Programer Centrum
Obsługa głosowań, tworzenie oprogramowania niezbędnego do prowadzenia biznesu
Świadczymy kompleksowe usługi związane z elektroniczną obsługą głosowań.
Tworzymy i wdrażamy skuteczne rozwiązania informatyczne, oprogramowanie (również na zamówienie) niezbędne do prowadzenia biznesu.
Obsługa walnych zgromadzeń oraz głosowań spółek, stowarzyszeń, rad nadzorczych, spółdzielni
  • system zliczania głosów
  • rejestracja obrad
  • transmisja online
Prezentację systemu można obejrzeć klikając tutaj
Więcej...
W oknie logowania do program wyświetlanie tylko firm aktywnych.
Oznaczenie firmy jako ARCHIWALNEJ. Usuwanie z listy firm nieaktywnych.

INSTRUKCJA:
W programach MK, FK, KP.
E-sprawozdanie finansowe - Jakie są zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT za 2023 roku
Zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub są wpisani do innych rejestrów KRS).

Opis na zakładce NZP.
Tematy:
Jak przygotować E-sprawozdania finansowe ?
Jakie są zasady sporządzania i przekazywania elektronicznych sprawozdań finansowych (SF)?

Zapraszamy także na strony:
- z opisem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów "kto składa, kto nie składa sprawozdanie finansowe do KRS
- z darmową aplikacją MF do tworzenia sprawozdań także do składania dla jednostek niewpisanych do KRS.

Uwaga: Podpisany plik esprawozdania należy wysyłać dopiero po zatwierdzeniu przez Walne!!!
Złożenie dokumentów do KRS. Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych.

Jak wydrukować plik sprawozdania za pomocą narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

Jak wysłać CIT 8 za pomocą narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów? Jak wydrukować CIT 8?
Dokument może być podpisany wyłącznie podpisem kwalifikowanym!!!
Jak zapłacić za fakturę proformę korzystając z QR kodu
W programie HM handel i magazyn dodaliśmy na fakturze proforma kod QR.
INSTRUKCJA:
Jak zapłacić za fakturę korzystając z funkcji Zeskanuj.
Jak odnowić subskrypcję? Wymagana jest aktualna wersja programu.
Gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji, w programie wyświetlają się powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.
Wystarczy kliknąć przycisk "Odnów subskrypcję", wypełnić dane w zamówieniu i wysłać do nas z podanym adresem email do dalszego kontaktu.
Instrukcja
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.

Inny sposób:
- w sklepie internetowym na stronie odpowiedniego programu
HM handel i magazyn, MK mała księgowość, FK księgi handlowe, lub KP kadry i płace.
Dodaj do koszyka program i moduły, których potrzebujesz.
Podaj dane potrzebne do realizacji zamówienia,
po czym kliknij "Zakończ zamówienie".

- kontakt z biurem poprzez email,
napisz o chęci przedłużenia posiadanej subskrypcji na nowy okres.

- lub zadzwoń do nas

Po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub proformę, zostanie wystawiona faktura.
Oprogramowanie można ponownie aktywować. Opis aktywacji na stronie N.Z.P.

UWAGA:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, w sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę kontaktować się ze swoim Przedstawicielem.
Zmiana stawek VAT od 1 kwietnia 2024 r. Program HM handel i magazyn.
Produkty spożywcze, które do 31 marca są objęte 0 % stawką podatku VAT, zostaną opodatkowane stawką w wysokości 5 %.
Powrót do 5% VAT na podstawowe produkty spożywcze może stanowić wyzwanie dla sprzedawców użytkujących drukarki fiskalne z uwagi na tzw. schodek podatkowy.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, w takiej sytuacji, tj. gdy stawka podatku została podwyższona, jeżeli wcześniej była obniżona lub towar/usługa były zwolnione od podatku, kasa musi zapewniać blokowanie sprzedaży takiego towaru lub usługi.
Powyższe oznacza, że przy powrocie do 5% stawki VAT, sprzedaż towaru może zostać zablokowana, o ile obejmuje towar o takiej samej nazwie, dla którego nastąpiła zmiana stawki.
Praktycznym sposobem na rozwiązanie tej kwestii może być zmiana nazwy sprzedawanego towaru.
W aktualizacji programu HM, dodaliśmy ustawienie, dzięki któremu symbol stawki vat 5% będzie wstawiany przed nazwę produktu drukowanego na urządzeniu fiskalnym.
Dokładniejszy opis na zakładce N.Z.P. lub
instrukcja video:
Jak zmienić stawki VAT dla wielu pozycji w kartotece produktów.
Jak zaktywować program?
Żeby zaktywować program należy:
Nacisnąć przycisk "Aktywuj program" na stanowisku, dla którego została kupiona subskrypcja. Pojawi się okno "Kod aktywacji", w którym w pole NIP należy wpisać identyfikator firmy, która nabyła praw do subskrypcji.
Nacisnąć przycisk "Aktywuj przez internet"
Prosimy nie wpisywać numeru subskrypcji. Pole jest wypełniane automatycznie podczas aktywacji.
Dane potrzebne do uzyskania kodu zostają wysłane do producenta programu.
Przy kolejnym logowaniu, program powinien być zaktywowany. W starszych wersjach, należy ponownie kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet", w celu zaczytania kodu.
Jeżeli pojawi się komunikat: "W tej chwili nie jest jeszcze dostępny kod aktywacyjny, proszę ponowić aktywację za godzinę".
Należy ponawiać próby aktywacji do skutku.
Jeśli program nie aktywuje się, należy sprawdzić czy w menu Ustawienia-> Lokalne jest zaznaczone pole "Ten komputer ma połączenie z internetem".
W przypadku braku dostępu do internetu możliwe jest uzyskanie kodu drogą mailową.
UWAGA
Programu można używać na tylu urządzeniach, na ile została zakupiona licencja.
Jak kupić ? Wybierz elementy z oferty dopasowane do swoich potrzeb
Przed zakupem oprogramowanie warto zapoznać się z produktami, aby wybrać wariant dopasowany do swoich potrzeb. Budowa modułowa pozwala na indywidualną konfigurację.
Zachęcamy do pobrania i instalacji bezpłatnych 30-dniowych wersji oferowanych programów.
Po podjęciu decyzji, w celu finalizacji zakupu, prosimy złożyć zamówienie wybierając jeden ze sposobów:
- w sklepie internetowym
- kontakt z biurem (napisz lub zadzwoń do nas)
- u jednego z naszych Przedstawicieli Handlowych

