HM HM - Moduł farmaceutyka

Uwaga: moduł wymaga instalacji programu podstawowego 'HM - Handel i Magazyn' oraz modułu 'Obsługa magazynu'
Korzyści

Prowadzenie magazynu metodą „wybór konkretnej pozycji”
Przy wyborze pozycji z kartoteki na dokument
pokazuje się lista dostępnych produktów z informacją o numerze serii i dacie ważności
Uporządkowanie na dokumencie sprzedaży produktów po położeniu w magazynie – pomocne w kompletacji
Kontrola lokalizacji towaru w magazynie (przypisanie położenia w magazynie)
Na dokumencie sprzedaży i na wydruku znajdują się pola: data ważności, seria
Przypisanie na dokumencie zakupu daty ważności i numeru serii
Generowanie kwartalnego raportu obrotu lekami w formacie XML

Uwaga

Moduł Opakowania. Pomoc w obliczeniu opłaty produktowej w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach.