HM HM - Moduł filie

Uwaga: moduł wymaga instalacji programu podstawowego 'HM - Handel i Magazyn' oraz modułu 'Obsługa magazynu'

Wspomaga przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy centralą i oddziałami jednej firmy.

Korzyści

Wymiana danych pomiędzy centralą i oddziałami jednej firmy.

Centrala i filie - zadania

Filie działają na zasadzie sklepów firmowych.
Centrala firmy podejmuje decyzje handlowych, ustala ceny.
Wysyła zamówienia do dostawców.
Kupuje produkty, które są przesuwane w odpowiednich ilościach do filii.
W Centrali : definiuje się nazwy i inne podstawowe dane oddziałów, z którymi będzie prowadzona wymiana danych.
wprowadza się zakupy towarów.
Ceny zakupu, marże, dane dostawców są ukryte przed oddziałami.
Wraz z dokumentami w formie elektronicznej MM przesuwa się towary do oddziałów.
Jeśli ceny się zmieniły, można przesłać cenniki narzucające ceny sprzedaży.
Dokumenty sprzedaży z oddziałów wczytuje się w Centrali.
Na podstawie wszystkich zgromadzonych dokumentów, Centrala raportuje sprzedaż, kasy, rozrachunki, stany magazynowe.