Zmiany w programie FK - Księgi Handlowe

Wersja 18.1.309.221 - 21 lutego 2018
1. Deklaracja VAT-7 - usunięcie pomniejszania kwot zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Obecnie należy je pomniejszać bezpośrednio na dokumentach zakupu.
2. Rejestry vat zakupu - dodana została możliwość automatycznego przeliczania zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
3. Zmiany w imporcie dokumentów z programu 'HM - Handel i Magazyn' aby ułatwić wypełnianie JPK VAT.
Wersja 18.1.301.217 - 17 lutego 2018
1. Wypełnienie stałej prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesieczne w roku 2018
2. JPK VAT - podpisywanie przez ePUAP - dodane zostało sprawdzanie czy wskazywany przez użytkownika plik xml jest rzeczywiście podpisany.
3. Generacja faktur wewnętrznych na podstawie faktur zakupu - poprawa wypełniania daty dostawy.
4. Poprawa otwierania okna importu dokumentów xml.
Wersja 18.1.298.209 - 9 lutego 2018
1. Deklaracja VAT-7 - dodana została możliwość zmiany urzędu skarbowego.
2. 'Bilans' i 'Rachunek Zysków i Strat' - dodane zostało odświeżanie po zmianie w układzie bez potrzeby zamykania okna.
Wersja 18.1.297.206 - 6 lutego 2018
1. 'Bilans' - poprawa wyświetlania kwoty na koniec okresu.
Wersja 18.1.296.205 - 5 lutego 2018
1. Ustawienia 'Bilansów' i 'Rachunków Zysków i Strat' - zmiana w przypisywaniu kont.
2. Wydruk 'Rachunku Zysków i Strat' - poprawa daty początkowej w tytule kolumny.
Wersja 18.1.291.205 - 5 lutego 2018
1. Umowy o pracę i aneksy do umów o pracę - dodana możliwość umieszczania stawki godzinowej, lub zmiany na stawkę godzinową.
2. Aneksy do umów o pracę - dodana możliwość zmiany typu umowy.
3. Kosmetyczna poprawa wydruku deklaracji PIT-4R w wersji 7.
4. JPK VAT - dodana możliwość podpisywania przez ePUAP.
5. 'Rachunek Zysków i Strat' - poprawa obliczania kwot dla kont umieszczonych na BO.
Wersja 18.1.284.129 - 29 stycznia 2018
1. Dodana została generacja faktur wewnętrznych na podstawie faktur zakupu w stawce vat 'odwrotne obciążenie' lub wewnątrzwspólnotowych faktur zakupu.
2. Aktualizacja systemu pomocy - plik pomocy należy pobrać ze wstążki narzędzia.
Wersja 18.1.281.127 - 27 stycznia 2018
1. Dodane zerowanie kwot po zmianie kryteriów 'Bilansu' lub 'Rachunku Zysków i Strat'.
2. Dodane generowanie nowego wzorcowego planu kont podczas dodawania nowej firmy prowadzonej przez program.
3. Zmiany nazw niektórych części wstążki programu.
Wersja 18.1.280.126 - 26 stycznia 2018
1. Poprawa 'zatrzymania' aktualizacji struktury bazy danych, które występowało w zależności od ustawienia 'Kontrola konta użytkownika'. Należy pobrać i zainstalować aktualizację http://pro-cent.pl/dp/p/fk.msi
2. Poprawa podpisu pod przyciskiem pobierania pliku pomocy
Wersja 18.1.277.126 - 26 stycznia 2018
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY.
2. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
3. Dodany wydruk deklaracji PIT-4R w wersji 7.
4. Deklaracja PIT-11 - uwzględnianie pracownika na podstawie PESELu, jeżeli 'pracownik' przez część roku był zleceniobiorcą a przez cześć był zatrudniony na umowę o pracę.
5. Dodane przygotowanie, wysyłanie i eksport JPK VAT w wersji 3.
6. Dodana możliwość ustawienia wyłączania automatycznego zapisu opisu zdarzeń gospodarczych do kartoteki.
7. Nowe okna ustawień 'Bilansów' i 'Rachunków Zysków i Strat'.
8. Nowe okna 'Bilansów' i 'Rachunków Zysków i Strat'.
Wersja 17.2.234.1206 - 6 grudnia 2017
1. Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodane okno wyboru w sytuacji gdy serwis zwróci więcej niż jedne dane firmy.
