Zmiany w programie KP - Kadry i Płace

Wersja 18.1.232.214 - 17 lutego 2018
1. Wypełnienie stałej prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesieczne w roku 2018
Wersja 18.1.231.205 - 5 lutego 2018
1. Umowy o pracę i aneksy do umów o pracę - dodana możliwość umieszczania stawki godzinowej, lub zmiany na stawkę godzinową.
2. Aneksy do umów o pracę - dodana możliwość zmiany typu umowy.
3. Kosmetyczna poprawa wydruku deklaracji PIT-4R w wersji 7.
Wersja 18.1.227.126 - 26 stycznia 2018
1. Poprawa wypełniania stałych miesięcznych podczas uruchomienia programu.
Wersja 18.1.226.126 - 26 stycznia 2018
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY.
2. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
3. Dodany wydruk deklaracji PIT-4R w wersji 7.
4. Deklaracja PIT-11 - uwzględnianie pracownika na podstawie PESELu, jeżeli 'pracownik' przez część roku był zleceniobiorcą a przez cześć był zatrudniony na umowę o pracę.
Wersja 17.2.219.105 - 5 stycznia 2018
1. Poprawa otwierania 'nowych' okien detali - dotyczy tylko wcześniejszej wersji z 5 stycznia 2018.
Wersja 17.2.218.105 - 5 stycznia 2018
1. Poprawa wyboru folderu eksportu pliku xml do programu 'Płatnika' jeżeli żadne z 'nowych' okien nie zostało wcześniej otwarte.
Wersja 17.2.217.103 - 3 stycznia 2018
1. Kalendarze pracy - poprawa wyświetlania, oraz dodane generowanie pozycji dla kalendarzy bez pozycji, na podstawie kalendarza podstawowego.
Wersja 17.2.212.1206 - 6 grudnia 2017
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY.
2. Zmiany w opisach okna aktywacyjnego.
3. Okno pobierania aktualizacji programu - dodana została informacja o aktualizacji struktury bazy danych.
Wersja 17.2.206.928 - 28 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane przenoszenie ubezpieczonych na RZA nawet jeżeli kwota składki jest równa 0.
2. Okno właściciela - poprawa wyświetlania przykładowych składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.
Wersja 17.2.204.915 - 15 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane obliczanie podstawy do ubezpieczeń społecznych dla pracowników na urlopach wychowawczych.
2. Pracownik - urlopy wykorzystane oraz zestawienie urlopów dla wszystkich pracowników - poprawa uwzględniania wykorzystania urlopu za poprzedni rok.
3. Pracownicy - na wydrukach IMIR i kart wynagrodzeń uwzględnie wypłat z miesięcy po miesiącu zwolnienia pracownika.
Wersja 17.2.196.908 - 8 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - przesunięcie sprawdzania kodów tytułow ubezpieczeń, były sprawdzane przed ustaleniem czy ubezpieczony podlega jakiemukolwiek ubezpieczeniu lub funduszowi, co uniemożliwiało eksport.
Wersja 17.2.194.906 - 6 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - umożliwienie eksportu przy pustej skróconej nazwie firmy.
2. Poprawa wyświetlania w oknach pracowników niepełnosprawnych i wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wersja 17.2.194.906 - 6 września 2017
1. Poprawa odświeżania buforowanych wierszy tabel.
Wersja 17.2.190.831 - 31 sierpnia 2017
1. Umowy o pracę i aneksy do umów o pracę - zmiany w wydrukach i dodanie nowych pól.
2. Aktualizacja wierszy pozycji obecności pracowników - jeden raz po aktualizacji program będzie się dłużej uruchamiał.
3. Okno pracownika - zmiana wymagania podania urzędu skarbowego i kodu tytułu ubezpieczenia.
Wersja 17.2.186.830 - 30 sierpnia 2017
1. Wydruk świadectwa pracy - poprawa formatu drukowania dat.
Wersja 17.2.185.830 - 30 sierpnia 2017
1. Okno pracownika - dodana lista ustawień dodatkowych.
2. Okno umów o pracę - wyłączenie domyślnego filtru na zatrudnionych pracowników, jeżeli okno jest wywołane dla jednego pracownika.
