Zmiany w programie HM - Handel i Magazyn

Wersja 18.2.578.127 - 27 stycznia 2019
1. Zamówienie do dostawcy - poprawa wyboru produktów, w sytuacji gdy zaznaczony jest więcej niż jeden dostawca, ale nie wszyscy.
2. Kreator zmiany cen - poprawa wyświetlania produktów, którym zostanie zmieniona cena, jeżeli jest wyświetlany producent produktu.
3. Poprawa przesyłania nipu, lub regonu z aktywacyjnego okna programu.
Wersja 18.2.572.1214 - 14 grudnia 2018
1. Dodana możliwość importu dokumentów BO (bilans otwarcia) z poprzedniego roku, po zalogowaniu się do nowego roku, pomimo tego, że data komputera jest z roku poprzedniego.
Wersja 18.2.567.1207 - 7 grudnia 2018
1. Poprawa wykonania wydań w sytuacji gdy występowały zwroty do paragonów z więcej niż jedną pozycją i faktur korygujących z korektą ilości produktu, do faktur z więcej niż jedną pozycją.
2. Okno aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS - dodany 'Status podatnika VAT'.
3. Kartoteka kontrahentów – dodane zostały kolumny: 'Status podatnika VAT' i 'Data zakończenia lub zawieszenia działalności', widoczność kolumn włącza się w oknie ustawień kontrahentów.
4. Zmiany w obsłudze aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 18.2.561.1205 - 5 grudnia 2018
1. Okno ustawień firmy - usunięcie komunikatu o nieprzypisanym certyfikacie do wysyłania JPK, jeżeli moduł JPK nie jest używany (nie został kupiony).
Wersja 18.2.560.1205 - 5 grudnia 2018
1. Poprawa częściowej aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 18.2.549.1130 - 30 listopada 2018
1. Nowe okno 'Zestawienia Sprzedaży Według Sprzedawców'.
2. Poprawa formatowania adresu kontrahenta (również w czasie aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS).
Wersja 18.2.543.1129 - 29 listopada 2018
1. Aktualizacja wersji i daty w celu wymuszenia automatycznej aktualizacji.
Wersja 18.2.541.1128 - 23 listopada 2018
1. Aktualizacja bibliotek używanych w 'nowych' oknach.
2. Wykonanie wydań - poprawa działania w sytuacji, gdy przed wywołaniem, było otwarte jakiekolwiek okno z dostępnym wydrukiem.
3. Obsługa drukarki fiskalnej - poprawa uwzględnia znacznika 'Drukarka nie obsługuje form płatności', z ustawień drukarki fiskalnej.
Wersja 18.2.536.1123 - 23 listopada 2018
1. JPK VAT - dodana obsługa NIPu z nieprawidłowym separatorem (spacją zamiast myślnika).
Wersja 18.2.532.1122 - 22 listopada 2018
1. Reindeksacja tabel i wykonanie wydań - poprawa działania w sytuacji, gdy przed wywołaniem, było otwarte jakiekolwiek okno z dostępnym wydrukiem.
2. Wykonanie wydań - zmiana działania, przed wykonaniem, program zaproponuje wykonanie archiwizacji.
Wersja 18.2.522.1103 - 3 listopada 2018
1. Uwzględnienie 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Wersja 18.2.520.1102 - 2 listopada 2018
1. Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodane zostało ustalanie czy firma jest czynnym płatnikiem VAT.
2. Poprawa przypisywania obrazów do produktów - poprawa ustalania nazwy pliku.
3. Przypisywanie obrazów do produktów - dodana została możliwość wyboru obrazy z dowolnej lokalizacji na dysku, program zaproponuje przekopiowanie obrazów do foldera, w którym są przechowywane..
Wersja 18.2.503.1023 - 23 października 2018
1. Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodana możliwość aktualizacji danych, program pokaże różnice jeśli występują i pozwoli zdecydować, czy uaktualnić dane kontrahenta.
2. Zmiany w układzie okna danych firmy.
3. Przegląd dokumentów - przywrócenie domyślnego sortowania po numerze dokumentu i ustawiania się na ostatnim dokumencie.
