Instalacja programu 'KP - Kadry i Płace'


install2_48x48.png
Pobierz plik instalacyjny programu
(wersja 23.2.33.312 z 12 marca 2024)

Jeżeli będzie to pierwsza instalacja programu, to będzie on działał przez 30 dni bez aktywacji, umożliwiając zapoznanie się z jego funkcjonalnością.

Biblioteki C++ firmy 'Microsoft' wersja 14.38.33130 wymagane przez programy HM, MK, FK i KP.

install2_48x48.png Pobierz Biblioteki C++ firmy 'Microsoft'

UWAGA! Program wymaga do pracy wspólnych składników, które muszą zostać zainstalowane, jeżeli nie były instalowane wcześniej, są one wspólne dla programów HM, MK, FK i KP.

install2_48x48.png Pobierz plik instalacyjny wymaganych składników