HM HM - Moduł 'Paliwa stałe'

Uwaga: moduł wymaga instalacji programu podstawowego 'HM - Handel i Magazyn' oraz modułu 'Obsługa magazynu'

Program HM z modułem "Paliwa stałe" pomaga w wystawaniu dokumentów: Faktur dla sprzedaży paliw stałych.
Paragonów.
Świadectw jakości "paliwa stałego".
Przygotowuje zestawienia dla tych produktów.
Wystawiając fakturę, na której jest choć jeden produkt "Paliwo stałe (wyrób węglowy)" program wydrukuje specjalną fakturę.
Tekst, oświadczenie o otrzymaniu "Świadectwa" a dla obrotu bez akcyzy oświadczenie o powodzie zwolnienia np. zakup dla gospodarstwa domowego itp.

UWAGA: Przy ilości wyrażonej w tonach program podaje przeliczenie na kilogramy.

Faktura dla sprzedaży paliw stałych.

Z oświadczeniem
Dodane informacje o przeznaczeniu wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia z akcyzy.
Informacje o produkcie, przypisanie odpowiedniej tabeli wymagań jakościowych (zgodne z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. (poz. 1890) ).
UWAGA: Przy ilości wyrażonej w tonach program podaje przeliczenie na kilogramy.

Konfiguracja

Opis konfiguracji w zakładce N.Z.P. temat
"Jak wystawić dla dokumentu "świadectwo jakości paliw stałych"? "
oraz w zakładce N.Z.P. w Instrukcjach video temat "Moduł Paliwa stałe konfiguracja".