2. Okno pobierania aktualizacji programu - dodana została informacja o aktualizacji struktury bazy danych.
Wersja 17.2.232.1121 - 21 listopada 2017
1. Zmiana struktury bazy danych - zostanie wykonana aktualizacja struktury bazy.
2. Deklaracja VAT-UE - poprawa wypełniania części dotyczącej usług.
3. Poprawa otwierania okna kontrahentów programu HM - Handel i Magazyn.
4. Poprawa wydruku karty środka trwałego.
Wersja 17.2.229.1117 - 17 listopada 2017
1. Dokumenty VAT - dodany znacznik 'Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna' uwzględniany przy wypełnianiu deklaracji VAT-UE i VAT-7.
Wersja 17.2.220.1002 - 2 października 2017
1. Załącznik VAT-ZD - dodana możliwość zmiany lub usunięcia pomimo tego, że deklaracja VAT-7 została już wysłana jako e-deklaracja.
2. Nowe okno 'Dokumenty VAT' - dodane nowe okno umożliwiające dowolne filtrowanie, grupowanie i sumowanie wszystkich dokumentów z rejestrów vat z możliwością eksportu.
3. Poprawa importu z programu 'HM'.
Wersja 17.2.214.928 - 28 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane przenoszenie ubezpieczonych na RZA nawet jeżeli kwota składki jest równa 0.
2. Okno właściciela - poprawa wyświetlania przykładowych składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.
Wersja 17.2.212.918 - 18 września 2017
1. Dokumenty rozliczeń międzyokresowych - poprawa uwzględniania okresu eksportu zapisów.
Wersja 17.2.210.915 - 15 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane obliczanie podstawy do ubezpieczeń społecznych dla pracowników na urlopach wychowawczych.
2. Pracownik - urlopy wykorzystane oraz zestawienie urlopów dla wszystkich pracowników - poprawa uwzględniania wykorzystania urlopu za poprzedni rok.
3. Pracownicy - na wydrukach IMIR i kart wynagrodzeń uwzględnie wypłat z miesięcy po miesiącu zwolnienia pracownika.
Wersja 17.2.203.908 - 8 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - przesunięcie sprawdzania kodów tytułow ubezpieczeń, były sprawdzane przed ustaleniem czy ubezpieczony podlega jakiemukolwiek ubezpieczeniu lub funduszowi, co uniemożliwiało eksport.
Wersja 17.2.202.908 - 8 września 2017
1. Poprawa odświeżania buforowanych wierszy tabel.
Wersja 17.2.201.906 - 6 września 2017
1. Eksport do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - umożliwienie eksportu przy pustej skróconej nazwie firmy.
2. Poprawa wyświetlania w oknach pracowników niepełnosprawnych i wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wersja 17.2.200.901 - 1 września 2017
1. Dodane wysyłanie e-deklaracji VAT-UEK w wersji 4 i 3 bez podpisu elektronicznego.
Wersja 17.2.198.901 - 1 września 2017
1. Umowy o pracę i aneksy do umów o pracę - zmiany w wydrukach i dodanie nowych pól.
2. Aktualizacja wierszy pozycji obecności pracowników - jeden raz po aktualizacji program będzie się dłużej uruchamiał.
3. Okno pracownika - zmiana wymagania podania urzędu skarbowego i kodu tytułu ubezpieczenia.
4. Dodana e-deklaracja VAT-UEK wersja 4.
Wersja 17.2.196.830 - 30 sierpnia 2017
1. Wydruk świadectwa pracy - poprawa formatu drukowania dat.
Wersja 17.2.195.830 - 30 sierpnia 2017
1. Okno pracownika - dodana lista ustawień dodatkowych.
2. Okno umów o pracę - wyłączenie domyślnego filtru na zatrudnionych pracowników, jeżeli okno jest wywołane dla jednego pracownika.
Wersja 17.2.192.824 - 24 sierpnia 2017
1. Dodawanie nowej nieobecności pracownika - dla nieobecności usprawiedliwionych przywrócenie domyślnego zaznaczenia 'Płatne'. Jeżeli została wpisana nieobecność usprawiedliwiona z początkiem 1 lipca 2017 lub późniejszym i nie jest oznaczona jako płatna zostanie wyświetlona informacja.
