FK - Księgi Handlowe - subskrypcja roczna na jedno stanowisko

Nazwa Cena netto Cena brutto
FK - Księgi Handlowe - subskrypcja roczna na jedno stanowisko Opis 495,00 608,85
FK - Księgi Handlowe - dodatkowa firma - subskrypcja roczna 240,00 295,20
FK - Księgi Handlowe - moduł środki trwałe - subskrypcja roczna Opis 140,00 172,20
FK - Księgi Handlowe - moduł kadry i płace - subskrypcja roczna Opis 220,00 270,60
FK - Księgi Handlowe - moduł e-Deklaracje - subskrypcja roczna Opis 77,00 94,71
FK - Księgi Handlowe - moduł JPK VAT - subskrypcja roczna 110,00 135,30
FK - Księgi Handlowe - moduł E-Sprawozdania Finansowe - do subskrypcji rocznej Opis 330,00 405,90
FK - Księgi Handlowe - moduł PPK - do subskrypcji rocznej 88,00 108,24