4. Zmiana w sposobie wypełniania tabel z danymi dostępnych raportów.
5. Poprawa wykonywania zapytań SQL użytkownika w oknie narzędziowym.
6. Blokada możliwości wystawienia faktury korygującej, do faktury z lat ubiegłych, jeżeli produkt występujący na fakturze został usunięty z kartoteki roku bieżącego.
7. Zmiana w tekście pytania potwierdzającego usunięcie produktu z kartoteki.
Wersja 18.2.497.1020 - 20 października 2018
1. Poprawa aktywacji subskrypcji programu, po okresie testowym.
Wersja 18.2.490.1016 - 16 października 2018
1. Dodane nowe okno 'Odnowienie subskrypcji', umożliwiające zgłoszenie odnowienia subskrypcji przez internet.
2. Zmiany w informacyjnym i aktywacyjnym oknie subskrypcji.
3. Okno danych firmy - dodana możliwość odczytywania danych firmy z serwisu GUS.
4. Reindeksacja tabel - dodane usuwanie 'osieroconych' wierszy w tabelach podrzędnych.
Wersja 18.2.453.813 - 13 sierpnia 2018
1. JPK FA - poprawa generacji kodu kraju sprzedawcy, dla faktur węwnątrzwspólnotowych.
Wersja 18.2.450.811 - 11 sierpnia 2018
1. Zestawienie produktów niezrealizowanych - dodane przyciski do pokazywania okien dokumentu i produktu z poziomu zestawienia.
2. Poprawa oznaczania realizacji zamówienia od odbiorcy, dla ustawienia realizacji 'Automatycznie na poziomie dokumentu', po wystawieniu na jego podstawie dokumentu magazynowego lub handlowego.
Wersja 18.2.428.730 - 30 lipca 2018
1. Poprawa zestawienia niezafakturowanych dokumentów.
2. Wystawianie dokumentu z upustem - pozwolonie na zmniejszenie upustu, jeżeli była zastosowana cena minimalna.
Wersja 18.2.420.719 - 19 lipca 2018
1. Poprawa przepisywania pozycji cennika podczas kopiowania cennika w wersji z używanymi dodatkowymi cennikami.
Wersja 18.2.419.719 - 19 lipca 2018
1. JPK VAT - poprawa umieszczania numeru kontrahenta dla krótkich rumuńskich identyfikatorów vat (VatID).
Wersja 18.2.416.719 - 19 lipca 2018
1. Zestawienie produktów niezrealizowanych - dodana kolumna producent produktu, jeżeli producent jest ustawiony w używanych danych o produkcie.
2. Okno przeglądu dokumentów - zmiana wybranego wiersza po otwarciu okna i zmianie typu dokumentu, jeżeli wybraną kolumną jest kolumna numeru lub daty, wybierany jest ostatni wiersz, w przeciwnym wypadku, pierwszy.
Wersja 18.2.413.718 - 18 lipca 2018
1. Poprawa otwierania nowych okien zawierających kontrolkę grid z co najmniej jedną kolumną daty.
Wersja 18.2.412.716 - 16 lipca 2018
1. Aktualizacja do pracy z frameworkiem .NET w wersji 4.6.1.
2. JPK - odbieranie UPO, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez MF, które uniemożliwiały odbiór.
3. Poprawa wykonywania zestawienia udzielonych upustów.
Wersja 18.2.392.620 - 20 czerwca 2018
1. Dodatkowe cenniki - dodano preferencyjne traktowanie cennika promocyjnego, jeżeli produkt znajduje się w dwóch cennikach nieprzypisanych do kontrahenta i jeden z nich jest promocyjny, to podczas przenoszenia produktu na dokument, program w pierwszej kolejności będzie się starał znaleźć produkt w cenniku promocyjnym.
