HM HM - Moduł kasy fiskalne

Uwaga: moduł wymaga instalacji programu podstawowego 'HM - Handel i Magazyn' oraz modułu 'Obsługa magazynu'

Moduł fiskalny pozwala na współpracę z kasami firmy( Elzab )

Wysyłanie do kas

Wysłanie kartoteki produktów i opakowań
Tylko tych towarów, które zostały zmienione
Usuwanie z kas kodów towarów, które użytkownik chce wycofać ze sprzedaży

Magazyn

Program uaktualnia stany magazynowe
Możliwość ustawienie importu z kasy fiskalnej aby każda kasa miała swój magazyn (moduł z kilkoma magazynami)
Uzyskanie informacji o sprzedaży poszczególnych towarów (ilościowo i wartościowo)

Dokumenty, odczyt, zestawienia

Odczyt sprzedaży z kasy (import paragonów)
Odczyt z kasy. Uzyskanie informacja o ogólnej sprzedaży, poszczególnych produktów
FA - Faktura sprzedaży – możliwość wystawienia na podstawie paragonów zaimportowanych
Jeśli program posiada moduł obsługo magazynu wyliczana jest zyskowność sprzedaży.