MK MK - Mała Księgowość

Dzięki budowie modułowej program pozwala na konfigurację systemu do potrzeb użytkownika.
W każdej chwili można go rozbudować o kolejny element.

Program umożliwia prowadzenie
Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - KPiR
Ewidencji Przychodów - EP
Rejestrów Sprzedaży i Zakupów VAT
Sporządzi deklarację PIT-5, PIT-5L, PIT28, VAT-7, VAT-7K.
Prowadzi kartotekę kontrahentów
Umożliwia rozliczanie wspólników
Na podstawie dokonanych wpisów do rejestrów VAT automatycznie aktualizuje KPiR lub odpowiednio EP.

Uwaga

Każdy moduł wymaga instalacji programu podstawowego MK - Mała Księgowość.
Program podstawowy pozwala prowadzić do 2 firm* (nie dotyczy biur rachunkowych). Można kupić dowolną liczbę.
Wersja programu oraz aktywne moduły na wszystkich stanowiskach w sieci muszą być identyczne.

* Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą.

Moduły

 • "Dodatkowa firma"
 • "Środki trwałe"
 • "Kadry i Płace"
 • "eDeklaracje"

Współpraca z programami – HM Handel i Magazyn

System księgowy jest zintegrowany z częścią systemu do obsługi handlowej: sprzedaży i zakupów

Rozliczenia podatku dochodowego

Księga przychodów i rozchodów

 • prowadzi księgę przychodów i rozchodów
 • wypełnia deklarację podatkową PIT 5 i PIT 5L
 • wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc
 • dla spółek cywilnych dla wspólników dzieli dochód proporcjonalnie w zależności od udziałów
 • jeśli na koniec miesiąca jest wykonany remanent - rozlicza dochód z różnic remanentowych
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzi ewidencję przychodów
 • wypełnia deklarację podatkową PIT 28
 • wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc
 • dla spółek cywilnych dla wspólników dzieli dochód proporcjonalnie w zależności od udziałów

Dla opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT

 • prowadzi ewidencję VAT (cztery podstawowe są zdefiniowane)
 • stawki VAT również obowiązujące przed 2011 r. w tym "np. nie podlegającej na terenie kraju" oraz "oo VAT odwrotne obciążenie"/li>
 • wypełnia deklarację podatkową VAT 7,VAT 7K
 • wypełnia deklaracje unijne: VAT-UE, VAT-UE A, VAT-UE B
 • wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc/kwartał
 • można zdefiniować własne dodatkowe (koszty oddzielić od zakupu towarów handlowych lub środków trwałych) lub pomocnicze, nie brane do tworzenia deklaracji VAT 7

Kopiowanie informacji z katalogu do schowka

Zbiór danych z tabelki (tj. kontrahenci, dokumenty z rejestrów VAT, z książki przychodów i rozchodów itp.), można skopiować i wykorzystać je np.
w edytorze (w Wordzie, w arkuszu kalkulacyjnym).

Narzędzia

Ustawienia archiwizacji:
sposób archiwizacji, co ile dni wykonywać archiwizację, położenie plików archiwum.
Archiwizacja danych:
Reindeksacja

Praca w sieci

Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku/kilkunastu równouprawnionych stanowiskach. Wiele osób może równocześnie wykonywać operacje w programie.
Praca w sieci komputerowej (LAN), której zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci.
Praca z wykorzystaniem usług terminalowych. Podczas używania serwera terminali wykonywanie wszelkich operacji w programie, przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się na serwerze.
Serwer terminali gwarantuje, że wszyscy użytkownicy (klienci) mają dostęp do tej samej wersji programu. Oprogramowanie jest instalowane tylko jeden raz na serwerze, a nie na wszystkich komputerach osobistych.
Usługi terminalowe przesyłają do klienta tylko interfejs użytkownika programu.

Eksport danych z programów HM

MK – uproszczona księgowość (w programie można ustawić import faktur zakupu i sprzedaży)