FK - Księgi Handlowe - subskrypcja roczna na jedno stanowisko

Nazwa Cena netto Cena brutto
FK - Księgi Handlowe - subskrypcja roczna na jedno stanowisko Opis 450,00 553,50
FK - Księgi Handlowe - dodatkowa firma - subskrypcja roczna 220,00 270,60
FK - Księgi Handlowe - moduł środki trwałe - subskrypcja roczna Opis 120,00 147,60
FK - Księgi Handlowe - moduł kadry i płace - subskrypcja roczna Opis 220,00 270,60
FK - Księgi Handlowe - moduł e-Deklaracje - subskrypcja roczna Opis 70,00 86,10
FK - Księgi Handlowe - moduł JPK VAT - subskrypcja roczna 100,00 123,00
FK - Księgi Handlowe - moduł E-Sprawozdania Finansowe - do subskrypcji rocznej Opis 300,00 369,00