HM Moduł produkcja

Uwaga: moduł wymaga instalacji programu podstawowego 'HM - Handel i Magazyn' oraz modułu 'Obsługa magazynu'
Sposoby rozliczania produkcji

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów
Tworzenie składu surowcowego - kalkulacja kosztów wytworzenia produktów-
przypisanie surowców, półwyrobów, usług do wyrobu
Definicje wyrobów
Obliczanie odpadów
Symulacji cen sprzedaży produktów
Kalkulacja kosztów wytworzenia – koszt materiałów przenoszony do kosztorysu wg ceny zakupu metodą FIFO
Można przypisać koszty robocizny, materiału, usług obcych, zużytych narzędzi.

Zlecenia

Zlecenie - dokument wystawiany na zamówiony produkt
Dokumenty wydań i zwrotów łączone są ze zleceniem
Produkt gotowy wprowadzany jest na stan magazynu dokumentem PW lub PP

Bieżące raportowanie

Na bieżąco można monitorować koszty zlecenia, koszty pobranych materiałów
Raporty porównujące koszt rzeczywisty z planowanym
Wbudowany import np. do arkuszy Excela
Wycena - w połączeniu z modułem obsługi magazynu określenie marży poszczególnych zleceń
W połączeniu z modułem Kontrola czasu pracy uzyskanie informacji o czasie poświęconym na wykonanie zlecenia przez pracownika/pracowników
Prowadzenie oddzielnych magazynów: materiałów, wyrobów gotowych
Ewidencjonować zamówienia zakupu
Dokumenty obrotu magazynowego PZ, PW, PP, WZ, RW, ZR

Uwaga: Moduł Opakowania. Pomoc w obliczeniu opłaty produktowej w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach.

Dokumenty

ZL- zlecenie kompletacja
RW - Pobranie materiału
RW – usługi – wpisanie kosztów pracowniczych, energii itp. potrzebnych do wykonania zlecenia (dane do wyceny kosztów pracy może być pobrana z Kontroli Czasu Pracy)
ZW –zwrot wewnętrzny niepotrzebnych materiałów
PP - Przyjęcie z produkcji– przyjęcie wyrobu (zakończenie produkcji)
ZR – Zwrot na produkcję