2. Eksport list płac do programu 'Płatnika' w formacie kedu xml - dodane zostało sumowanie składek na fundusz pracy właścicieli firmy oraz sumowanie DRA.
Wersja 17.2.189.822 - 22 sierpnia 2017
1. Nowe okno właściciela - umożliwienie wpisywania niższej 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych nie mniejszej niż 600zł.
2. Deklaracja CIT - podczas wypełniania dodane pytanie jaką stawkę zastosować 19% czy 15%.
Wersja 17.2.186.821 - 21 sierpnia 2017
1. Nowe okno właściciela - umożliwienie wpisywania niższej 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych.
Wersja 17.2.185.818 - 18 sierpnia 2017
1. Okna z zakładkami - zmiana obsługi podkreśleń w etykietach pól edycyjnych - aktualizacja zalecana.
Wersja 17.2.183.817 - 17 sierpnia 2017
1. Umowy o pracę - zmiany na wydruku.
Wersja 17.2.182.816 - 16 sierpnia 2017
1. Poprawa wywoływania wydruków przelewów i wpłat, otwierania okna stałych rocznych i wywoływania wyszukiwania firm w serwisie GUS.
2. Poprawa otwierania okna wzorców importu z programu HM.
Wersja 17.2.181.816 - 16 sierpnia 2017
1. Pracownicy - nowa wersja wydruku skierowania na badania.
2. Zmiany kosmetyczne we wstążce.
Wersja 17.2.180.814 - 14 sierpnia 2017
1. Zmiana struktury bazy danych - zostanie wykonana aktualizacja struktur.
2. Zmiana formatu eksportu do programu 'Płatnika' na kedu xml.
3. Umowy o pracę - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczej umowy.
4. Właściciele - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o właścicielu.
5. Składniki płacowe - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania informacji o składniku.
6. Stałe miesięczne - nowe okno do wyświetlania kolekcji i pokazywania szczegółów.
7. Pracownicy - dodana została możliwość wpisywania historii zatrudnienia i szkół ukończonych przez pracowników.
Wersja 17.2.172.806 - 6 sierpnia 2017
1. Kartoteka kontrahentów - wypełnianie pola poczta podczas odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 17.2.171.802 - 2 sierpnia 2017
1. Świadectwa pracy - dodana została możliwość dodawania wielu świadectw dla pracownika.
2. Świadectwo pracy - poprawa etykiety na wydruku.
Wersja 17.2.163.727 - 27 lipca 2017
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa wypełniania pól 47, 48, 49 i 50 w przypadku korygowania deklaracji i zgody na ponowne wypełnienie na podstawie dokumentów. Program wyświetli informację, które deklaracje wymagają skorygowania.
Wersja 17.2.161.725 - 25 lipca 2017
1. Wysyłanie JPK VAT - dodanie opisu do błędu 'Wewnętrzny błąd serwera'.
Wersja 17.2.160.724 - 24 lipca 2017
1. Import dokumentów z programu HM - poprawa importu dokumentów z pustym wyróźnikiem, jeżeli taki import jest zdefiniowany we wzorcach importów dokumentów.
Wersja 17.2.159.719 - 19 lipca 2017
1. Deklaracja VAT-27 - dodana została możliwość manualnego korygowania deklaracji.
Wersja 17.2.158.629 - 29 czerwca 2017
1. Kartoteka pracowników - dodane pole 'dzienna norma czasu pracy'.
2. Wyciąg bankowy - dodana możliwość importu zapisów z formatu xml elixir BOŚ.
Wersja 17.2.157.629 - 29 czerwca 2017
1. Deklaracja VAT-27 - dodana została możliwość korygowania deklaracji przez przenoszenie wierszy między towarami i usługami lub odwrotnie.
Wersja 17.2.156.629 - 29 czerwca 2017
1. Wydruki ostatnich wersji deklaracji PIT-11, PIT-40 i PIT-4R - dodany został numer referencyjny systemu e-deklaracje.
2. Wydruki UPO do deklaracji PIT-11, PIT-40 - dodany został PESEL pracownika.
3. Kartoteka kontrahentów - dodana możliwość korzystania z serwisu VIES do odczytu danych kontrahenta wewnątrzwspólnotowego podczas dodawania.
