MK MK - Moduł 'e-Deklaracje'

Uwaga: moduł wymaga instalacji programu podstawowego 'MK - Mała Księgowość'

To system pozwalający na złożenie deklaracji za pośrednictwem internetu wprost z programu.
Złożone poprawnie zeznanie ma wygenerowane Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
To potwierdzenie traktowane jest na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Sposób podpisu

W zależności od ustawień programu, deklaracje mogą być wysyłane z podpisem elektronicznym i bez podpisu.

 • Kwalifikowany podpis elektroniczny Do prawidłowego wysyłania danych drogą elektroniczną niezbędne jest zainstalowanie:
  Programu 'MK - Mała Księgowość' z modułem 'e-Deklaracje' (dla wysyłek pit-ów pracowniczych program z modułem 'Kadry i Płace').
  Zestawu do składania podpisu elektronicznego (czytnik i nośnik z podpisem)
  Należy posiadać ważny certyfikat kwalifikowany.
  Wypełniony w programie formularz PIT zostaje zapisany w formie elektronicznej XML i przesłany (przy pomocy specjalnie szyfrowanych kanałów) do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów
  Tam zostaje mu nadany unikalny numer referencyjny, identyfikujący przesłaną e-Deklarację.

 • Podpis przez podanie danych autoryzujących - przez podanie kwoty przychodu z zeznania za ubiegły rok podatkowy. (Sposób wysyłki dostępny tylko dla osób fizycznych)
  Do prawidłowego wysyłania danych drogą elektroniczną niezbędne jest zainstalowanie
  Programu 'MK - Mała Księgowość' z modułem 'e-Deklaracje' (dla wysyłek pit-ów pracowniczych program z modułem 'Kadry i Płace').
  Wypełniony w programie formularz PIT zostaje zapisany w formie elektronicznej XML i przesłany do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów.
  Tam zostaje mu nadany unikalny numer referencyjny, identyfikujący przesłaną e-Deklarację.

Deklaracje, które można wysłać
 • VAT 7
 • VAT 7K
 • VAT UE i załączniki

'MK - Mała Księgowość' z modułem 'Kadry i Płace'

 • PIT 4R
 • PIT 40
 • PIT 11