Wersja 18.2.390.620 - 20 czerwca 2018
1. Zmiany w oknach ustawień firmy, kontrahentów i produktów.
2. Okno cennika - uwzględnienie dla właściwości 'promocyjny' zaznaczenia 'cena promocyjna' z ustawień produktu.
3. Zmiany w stosowaniu cen promocyjnych i cen z dodatkowych cenników na dokumentach - proszę sprawdzić i ewentualnie zmienić ustawienia stosowania dla konkretnych typów dokumentów.
Wersja 18.2.389.619 - 19 czerwca 2018
1. Dodatkowe cenniki - dodana możliwość dodawanie wielu pozycji przez wybór produktów z kartoteki, dodana możliwość ustalania w momencie zapisywania nowego cennika dla jakich produktów mają zostać wygenerowane pozycje
2. Typ dokumentu - dla wybranych typów dodane ustawienie czy dla danego typu może być stosowany dodatkowy cennik.
3. Wystawianie dokumentu - zmiany w komunikatach przy próbie zmiany ceny, upustu, grupy cenowej, jeżeli dla konkretnej pozycji nie można tego wykonać.
4. Poprawa wywoływania aktualizacji struktury bazy danych.
Wersja 18.2.383.615 - 15 czerwca 2018
1. Poprawa współpracy z czytnikiem kodów kreskowych - po pierwszym odczycie kodu, program przestawał odczytywać kody z niektórych typów czytników.
2. Zmiany w oknie pozycji dodatkowego cennika.
Wersja 18.2.378.614 - 14 czerwca 2018
1. Aktualizacja wersji programu wyświetlanej w paskach tytułowych okien.
2. Okno dodatkowego cennika - poprawa sygnalizowania błędu w polu marża lub narzut.
Wersja 18.2.377.614 - 14 czerwca 2018
1. Nowe okno ustawień kontrahentów
2. Poprawa konfiguracji czytnika kodów kreskowych - jeżeli czytnik nie był wcześniej podłączony i w oknie konfiguracyjnym zaznaczono, że jest podłączony, to trzeba było zamknąć i otworzyć program aby czytnik zaczął działać.
3. Zestawienie sprzedaży rozchodów lub przychodów według produktów lub kategorii produktów - usunięcie pojawiającego się czasem komunikatu 'Nieprawidłowy numer miesiąca'.
Wersja 18.2.373.612 - 12 czerwca 2018
1. Okno konfiguracji współpracy z czytnikiem kodów kreskowych - lista portów szeregowych - dodana przyjazna nazwa podłączonego urządzenia (jeśli występuje).
2. Dodana możliwość logowania do programu przy użyciu kodu kreskowego przed otwarciem głownego okna programu. Etykietę do logowania można wydrukować z kartoteki użytkowników.
Wersja 18.2.361.531 - 31 maja 2018
1. Poprawa obsługi naciśnięcia klawisza 'Enter' i dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy w oknach z paskiem narzędziowym.
Wersja 18.2.359.530 - 30 maja 2018
1. Dokument MM (przesunięcie międzymagazynowe) - poprawa pokazywania ceny magazynowej i wartości w cenie magazynowej na zakładce wydania.
Wersja 18.2.356.529 - 29 maja 2018
1. Ustawienia firmy - dodano możliwość definiowania wymagań dotyczących haseł użytkowników.
Wersja 18.2.353.527 - 27 maja 2018
1. Kontrahenta - dodana możliwość odnotowywania sprzeciwu wobec przetwarzania danych (RODO).
Wersja 18.2.349.525 - 25 maja 2018
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodana możliwość zdefiniowania tekstu o przetwarzaniu danych RODO i drukowania go (na drukarkach graficznych) dla określonych typów dokumentów. W ustawieniach firmy można globalnie ustawić, czy firma obsługuje kontrahentów podlegających RODO, można też ustawiać dla poszczególnych typów dokumentów czy tekst ma się drukować.
3. Dane firmy oraz dane kontrahenta - zwiększenie liczby znaków pola ulica do 40 znaków.
Wersja 18.1.338.517 - 17 maja 2018
1. Poprawa kopiowania cennika w wersji z używanymi dodatkowymi cennikami.
Wersja 18.1.332.514 - 14 maja 2018
1. Poprawa wysyłania e-dokumentu w postaci tabel, po zapisaniu dokumentu - poprawka wymagana tylko jeśli jest używany moduł 'elektronicznej wymiany dokumentów'.