4. Kartoteka kontrahentów - zmiana odczytu ulicy z przedrostkiem podczas odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 17.2.154.614 - 18 czerwca 2017
1. Dokumenty JPK - dodany wydruk UPO.
2. Kartoteka kontrahentów - dodana możliwość korzystania z serwisu GUS do odczytu danych kontrahenta podczas dodawania.
3. Dokumenty rozliczeń międzyokresowych - dodane wyświetlanie informacji o tym, że dokument źródłowy, którego dotyczy dokument rozliczeń międzyokresowych został usunięty.
Wersja 17.2.151.525 - 25 maja 2017
1. Wysyłanie JPK - zmiana wyświetlanego komunikatu dla wewnętrznego błędu serwera na który jest wysyłany JPK.
2. Korygowanie kwartalnej deklaracji VAT-7 - poprawa (wyłączenie) generacji deklaracji VAT-27.
Wersja 17.2.150.510 - 10 maja 2017
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa wypełniania pola 50 z dokumentów, jeżeli są już zapisane deklaracje z kwotą w tym polu, może być wymagane ich skorygowanie, o czym program powiadomi.
Wersja 17.2.149.509 - 9 maja 2017
1. Poprawa otwierania okien z definicjami wzorców dekretacji i definicjami importu dokumentów.
Wersja 17.2.148.508 - 8 maja 2017
1. Eksport list płac do programu 'Płatnika' - poprawa eksportu RSA w sytuacji gdy są dwie listy płac z takim samym miesiącem wypłaty, ale za różne miesiące.
Wersja 17.2.145.505 - 5 maja 2017
1. Usunięcie komunikatu o braku pola UZY_ID podczas otwierania nowej bazy danych.
2. Eksport list płac do programu 'Płatnika' - zmiany w eksporcie RSA.
3. Zwolnienia chorobowe - poprawa pomijania listy płac podczas obliczania podstawy stawki dziennej z miesiąca rozpoczęcia pracy, jeżeli wszystkie wcześniejsze dni miesiąca przed dniem zatrudnienia były świętami.
4. Pola wyboru pracowników - dla pracowników zwolnionych po nazwisku i imieniu dołączony został symbol '(zw)'.
Wersja 17.2.143.424 - 24 kwietnia 2017
1. Poprawa otwierania okien ze starymi wersjami deklaracji zawierającymi dane adresowe płatnika.
Wersja 17.2.142.421 - 21 kwietnia 2017
1. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - aktualizacja bibliotek do wysyłania plików.
2. Okno dokumenty JPK - dodana funkcjonalność automatycznego usuwania wierszy, których wysyłka się nie powiodła.
Wersja 17.2.140.404 - 4 kwietnia 2017
1. Dodana możliwość wyeksportowania danych pracowników do pliku pomocniczego, który można wykorzystać do przygotowania sprawozdania Z-12.
Wersja 17.2.139.403 - 3 kwietnia 2017
1. Dokumenty zakupu vat - dodana możliwość stosowania prewspółczynnika podziału na koszty do odliczenia vat i nie do odliczenia.
Wersja 17.2.138.331 - 31 marca 2017
1. Zmiana komunikatu sprawdzającego wysłane e-deklaracje VAT-27.
Wersja 17.2.137.330 - 30 marca 2017
1. Deklaracja VAT-27 - poprawa wysyłania e-deklaracji.
Wersja 17.2.136.329 - 29 marca 2017
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa uwzględniania dokumentów zakupów i korekt zakupów ze znacznikiami skorygowania podatku od nabyć środków trwałych i nabyć pozostałych oraz korekt wynikających z umieszczenia przez sprzedawcę dokumentów sprzedaży na załączniku VAT-ZD. Jeżeli były dokumumenty oznaczone tymi znacznikami, proszę sprawdzić deklaracje VAT-7 za styczeń i luty 2017.
Wersja 17.2.134.322 - 22 marca 2017
1. Poprawa sprawdzania właścicieli przed wysłaniem e-deklaracji dla firmy typu osoba fizyczna i dopisanym w kartotece właścicieli współpracowniku (np. współmałżonku).
Wersja 17.2.133.317 - 17 marca 2017
1. Deklaracja VAT-27 - poprawa celu złożenia na wydruku. Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 deklaracji VAT-27 nie wolno składać w formie papierowej.
