MK MK - Mała Księgowość

Program MK - Mała Księgowość:
 • Umożliwia prowadzenie:
  • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - KPiR
  • Ewidencji Przychodów - EP
  • Rejestrów Sprzedaży i Zakupów VAT
  • Kartoteki kontrahentów
 • Sporządzi deklarację PIT-5, PIT-5L, PIT28.
 • Umożliwia rozliczanie wspólników.
 • Na podstawie dokonanych wpisów do rejestrów VAT automatycznie aktualizuje KPiR lub odpowiednio EP.
Uwaga

Każdy moduł wymaga instalacji programu podstawowego MK - Mała Księgowość.
Program podstawowy pozwala prowadzić do 2 firm* (nie dotyczy biur rachunkowych). Można kupić dowolną liczbę.
Wersja programu oraz aktywne moduły na wszystkich stanowiskach w sieci muszą być identyczne.

* Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą.

Moduły

Dzięki budowie modułowej program pozwala na konfigurację systemu do potrzeb użytkownika.
W każdej chwili można go rozbudować o kolejny element.

Współpraca z programami – HM Handel i Magazyn

System księgowy jest zintegrowany z częścią systemu do obsługi handlowej: sprzedaży i zakupów.

Rozliczenia podatku dochodowego
Księga przychodów i rozchodów:
 • Prowadzi księgę przychodów i rozchodów.
 • Wypełnia deklarację podatkową PIT 5 i PIT 5L.
 • Wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc.
 • Dla spółek cywilnych dla wspólników dzieli dochód proporcjonalnie w zależności od udziałów.
 • Jeśli na koniec miesiąca jest wykonany remanent - rozlicza dochód z różnic remanentowych.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
 • Prowadzi ewidencję przychodów.
 • Wypełnia deklarację podatkową PIT 28.
 • Wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc.
 • Dla spółek cywilnych dla wspólników dzieli dochód proporcjonalnie w zależności od udziałów.
Dla opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT
 • Prowadzi ewidencję VAT (cztery podstawowe są zdefiniowane).
 • Wypełnia deklaracje unijne: VAT-UE, VAT-UE A, VAT-UE B.
 • Wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc/kwartał.
 • Można zdefiniować własne dodatkowe (koszty oddzielić od zakupu towarów handlowych lub środków trwałych) lub pomocnicze, nie brane do tworzenia deklaracji VAT 7.
Kopiowanie informacji z katalogu do schowka

Zbiór danych z tabelki (tj. kontrahenci, dokumenty z rejestrów VAT, z książki przychodów i rozchodów itp.), można skopiować i wykorzystać je np. w edytorze (w Wordzie, w arkuszu kalkulacyjnym).

Narzędzia
Ustawienia archiwizacji:
 • Sposób archiwizacji.
 • Co ile dni wykonywać archiwizację.
 • Położenie plików archiwum.
Archiwizacja danych.
Reindeksacja.
Praca w sieci

Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku/kilkunastu równouprawnionych stanowiskach. Wiele osób może równocześnie wykonywać operacje w programie.
Praca w sieci komputerowej (LAN), której zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci.
Praca z wykorzystaniem usług terminalowych. Podczas używania serwera terminali wykonywanie wszelkich operacji w programie, przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się na serwerze.
Serwer terminali gwarantuje, że wszyscy użytkownicy (klienci) mają dostęp do tej samej wersji programu. Oprogramowanie jest instalowane tylko jeden raz na serwerze, a nie na wszystkich komputerach osobistych.
Usługi terminalowe przesyłają do klienta tylko interfejs użytkownika programu.

Eksport danych z programów HM

MK – Mała Księgowość (w programie można ustawić import faktur zakupu i sprzedaży)