Wersja 18.1.331.514 - 14 maja 2018
1. Zmiana opisu 'Gioś' na 'BDO' w oknie danych firmy i na wydrukach.
2. Okno zamówienia od odbiorcy - usunięcie komunikatu: 'Parametr jest nieprawidłowy'.
Wersja 18.1.325.511 - 11 maja 2018
1. Okno przeglądu dokumentów - poprawa filtrowania w sytuacji gdy nie było wybrane kryterium dat.
Wersja 18.1.324.511 - 11 maja 2018
1. Okno stan magazynu - dodanie kolumn: rodzaj produktu i kategoria produktu, jeżeli pozycje są z co najmniej dwóch rodzajów lub kategorii.
Wersja 18.1.323.511 - 11 maja 2018
1. Usunięcie komunikatu, który pojawiał się po wykonaniu wydań - dotyczy wyłącznie wersji z modułem obsługi magazynu.
Wersja 18.1.305.418 - 18 kwietnia 2018
1. Dodane usuwanie przycisków wstążki dla nieużywanych typów dokumentów i dodawanie przycisków dla typów zdefiniowanych przez użytkownika.
2. Okno przeglądu dokumentów - dodane zostało zapamiętywanie ostatnio wybranej kolumny i wybieranie jej przy otwieraniu okna.
3. Okno produktu i okno zmiany danych dla wielu produktów - poprawa opisów w polu wyboru 'Reakcja na inną cenę zakupu lub przyjęcia podczas zapisywania nowego dokumentu'.
Wersja 18.1.295.406 - 6 kwietnia 2018
1. Poprawa wysyłania JPK VAT (aktualizacja bibliotek umożliwiających wysyłanie plików JPK).
Wersja 18.1.293.406 - 6 kwietnia 2018
1. JPK - generacja xml - dodane zostało pomijanie znaków nieakceptowanych przez xml, np. jeżeli podczas wprowadzania dokumentu ktoś wkleił numer dokumentu ze znakami kontrolnymi.
2. JPK FA - poprawa generacji wartości netto i vat konkretnych stawek vat, dla faktur wystawianych w cenach brutto.
Wersja 18.1.291.404 - 4 kwietnia 2018
1. Uwzględnienie w nowych oknach skalowania czcionek na ekranach wysokiej rozdzielczości.
Wersja 18.1.287.330 - 30 marca 2018
1. Dodanie wydruku raportu kasowego bez skrótu kontrahenta.
2. Poprawa zapisywania zmian kontrahenta, jeżeli kontrahent nie miał poprawnie przypisanego kraju.
Wersja 18.1.286.328 - 28 marca 2018
1. Poprawa naliczania prowizji od zapłaconych dokumentów z warunkami zależnymi od przeterminowania zapłaty za dokument.
Wersja 18.1.285.323 - 23 marca 2018
1. Import z filii - poprawa zapisywania połączeń faktur na podstawie paragonów i dowodów kasowych do dokumentów.
2. Współpraca z bazą sklepu internetowego - poprawa wysyłania obrazów produktów przez ftp.
Wersja 18.1.282.309 - 9 marca 2018
1. Poprawa generacji indeksu tabeli produktów na pole kod produktu w sytuacji, gdy żadne inne dodatkowe pole nie miało zaznaczonego sortowania.
2. Wyrób - poprawa dodawania i usuwania surowców.
Wersja 18.1.281.308 - 8 marca 2018
1. Wysyłki JPK VAT - dodana możliwość 'ponownego' wysłania dla statusów związanych z certyfikatem (403 - niepoprawny, 404 - nieważny, 405 - odwołany i 406 - nieobsługiwany).
