Wysyłka JPK_VAT z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP


Założenie profilu na stronie epuap.gov.pl

Mikroprzedsiębiorcy nieposiadający podpisu kwalifikowanego, mają możliwość przesyłania plików JPK_VAT z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP. Założenie profilu odbywa się w serwisie https://epuap.gov.pl. Programy księgowe i handlowe Programer Centrum umożliwiają wysyłkę JPK_VAT po uprzednim podpisaniu go za pomocą Profilu Zaufanego.

Profil Zaufany to darmowe narzędzie, które umożliwia m.in. logowanie i składanie podpisu elektronicznego. Profil można założyć na stronie https://epuap.gov.pl. Na tej stronie znajduje się dokładny opis. Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się szczegółowa instrukcja dotycząca pliku JPK_VAT oraz wykorzystania podpisu.

epuap.jpg

Kolejne kroki aby wysłać plik JPK_VAT podpisany ePUAPem:
Ustawienie w programie rodzaju podpisu - ePUAP

Żeby skorzystać z tego sposobu podpisu plików JPK należy w programie ustawić rodzaj podpisu "Profil zaufany ePUAP".

epuaprodzaj_podpisu.jpg

Przygotowanie pliku JPK_VAT w programie

Należy wejść w programach księgowych do menu Deklaracje lub w programie HM do menu Zestawienia i wywołać JPK VAT.

epuapmenu.jpg

epuapmenuHM.jpg

Po wciśnięciu przycisku 'Przygotuj' na podstawie dokumentów (transakcji) VAT, system przygotuje zestawienie w postaci dokumentu XML.

Zapisanie pliku do podpisania na dysku

W wyświetlonym oknie na pytanie "Czy wysłać plik JPK VAT?" należy nacisnąć przycisk 'Tak'.

W wyświetlonym oknie pokazana jest instrukcja jak podpisać plik, jego nazwa, informacja o lokalizacji pliku do podpisania. Jest to bardzo ważne, ponieważ po zalogowaniu do ePUAPu należy wskazać ten plik i go podpisać.

epuap_wyslij_link_do_pliku.jpg

Zalogowanie się na swój profil zaufany na stronie ePUAP

Uwaga: Program musi być otwarty do momentu podpisania pliku. Komunikat "Czy plik został podpisany i zapisany na dysku?" czeka do momentu podpisania na ePUAPie!!! Prosimy go nie zamykać.

epuap_czy_plik.jpg

Następnym krokiem jest przejście na stronę ePUAP. Program pyta "Czy otworzyć stronę ePUAP?".

Po kliknięciu przycisku 'Tak' zgodnie z opisem, zostaniemy przekierowani na stronę https://epuap.gov.pl. Należy kliknąć na przycisk 'Podpisz profilem zaufanym'. Przycisk znajduje się w górnej części okna pod tekstem "Masz firmę? Podpisz JPK_VAT profilem zaufanym".

epuap_czy_chcesz_wyslac.jpg

Logowanie na stronę ePUAP

Należy kliknąć przycisk 'Podpisz JPK_VAT'.

epuap_podpisz_plik2.jpg

Zalogować się na swój profil.

epuap_zaloguj.jpg

Po kliknięciu 'Zaloguj się' należy podać login i hasło.

Przejście do "Podpisz Jednolity Plik Kontrolny"

Po otwarciu "Podpisz Jednolity Plik Kontrolny" i kliknięciu 'Wybierz plik z dysku' należy wczytać plik wygenerowany z programu.

epuap_dodaj_plik2.jpg

Wybranie pliku metadanych

Zostanie wywołane okno "Wybierz plik do przekazania".

W pole nazwa pliku należy kliknąć prawym przyciskiem myszki. Nacisnąć na klawiaturze klawisz 'CTRL' oraz 'V'.

epuap_wklej_pole.jpg

Po wklejeniu nazwy należy kliknąć 'Otwórz'.

epuap_wklej.jpg

Plik zapisany

Plik został dodany do plików na ePUAP. Należy go podpisać - autoryzować profilem zaufanym.

epuap_kliknac_podpisz.jpg

Po poprawnej autoryzacji będzie możliwość zapisania podpisanego pliku.

epuap_zapisz2.jpg

Uwaga: Niektóre przeglądarki nie pytają o miejsce zapisu pliku. Należy go szukać w folderze "Pobrane pliki".

Uwaga: Zapisany plik będzie miał rozmiar większy niż 2KB.

Jak pobrać UPO dla JPK - Urzędowe Poświadczenie Odbioru

W programie należy kliknąć 'Tak' w okienku "Czy plik został podpisany i zapisany na dysku?".

epuap_czy_plik.jpg

Wskazać plik na dysku, program pokaże domyślny.

Uwaga: Plik podpisany ma większy rozmiar. Proszę uważnie wybrać podpisany plik!!!

epuap_pliki.jpg

Pojawi się komunikat, że plik został wysłany. Teraz należy tylko odebrać potwierdzenie. Wysłane pliki są w "Dokumentach JPK".

epuap_wyslany.jpg