Opis systemu


Standardowa usługa obejmuje:
 1. Sporządzenie listy akcjonariuszy/udziałowców uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu
 2. Rejestrację akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 3. Prezentację systemu oraz instruktaż co do sposobu głosowania oraz przeprowadzenie głosowania próbnego
 4. Bieżącą kontrolę stanu obecności i ilości głosów uczestników Walnego Zgromadzenia w trakcie jego trwania,
 5. Automatyczne obliczanie wyników głosowań ze sporządzeniem protokołów z tych głosowań,
 6. Obsługę głosowań jawnych i tajnych (z uwzględnieniem podziału głosów),
 7. Podawanie na bieżąco wyników głosowań,
 8. Zapewnienie niezbędnego sprzętu do obsługi zgromadzenia,
 9. Prezentację graficzną wyników głosowań.
Przygotowanie zgromadzenia
Sporządzenie listy uczestników uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu
Wprowadzenie do systemu:
 • danych spółki do sporządzenia prawidłowych protokołów z walnego (kapitał, próg ważności głosowani),
 • danych osób uprawnionych do udziału w walnym,
 • porządku obrad,
 • tekstów uchwał.
Listę uprawnionych oraz teksty uchwał wprowadzamy do systemu na podstawie informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę.
Obsługa
Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu
 • weryfikacja dokumentów uprawniających do udziału w Walnym,
 • wydawanie kart do głosowania,
 • przygotowanie listy obecności.
Prezentacja systemu oraz instruktaż co do sposobu głosowania oraz przeprowadzenie głosowania próbnego
 • opis sposobu oddawania głosów, możliwość sprawdzenia lub korygowania oddanego głosu,
 • przeprowadzenie głosowania próbnego w celu.
Bieżąca kontrola stanu obecności uczestników Walnego Zgromadzenia w trakcie jego trwania
 • kontrola obecności podczas trwania walnego,
 • czasowe lub stałe wyrejestrowanie,
 • aktualizowanie listy obecności.
Automatyczne obliczanie wyników głosowań
Sporządzeniem protokołów
Po zakończeniu głosowania system oblicza wyniki i drukuje protokół.
Dostępne są następujące protokoły:
 • protokoły z głosowań tajnych,
 • protokoły z głosowań jawnych – zwykłe,
 • protokoły z głosowań jawnych - szczegółowe zawierają informacje, w jaki sposób głosował każdy z uczestników głosowania.
Obsługa głosowań jawnych i tajnych (z uwzględnieniem podziału głosów)
System zapewnia obsługę głosowań:
 • tajnych,
 • jawnych,
 • grupami,
 • podział głosów – głosowanie odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Podawanie na bieżąco wyników głosowań
Po zakończeniu głosowania system oblicza wyniki:
 • prezentuje je na ekranie,
 • drukuje protokół.
Zapewnienie niezbędnego sprzętu do obsługi zgromadzenia
Zapewniamy ilość zestawów identyfikatorów zbliżeniowych – zgodną z ilością akcjonariuszy, dla których usługa została zamówiona oraz odpowiednią ilość terminali do głosowań.
Prezentacja graficzna wyników głosowań
System umożliwia prezentację wyników.