Wersja 17.2.182.824 - 24 sierpnia 2017
1. Dodawanie nowej nieobecności pracownika - dla nieobecności usprawiedliwionych przywrócenie domyślnego zaznaczenia 'Płatne'. Jeżeli została wpisana nieobecność usprawiedliwiona z początkiem 1 lipca 2017 lub późniejszym i nie jest oznaczona jako płatna zostanie wyświetlona informacja.
2. Eksport list płac do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane zostało sumowanie składek na fundusz pracy właścicieli firmy oraz sumowanie DRA.
Wersja 17.2.177.822 - 22 sierpnia 2017
1. Nowe okno właściciela - umożliwienie wpisywania niższej 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych nie mniejszej niż 600zł.
Wersja 17.2.175.821 - 21 sierpnia 2017
1. Nowe okno właściciela - umożliwienie wpisywania niższej 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych.
Wersja 17.2.174.818 - 18 sierpnia 2017
1. Okna z zakładkami - zmiana obsługi podkreśleń w etykietach pól edycyjnych - aktualizacja zalecana.
Wersja 17.2.172.817 - 17 sierpnia 2017
1. Umowy o pracę - zmiany na wydruku.
Wersja 17.2.167.816 - 16 sierpnia 2017
1. Pracownicy - nowa wersja wydruku skierowania na badania.
2. Zmiany kosmetyczne we wstążce.
Wersja 17.2.164.814 - 14 sierpnia 2017
1. Zmiana formatu eksportu do programu 'Płatnika' na kedu xml.
2. Umowy o pracę - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczej umowy.
3. Właściciele - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o właścicielu.
4. Składniki płacowe - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o składniku.
5. Stałe miesięczne - nowe okno do wyświetlania kolekcji i pokazywania szczegółów.
6. Pracownicy - dodana została możliwość wpisywania historii zatrudnienia i szkół ukończonych przez pracowników.
Wersja 17.2.117.802 - 2 sierpnia 2017
1. Świadectwa pracy - dodana została możliwość dodawania wielu świadectw dla pracownika.
2. Świadectwo pracy - poprawa etykiety na wydruku.
Wersja 17.2.109.629 - 29 czerwca 2017
1. Kartoteka pracowników - dodane pole 'dzienna norma czasu pracy'.
Wersja 17.2.108.629 - 29 czerwca 2017
1. Wydruki ostatnich wersji deklaracji PIT-11, PIT-40 i PIT-4R - dodany został numer referencyjny systemu e-deklaracje.
2. Wydruki UPO do deklaracji PIT-11, PIT-40 - dodany został PESEL pracownika.
Wersja 17.2.103.508 - 8 maja 2017
1. Eksport list płac do programu 'Płatnika' - poprawa eksportu RSA w sytuacji gdy są dwie listy płac z takim samym miesiącem wypłaty, ale za różne miesiące.
Wersja 17.2.101.505 - 5 maja 2017
1. Usunięcie komunikatu o braku pola UZY_ID podczas otwierania nowej bazy danych.
2. Eksport list płac do programu 'Płatnika' - zmiany w eksporcie RSA.
3. Zwolnienia chorobowe - poprawa pomijania listy płac podczas obliczania podstawy stawki dziennej z miesiąca rozpoczęcia pracy, jeżeli wszystkie wcześniejsze dni miesiąca przed dniem zatrudnienia były świętami.
4. Pola wyboru pracowników - dla pracowników zwolnionych po nazwisku i imieniu dołączony został symbol '(zw)'.
Wersja 17.2.92.404 - 4 kwietnia 2017
1. Dodana możliwość wyeksportowania danych pracowników do pliku pomocniczego, który można wykorzystać do przygotowania sprawozdania Z-12.
Wersja 17.2.89.315 - 15 marca 2017
1. Lista płac - stawka podatku dochodowego - dodana stawka 20% do użycia dla nierezydentów, jeżeli pracownik jest oznaczony w kartotece jako zleceniobiorca i nierezydent stawka zostanie zastosowana automatycznie.
