Obsługa walnych zgromadzeń i głosowań


Programer Centrum to:
 • wykwalifikowany zespół pracowników,
 • niezawodny sprzęt i oprogramowanie,
Gwarancja przeprowadzenia wszelkiego rodzaju głosowań:
 • spółek prawa handlowego,
 • stowarzyszeń,
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • rad nadzorczych oraz uczelnianych,
 • konferencji,
 • sesji rad miast, powiatów, gmin i województw,
 • izb notarialnych, radców prawnych oraz rad adwokackich.
Nasz system spełnia wszelkie wymogi prawne dotyczące danej organizacji i przebiegu jej obrad, dzięki czemu gwarantuje rzetelne wyniki głosowań.
Oferujemy zakres usług niezbędnych dla prawidłowego i sprawnego przebiegu głosowań na walnych zgromadzeniach. Zapewniamy nowoczesny system informatyczny do liczenia głosów.
Wykorzystywane przez nas rozwiązania gwarantują:
 • rzetelność,
 • przejrzystość liczenia głosów,
 • tajność głosowania
 • szybkość publikowania wyników.
Oprócz liczenia głosów zapewniamy również:
 • realizacje obrad walnego zgromadzenia przez Internet, w czasie rzeczywistym e-WZA,
 • prowadzenie obrad,
 • rejestracja przebiegu obrad (audio, video),
 • transmisja obrad online.
Obsługa głosowań
Schemat systemu obsługi głosowań