutego 2017
1. Dodana obsługa deklaracji VAT-27 w wersji 2 z możliwością oddzielnego dodawania i usuwania deklaracji, jeżeli deklaracja VAT-7 jest składana kwartalnie.
2. Deklaracje VAT-27 - nowe okno do wyświetlania kolekcji.
3. Deklaracje VAT-7 - zmiany przycisków paska narzędziowego do wysyłania e-deklaracji, odbierania UPO i wyświetlania wysłanych deklaracji w formacie xml.
4. Dodane nowe okno do wyświetlania wysyłek wszystkich e-deklaracji z podglądem wysłanych deklaracji i odebranych UPO w formacie xml.
5. Świadectwo pracy - z wydruku został usunięty PESEL pracownika.
6. Definicje ewidencji vat - dodana została opcja, czy dokumenty ewidencji mają być przenoszone na JPK VAT.
7. Ewidencje vat zakupów i korekt zakupów - dodane zostało pole wyboru decydujące w jakich polach deklaracji VAT-7 i kolumnach pliku JPK VAT mają się znaleźć kwoty netto i vat dokumentu. Dotyczy skorygowania podatku od nabyć środków trwałych i nabyć pozostałych oraz korekt wynikających z umieszczenia przez sprzedawcę dokumentów sprzedaży na załączniku VAT-ZD.
8. Ewidencje vat sprzedaży i korekt sprzedaży - dodany został znacznik usługa, który decyduje o tym do jakiej grupy deklaracji VAT-27 przenoszą się dokumenty.
Wersja 17.2.118.224 - 24 lutego 2017
1. Deklaracja VAT-7 - automatyczna zmiana wersji deklaracji z 16 na 17 w 2017 roku, jeżeli deklaracja została dodana w starej wersji programu i nie została wysłana jako e-deklaracja.
Wersja 17.2.117.223 - 23 lutego 2017
1. Wysyłanie e-deklaracji - poprawa podpisywania wysyłanej e-deklaracji podpisem elektronicznym.
Wersja 17.2.115.221 - 21 lutego 2017
1. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - zmiany w odczycie statusu wysyłki.
2. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - zmiany w wyborze certyfikatu z podpisu elektronicznego.
3. Świadectwa pracy - zmiany w wyborze trybu rozwiązania stosunku pracy i umożliwienie wprowadzania własnego tekstu trybu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
4. Świadectwa pracy - zmniejszenie wysokości wydruku.
5. Zmiana prekompilacji - program szybciej się instaluje, ale dłużej trwa każde pierwsze wywołanie funkcjonalności korzystającej z bibliotek .Net.
Wersja 17.2.114.217 - 17 lutego 2017
1. Poprawa importu dokumentów z programu HM.
Wersja 17.2.112.217 - 17 lutego 2017
1. Aktualizacja struktury bazy danych i reindeksacja - dodane zostało sprawdzanie czy dane znajdują się na dysku sieciowym.
Wersja 17.2.111.216 - 16 lutego 2017
1. Zmiana struktury bazy danych, po zmianie starsze wersje programu nie będą mogły otworzyć bazy danych.
2. Dodana e-deklaracja VAT-UE wersja 4, UWAGA! od 2017 roku nie wolno składać deklaracji VAT-UE w formie papierowej.
3. Pracownik - dodane informacje dotyczące nierezydenta.
4. Deklaracja PIT-11 wersja 23 - dodane informacje dotyczące nierezydenta i uwzględnienie ich przy wysyłaniu edeklaracji.
5. Świadectwa pracy - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczego świadectwa. Dodane nowe informacje oraz nowy wydruk.
6. Umowy o pracę - uwzględnienie wymiaru czasu pracy w opisie wynagrodzenia na wydruku umów z wynagrodzeniem minimalnym.
7. Kraje - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do zmiany lub pokazywania pojedynczego kraju.
Wersja 17.1.104.126 - 26 stycznia 2017
1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
Wersja 17.1.103.124 - 24 stycznia 2017
1. Poprawa wysyłania e-deklaracji PIT-4R i PIT-11 bez podpisu elektronicznego, oraz roku w kwocie autoryzującej wysyłanie e-deklaracji VAT-7.
Wersja 17.1.102.123 - 23 stycznia 2017
1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
2. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - dodana została możliwość usuwania zaimportowanych wierszy sprzedaży lub zakupów.
Wersja 17.1.101.117 - 17 stycznia 2017
1. Jednolity plik kontrolny JPK VAT - dodane zostało sprawdzanie czy wymaganane dane nie są puste. Jeśli są istnieje możliwość automatycznego wypełnienia brakujących danych znakiem myślnika. Jest to przydatne np przy dokumentach z urządzeń fiskalnych gdzie nie występuje nip, nazwa i adres kontrahenta.
Wersja 17.1.100.113 - 13 stycznia 2017
1. Jednolity plik kontrolny JPK VAT - dodana została możliwość importu dokumentów z zewnętrznego pliku JPK VAT.
Wersja 17.1.100.113 - 13 stycznia 2017
1. Jednolity plik kontrolny JPK VAT - dodana została możliwość eksportu przygotowanego pliku JPK VAT.
Wersja 17.1.99.501 - 5 stycznia 2017
1. Wydruk umowy o pracę dla wynagrodzenia minimalnego - uwzględnienie na wydruku dnia wypłaty.
Wersja 17.1.98.101 - 1 stycznia 2017
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
2. Zmiany w oknie aktywacyjnym - nowy format numeru licencji.
Wersja 16.2.97.1228 - 28 grudnia 2016
1. Dodane zostało sprawdzanie wersji bazy danych podczas uruchamiania programu.
2. Zwolnienia chorobowe pracowników - poprawa obliczania stawki dziennej w miesiącu rozpoczęcia pracy.
Wersja 16.2.96.1222 - 22 grudnia 2016
1. Aneks do umowy o pracę - poprawa wydruku.
Wersja 16.2.95.1220 - 20 grudnia 2016
1. Usunięcie komunikatu o używaniu starej wersji programu wyświetlanego podczas uruchamiania.
Wersja 16.2.94.1218 - 18 grudnia 2016
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
2. Zmiana wyrównania danych firmy na wydrukach list płac.
Wersja 16.2.92.1213 - 13 grudnia 2016
1. Poprawa wywoływania okien korzystających z zarządzalnych bibliotek (.NET).
Wersja 16.2.91.1212 - 13 grudnia 2016
1. Nowe okno informacji o programie ze szczegółami dotyczącymi licencji, subskrypcji i modułów.
2. Deklaracja VAT-7 wersja 17 i VAT-7K wersja 11 - zmiany w generacji i zapisywaniu załączników VAT-ZZ i VAT-ZT.
3. Załącznik VAT-ZZ - poprawa wydruku powodu zwrotu.
Wersja 16.2.90.1209 - 9 grudnia 2016
1. Pracownicy - uruchomienie seryjnego wydruku kart pracy.
Wersja 16.2.89.1209 - 9 grudnia 2016
1. Dodane manualne i automatyczne aktualizowanie programu z ustawieniami aktualizacji automatycznej.