2. Pracownicy - dodane sortowanie po dacie zwolnienia.
Wersja 17.2.87.308 - 8 marca 2017
1. Dodane nowe okno do wyświetlania wysyłek wszystkich e-deklaracji z podglądem wysłanych deklaracji i odebranych UPO w formacie xml.
2. Świadectwo pracy - z wydruku został usunięty PESEL pracownika.
Wersja 17.2.86.221 - 21 lutego 2017
1. Świadectwa pracy - zmiany w wyborze trybu rozwiązania stosunku pracy i umożliwienie wprowadzania własnego tekstu trybu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
2. Świadectwa pracy - zmniejszenie wysokości wydruku.
3. Zmiana prekompilacji - program szybciej się instaluje, ale dłużej trwa każde pierwsze wywołanie funkcjonalności korzystającej z bibliotek .Net.
Wersja 17.2.86.221 - 21 lutego 2017
1. Wysyłanie e-deklaracji - zmiana obsługi komunikatów zwracanych przez system e-deklaracje i obsługi sytuacji gdy czytnik z kartą do podpisu elektronicznego nie jest podłączony lub karta nie jest włożona do czytnika.
Wersja 17.2.85.217 - 17 lutego 2017
1. Zmiana struktury bazy danych.
2. Aktualizacja struktury bazy danych i reindeksacja - dodane zostało sprawdzanie czy dane znajdują się na dysku sieciowym.
3. Deklaracja PIT-4 - poprawa dodawania nowej, lub otwierania istniejącej deklaracji.
Wersja 17.2.83.213 - 13 lutego 2017
1. Zmiana struktury bazy danych, po zmianie starsze wersje programu nie będą mogły otworzyć bazy danych.
2. Pracownik - dodane informacje dotyczące nierezydenta.
3. Deklaracja PIT-11 wersja 23 - dodane informacje dotyczące nierezydenta i uwzględnienie ich przy wysyłaniu edeklaracji.
4. Świadectwa pracy - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczego świadectwa. Dodane nowe informacje oraz nowy wydruk.
5. Umowy o pracę - uwzględnienie wymiaru czasu pracy w opisie wynagrodzenia na wydruku umów z wynagrodzeniem minimalnym.
6. Kraje - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do zmiany lub pokazywania pojedynczego kraju.
Wersja 17.1.75.126 - 26 stycznia 2017
1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
Wersja 17.1.74.123 - 23 stycznia 2017
1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
Wersja 17.1.73.501 - 5 stycznia 2017
1. Wydruk umowy o pracę dla wynagrodzenia minimalnego - uwzględnienie na wydruku dnia wypłaty.
Wersja 17.1.72.101 - 1 stycznia 2017
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
2. Zmiany w oknie aktywacyjnym - nowy format numeru licencji.
Wersja 16.2.71.1228 - 28 grudnia 2016
1. Dodane zostało sprawdzanie wersji bazy danych podczas uruchamiania programu.
2. Zwolnienia chorobowe pracowników - poprawa obliczania stawki dziennej w miesiącu rozpoczęcia pracy.
Wersja 16.2.70.1222 - 22 grudnia 2016
1. Aneks do umowy o pracę - poprawa wydruku.
2. Wstążka - przywrócenie przycisku 'Kalendarz pracy firmy'.
Wersja 16.2.68.1220 - 20 grudnia 2016
1. Usunięcie komunikatu o używaniu starej wersji programu wyświetlanego podczas uruchamiania.
Wersja 16.2.67.1218 - 18 grudnia 2016
1. Zmiana wyrównania danych firmy na wydrukach list płac.
Wersja 16.2.64.1212 - 13 grudnia 2016
1. Nowe okno informacji o programie ze szczegółami dotyczącymi licencji, subskrypcji i modułów.
Wersja 16.2.63.1209 - 9 grudnia 2016
1. Pracownicy - uruchomienie seryjnego wydruku kart pracy.
Wersja 16.2.62.1209 - 9 grudnia 2016
1. Dodane manualne i automatyczne aktualizowanie programu z ustawieniami aktualizacji automatycznej.