UWAGA: Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub Przedstawicielem.
Ceny przy zakupie modułów produkcja, dokumenty seryjne, opakowania, prowizje, filie, farmaceutyka dla większej liczby niż trzy stanowiska ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub jej Przedstawicielem.
Przydatne linki - rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
Mikrorachunek podatkowy Co należy zrobić przed pierwszą wpłatą podatku? Należy przede wszystkim wygenerować konto. W tym celu należy:
1. Wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów
2. Podać odpowiednio nr PESEL a jeśli prowadzi się działalność gospodarczą NIP
3. Kliknąć przycisk "Generuj".
Numer mikrorachunku należy wydrukować lub zapisać. Mikrorachunek nie zmieni się nawet po zmianie nazwiska podatnika, miejsca zamieszkania, bądź urzędu skarbowego.
Rachunek w ZUS. Przedsiębiorcy (i inni płatnicy składek) muszą opłacać wszystkie składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego.
Na stronie ZUS eskladka można sprawdzić swój numer rachunku składkowego.
Wystarczy podać dwa identyfikatory firmy. Na ekranie zostanie podany wynik - numer rachunku do wpłat w ZUS.
Biała lista podatników VAT online to elektroniczny wykaz przedsiębiorców, który umożliwia sprawdzenie, czy podatnik jest czynnym płatnikiem podatku VAT oraz jego numerów rachunków bankowych. Na stronie Ministerstwa Finansów w prosty sposób sprawdzisz swoją firmę lub swojego kontrahenta.
Rejestracja działalności gospodarczej/Zmiana danych firmy.
Na stronie CEIDG w prosty sposób utwórz wniosek.
Możesz go wysłać elektronicznie lub podpisać w urzędzie.
Weryfikacja wewnątrzwspólnotowych podatników VAT.
Na stronie VIES sprawdzisz podatników VAT, zarejestrowanych jako dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Bezpłatne narzędzie, podpisywanie i wysyłanie wszystkich plików JPK.
Na stronie Ministerstwa znajdziesz narzędzie.
Co zrobić jeśli SMTP dla Gmail nie działa?
Konfiguracja konta email w programie (HM) dla wysyłania dokumentów z serwerów Gmail.
Należy:
Zmienić ustawienia dla poczty email ( ***@gmail.com)
1. Otworzyć w przeglądarce stronę Google.
2. Zalogować się na konto email w Google, następnie (w prawym górnym rogu klikamy na kółko) przechodzimy do "Zarządzanie kontem Google".
3. Na pasku menu z lewej strony okna należy wybrać pozycję "Bezpieczeństwo".
4. W wywołanym oknie trzeba włączyć w opcji "Logowanie się w Google" Weryfikacja dwuetapowa.
5. Wybieramy Hasła do aplikacji. Klikamy Wybierz aplikację -> Inna opcja i wpisujemy np. HiM. Następnie generujemy hasło.
6. WAŻNE. Wygenerowane hasło kopiujemy!!! by wkleić je w ustawieniach w programie Handel i Magazyn.
7. Przechodzimy do Programu HM handel i magazyn.

Uruchamiamy program HM handel i magazyn.
a. Przechodzimy na zakładkę Ustawienie -> Konta email.
b. W wywołanym oknie wybieramy konto email i klikamy "Zmień".
c. W pole "Hasło" wklejamy wygenerowane hasło.
d. Zapisujemy zmiany.

Pozostałe ustawienia w programie HM dla poczty Gmail:
Serwer poczty wychodzącej (SMTP) - smtp.gmail.com
Port SMTP - 587
Zaznaczmy opcje - Do wysyłania używaj połączenia szyfrowanego (SSL)