Wersja 17.2.132.317 - 17 marca 2017
1. Deklaracje VAT-7 - poprawa(usunięcie) komunikatu o potrzebie skorygowania deklaracji jeżeli występowały zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
Wersja 17.2.131.317 - 17 marca 2017
1. Deklaracja VAT-7 i JPK VAT - poprawa wypełniania części dotyczącej zakupów uwzględniającej nowe pole na dokumentach zakupu lub korekt zakupu.
Wersja 17.2.129.315 - 15 marca 2017
1. Lista płac - stawka podatku dochodowego - dodana stawka 20% do użycia dla nierezydentów, jeżeli pracownik jest oznaczony w kartotece jako zleceniobiorca i nierezydent stawka zostanie zastosowana automatycznie.
2. Pracownicy - dodane sortowanie po dacie zwolnienia.
3. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - dodane wysyłanie korekt pliku, czyli pliku za ten sam okres.
4. Wysłane pliki JPK VAT - zmiany w wyświetlaniu kolekcji.
5. Dokumenty rozliczeń międzyokresowych - poprawa otwierania okien do wyboru dokumentów lub zapisów.
Wersja 17.2.127.309 - 9 marca 2017
1. Ujednolicenie wysokości przycisków w oknach
Wersja 17.2.125.308 - 8 marca 2017
1. Dodana obsługa deklaracji VAT-27 w wersji 2 z możliwością oddzielnego dodawania i usuwania deklaracji, jeżeli deklaracja VAT-7 jest składana kwartalnie.
2. Deklaracje VAT-27 - nowe okno do wyświetlania kolekcji.
3. Deklaracje VAT-7 - zmiany przycisków paska narzędziowego do wysyłania e-deklaracji, odbierania UPO i wyświetlania wysłanych deklaracji w formacie xml.
4. Dodane nowe okno do wyświetlania wysyłek wszystkich e-deklaracji z podglądem wysłanych deklaracji i odebranych UPO w formacie xml.
5. Świadectwo pracy - z wydruku został usunięty PESEL pracownika.
6. Definicje ewidencji vat - dodana została opcja, czy dokumenty ewidencji mają być przenoszone na JPK VAT.
7. Ewidencje vat zakupów i korekt zakupów - dodane zostało pole wyboru decydujące w jakich polach deklaracji VAT-7 i kolumnach pliku JPK VAT mają się znaleźć kwoty netto i vat dokumentu. Dotyczy skorygowania podatku od nabyć środków trwałych i nabyć pozostałych oraz korekt wynikających z umieszczenia przez sprzedawcę dokumentów sprzedaży na załączniku VAT-ZD.
8. Poprawa dodawania nowego dokumentu jako kopii już istniejącego.
9. Poprawa wykonywania zestawienia należności i zobowiązań przy zaznaczeniu pokazywania nierozliczonych zapisów.
10. Ewidencje vat sprzedaży i korekt sprzedaży - dodany został znacznik usługa, który decyduje o tym do jakiej grupy deklaracji VAT-27 przenoszą się dokumenty.
Wersja 17.2.122.224 - 24 lutego 2017
1. Deklaracja VAT-7 - automatyczna zmiana wersji deklaracji z 16 na 17 w 2017 roku, jeżeli deklaracja została dodana w starej wersji programu i nie została wysłana jako e-deklaracja.
Wersja 17.2.121.223 - 23 lutego 2017
1. Wysyłanie e-deklaracji - poprawa podpisywania wysyłanej e-deklaracji podpisem elektronicznym.
Wersja 17.2.120.222 - 22 lutego 2017
1. Wysyłanie e-deklaracji - zmiana obsługi komunikatów zwracanych przez system e-deklaracje i obsługi sytuacji gdy czytnik z kartą do podpisu elektronicznego nie jest podłączony lub karta nie jest włożona do czytnika.
Wersja 17.2.118.221 - 21 lutego 2017
1. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - zmiany w odczycie statusu wysyłki.
2. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - zmiany w wyborze certyfikatu z podpisu elektronicznego.
3. Świadectwa pracy - zmiany w wyborze trybu rozwiązania stosunku pracy i umożliwienie wprowadzania własnego tekstu trybu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
4. Świadectwa pracy - zmniejszenie wysokości wydruku.
5. Zmiana prekompilacji - program szybciej się instaluje, ale dłużej trwa każde pierwsze wywołanie funkcjonalności korzystającej z bibliotek .Net.