Wersja 18.1.279.307 - 7 marca 2018
1. Nowe okno ustawień produktów
2. Faktura - przenoszenie pozycji z faktur zaliczek z wielu lat.
Wersja 18.1.275.228 - 28 lutego 2018
1. Faktura - poprawa pokazywania pola 'użytkownika'.
2. Faktura - poprawa pokazywania okna wyboru faktur zaliczek z wielu lat.
Wersja 18.1.273.226 - 27 lutego 2018
1. Dodane przygotowanie, wysyłanie i eksport JPK VAT w wersji 3.
2. Dodane przygotowanie i eksport JPK FA.
3. Zmiana układu okna informacji o produkcie.
4. Kontrahent - dodany nowy typ: 'Producent'.
5. Produkt - dodana możliwość przypisywania producenta z kartoteki.
6. Produkt - dodana możliwość przypisywania osoby odpowiedzialnej za produkt z kartoteki użytkowników.
7. Kontrahent - zmiany w ustawieniach wysyłania e-dokumentów do kontrahenta.
8. Faktura - dodana możliwość oznaczania, że faktura jest dla osoby prywatnej.
9. Nowe okna magazynów, informacji o magazynie.
10. Nowe okno stanu magazynu z możliwością umieszczania dodatkowych informacji, a także filtrowania i sortowania po nich.
11. Dodane nowe zestawienie: 'Zestawienie nierotujących produktów'.
12. Dodana możliwość wysyłania e-dokumentów do kontrahentów bezpośrednio przez konto SMTP, bez używania programu pocztowego.
13. Nowe okna użytkowników i informacji o użytkowniku.
14. Dodana możliwość definiowania dodatkowych cenników produktów z przypisaniem do kontrahenta, co pozwala na indywidualne ceny dla kontrahenta na wybrane produkty.
15. Nowe okno ustawień firmy
Wersja 17.1.137.119 - 19 stycznia 2018
1. Wydruk raportu kasowego - sortowanie po liczbie porządkowej.
2. Dokumenty walutowe w cenach zakupu - poprawa przenoszenia ceny walutowej z kartoteki produktów.
3. Dodane usuwanie przycisków wstążki dla nieużywanych typów dokumentów i dodawanie przycisków dla typów zdefiniowanych przez użytkownika.
Wersja 17.1.130.103 - 3 stycznia 2018
1. Poprawa generacji dokumentu bilans otwarcia (BO) na 2018 rok w wersji bez modułu obsługi magazynu. Należy usunąć wygenerowany dokument BO i wygenerować go na nowo z zakładki 'Narzędzia'.
2. Dodane zostało pobieranie pliku pomocy - zakładka 'Narzędzia'.
3. W oknie 'O programie' dodana została aktywacja zmiany subskrypcji np. dokupienie modułu lub zmiana liczby firm, zmiana liczby magazynów.
Wersja 17.1.128.1219 - 19 grudnia 2017
1. JPK VAT - poprawa generacji wierszy sprzedaży detalicznej z urządzeń fiskalnych.
Wersja 17.1.127.1211 - 11 grudnia 2017
1. Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodane okno wyboru w sytuacji gdy serwis zwróci dane więcej niż jednej firmy.
2. Okno pobierania aktualizacji programu - dodana informacja o aktualizacji struktury bazy danych.
Wersja 17.1.122.1123 - 23 listopada 2017
1. Zmiany w opisach okna aktywacyjnego.
Wersja 17.1.121.1023 - 24 października 2017
1. Zmiany w aktywacji programu przez internet.
Wersja 17.1.119.1017 - 17 października 2017
1. Zadania - dodany został wydruk zadań.
Wersja 17.1.118.1012 - 12 października 2017
1. Poprawa odświeżania grida po dodaniu nowego wiersza w oknach z cześcią pełnej informacji np. jednostki miar.
2. Zmiana formatu wyświetlania informacji o tym kto i kiedy ostatni zmienił wiersz w tabeli.
Wersja 17.1.117.920 - 20 września 2017
1. Wstążka programu - na zakładce 'Narzędzia' dodane pominięte przyciski 'Import MM'(filie) i 'Import FZ'(elektroniczna wymiana dokumentów).
