Subskrypcje programów

HM - Handel i Magazyn
MK - Mała Księgowość
FK - Księgi Handlowe
KP - Kadry i Płace