Wersja 17.2.116.217 - 17 lutego 2017
1. Poprawa importu dokumentów z programu HM.
Wersja 17.2.114.217 - 17 lutego 2017
1. Aktualizacja struktury bazy danych i reindeksacja - dodane zostało sprawdzanie czy dane znajdują się na dysku sieciowym.
Wersja 17.2.111.216 - 16 lutego 2017
1. Zmiana struktury bazy danych, po zmianie starsze wersje programu nie będą mogły otworzyć bazy danych.
2. Dodana e-deklaracja VAT-UE wersja 4, UWAGA! od 2017 roku nie wolno składać deklaracji VAT-UE w formie papierowej.
3. Pracownik - dodane informacje dotyczące nierezydenta.
4. Deklaracja PIT-11 wersja 23 - dodane informacje dotyczące nierezydenta i uwzględnienie ich przy wysyłaniu edeklaracji.
5. Świadectwa pracy - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do dodawania, zmiany lub pokazywania pojedynczego świadectwa. Dodane nowe informacje oraz nowy wydruk.
6. Umowy o pracę - uwzględnienie wymiaru czasu pracy w opisie wynagrodzenia na wydruku umów z wynagrodzeniem minimalnym.
7. Kraje - nowe okno do wyświetlania kolekcji i nowe okno do zmiany lub pokazywania pojedynczego kraju.
Wersja 17.1.103.126 - 26 stycznia 2017
1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
Wersja 17.1.102.123 - 23 stycznia 2017
1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
2. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - dodana została możliwość usuwania zaimportowanych wierszy sprzedaży lub zakupów.
Wersja 17.1.101.117 - 17 stycznia 2017
1. Jednolity plik kontrolny JPK VAT - dodane zostało sprawdzanie czy wymaganane dane nie są puste. Jeśli są istnieje możliwość automatycznego wypełnienia brakujących danych znakiem myślnika. Jest to przydatne np przy dokumentach z urządzeń fiskalnych gdzie nie występuje nip, nazwa i adres kontrahenta.
2. Zmiany w wyglądzie wydruków potwierdzeń sald.
Wersja 17.1.100.113 - 13 stycznia 2017
1. Jednolity plik kontrolny JPK VAT - dodana została możliwość importu dokumentów z zewnętrznego pliku JPK VAT.
Wersja 17.1.100.113 - 13 stycznia 2017
1. Jednolity plik kontrolny JPK VAT - dodana została możliwość eksportu przygotowanego pliku JPK VAT.
Wersja 17.1.99.501 - 5 stycznia 2017
1. Wydruk umowy o pracę dla wynagrodzenia minimalnego - uwzględnienie na wydruku dnia wypłaty.
Wersja 17.1.98.101 - 1 stycznia 2017
1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
2. Zmiany w oknie aktywacyjnym - nowy format numeru licencji.
Wersja 16.2.97.1228 - 28 grudnia 2016
1. Dodane zostało sprawdzanie wersji bazy danych podczas uruchamiania programu.
2. Zwolnienia chorobowe pracowników - poprawa obliczania stawki dziennej w miesiącu rozpoczęcia pracy.
Wersja 16.2.96.1222 - 22 grudnia 2016
1. Aneks do umowy o pracę - poprawa wydruku.
Wersja 16.2.95.1220 - 20 grudnia 2016
1. Usunięcie komunikatu o używaniu starej wersji programu wyświetlanego podczas uruchamiania.
Wersja 16.2.94.1218 - 18 grudnia 2016
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
2. Poprawa wydruku dokumentów rozliczeń międzyokresowych.
3. Zmiana wyrównania danych firmy na wydrukach list płac.
Wersja 16.2.91.1212 - 13 grudnia 2016
1. Nowe okno informacji o programie ze szczegółami dotyczącymi licencji, subskrypcji i modułów.
2. Deklaracja VAT-7 wersja 17 i VAT-7K wersja 11 - zmiany w generacji i zapisywaniu załączników VAT-ZZ i VAT-ZT.
3. Załącznik VAT-ZZ - poprawa wydruku powodu zwrotu.
Wersja 16.2.90.1209 - 9 grudnia 2016
1. Pracownicy - uruchomienie seryjnego wydruku kart pracy.
Wersja 16.2.89.1209 - 9 grudnia 2016
1. Dodane manualne i automatyczne aktualizowanie programu z ustawieniami aktualizacji automatycznej.