Wersja 17.1.112.825 - 25 sierpnia 2017
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 17.1.111.825 - 25 sierpnia 2017
1. Faktura zakupu - w ustawieniach dodana została opcja pozwalająca na aktualizację cen zakupu na dokumentach PZ, jeżeli faktura zakupu jest wystawiana na ich podstawie.
Wersja 17.1.107.818 - 18 sierpnia 2017
1. Okna z zakładkami - zmiana obsługi podkreśleń w etykietach pól edycyjnych - aktualizacja zalecana.
Wersja 17.1.106.806 - 6 sierpnia 2017
1. Kartoteka kontrahentów - wypełnianie pola poczta podczas odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 17.1.100.626 - 26 czerwca 2017
1. Kartoteka kontrahentów - dodana możliwość korzystania z serwisu GUS do odczytu danych kontrahenta podczas dodawania nowego kontrahenta.
2. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - podczas generacji z NIPów kontrahentów są usuwane separatory i tekst 'PL', w pustych polach np. dla fiskalnego raportu dobowego znak '-' został zastąpiony tekstem 'BRAK'.
3. Dokumenty Faktura i Faktura Proforma - dodana została możliwość wystawiania kopii dokumentu wystawionego w poprzednim roku.
4. Zestawienie zyskowności - zmiana obliczania zysku w % z narzutu na uwzględnianie czy firma używa marży czy narzutu.
Wersja 17.1.97.406 - 6 kwietnia 2017
1. Poprawa działania przycisku 'Zapisz' w oknach dokumentów w trybie 'Pokaż' - prosimy koniecznie zainstalować aktualizację.
Wersja 17.1.95.123 - 23 stycznia 2017
1. Dodana generacja Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK VAT.
Wersja 17.1.94.111 - 11 stycznia 2017
1. Kasy fiskalne - poprawa otwierania okien do obsługi kas.
Wersja 17.1.93.110 - 10 stycznia 2017
1. Okno produktu - dodane ukrywanie pól kodów kreskowych dla dodatkowych jednostek miary, jeżeli ta opcja jest wyłączona w ustawieniach.
Wersja 17.1.91.501 - 5 stycznia 2017
1. Zwiększenie wyświetlanej szerokości kolumny numer dokumentu, przy włączonej numeracji roczno-miesięcznej numer nie mieścił się.
Wersja 17.1.90.101 - 1 stycznia 2017
1. Dokumenty - dodana możliwość automatycznej numeracji miesięcznej. Numerację można zdefiniować w ustawieniach dokumentów.
2. Zmiany w imporcie kartotek i stanów magazynowych do nowego roku - dodane dodatkowe ostrzeżenia.
3. Zmiany w oknie aktywacyjnym - nowy format numeru licencji.
4. Poprawa generacji dokumentu bilans otwarcia w nowym roku.
Wersja 16.2.89.1228 - 28 grudnia 2016
1. Dodane zostało sprawdzanie wersji bazy danych podczas uruchamiania programu.
2. Zmiany generacji dokumentów bilans otwarcia w nowym roku.
Wersja 16.2.88.1226 - 26 grudnia 2016
1. Drukarka fiskalna 'Posnet' - na wydruku faktury na protokole posnet dla formy płatności przelew dodane zostało drukowanie numeru rachunku bankowego.
Wersja 16.2.87.1219 - 19 grudnia 2016
1. Kontrahenci - dodana możliwość zmiany oceny wielu zaznaczonym kontrahentom przez 'Zmień wiele'.
Wersja 16.2.86.1218 - 19 grudnia 2016
1. Faktura - wyłączenie sprawdzania kredytu kupieckiego podczas wystawiania na podstawie paragonu.
Wersja 16.2.84.1212 - 13 grudnia 2016
1. Nowe okno informacji o programie ze szczegółami dotyczącymi licencji, subskrypcji i modułów.
Wersja 16.2.83.1209 - 9 grudnia 2016
1. Dodane manualne i automatyczne aktualizowanie programu z ustawieniami aktualizacji automatycznej.