MK MK - Moduł 'Środki trwałe'

Uwaga: moduł wymaga instalacji programu podstawowego 'MK - Mała Księgowość'
Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych. Klasyfikacja Środków Trwałych zawierająca opisy poszczególnych pozycji
Klasyfikacja Wartości niematerialnych i prawnych zawierająca opisy poszczególnych pozycji
Możliwość podziału na grupy i miejsca użytkowania
Przypisanie lokalizacji i osoby odpowiedzialnej
Szybkie wyszukiwanie wg różnych kryteriów
Amortyzacja
Standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna (automatyczne odpisy amortyzacyjne)
Różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
Automatyczne korygowanie planu po wykonaniu modernizacji i innych operacji
Możliwość zmiany metody i stawki w trakcie użytkowania
Operacje likwidacji
Zestawienie odpisów za cały okres użytkowania środka
Wydruk ewidencji.

Ewidencja wyposażenia

Operacje przyjęcia
Operacje likwidacji wyposażenia
Informacje o dokumencie zakupu i sprzedaży wyposażenia (data, numer dowodu, kwota, dane kontrahenta)
Wydruk ewidencji wyposażenia

Raporty i zestawienia

  • Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Plan amortyzacji
  • Ewidencji wyposażenia