Najczęściej zadawane pytania


Jak zaktywować program? Jak zaktywować dokupione moduły?
Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno informacyjne "Używasz testowej wersji programu".
Podana jest liczba dni okresu testowego.
Żeby zaktywować program należy:
Nacisnąć przycisk "Aktywuj program" na stanowisku, dla którego została kupiona subskrypcja. Pojawi się okno "Kod aktywacji", w którym w pole NIP należy wpisać identyfikator firmy, która nabyła praw do subskrypcji.
Nacisnąć przycisk "Aktywuj przez internet"
Prosimy nie wpisywać numeru subskrypcji. Pole jest wypełniane automatycznie podczas aktywacji.
Dane potrzebne do uzyskania kodu zostają wysłane do producenta programu.
Przy kolejnym logowaniu do programu, należy ponownie kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet", w celu zaczytania kodu.
Jeżeli pojawi się komunikat: "W tej chwili nie jest jeszcze dostępny kod aktywacyjny, proszę ponowić aktywację za godzinę".
Należy ponawiać próby aktywacji do skutku.
W przypadku braku dostępu do internetu możliwe jest uzyskanie kodu drogą mailową.
UWAGA
Programu można używać na tylu urządzeniach, na ile została zakupiona licencja.
Po aktywacji można sprawdzić informację o subskrypcji, włączonych modułach itp., klikając przycisk "?" znajdujący się na pasku menu, w prawym, górnym rogu okna programu.

Po dokupieniu dodatkowego modułu (jeśli subskrypcja została aktywowana bez tego modułu) należy go zaktywować w programie
Po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej za zamówiony moduł, żeby zaktywować go w programie należy:
W najnowszej wersji programu w oknie "O programie" znajdującym się w pasku "Podstawowe" lub "Najczęściej używane" kliknąć przycisk "Aktywuj zmiany"
W starszych wersjach gdzie nie widać tej funkcji:
Zamknąć program.
Na pulpicie komputera odszukać ikonę programu.
Trzymając wciśnięte na klawiaturze klawisze CTRL i SHIFT kliknąć na nią dwukrotnie
lub podświetlić ją i nacisnąć klawisz na klawiaturze.
W wywołanym oknie licencji należy kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet".
W wywołanym oknie aktywacji kliknąć "Aktywuj przez internet"
Czy podczas trwania subskrypcji można rozbudować, dokupić moduły?
Jeżeli masz subskrypcję np. na produkt podstawowy a chcesz rozbudować o moduły.
Można dokupić w dowolnym momencie.

Ważna uwaga: Rozbudowa o moduły nie powoduje przedłużenia subskrypcji. Czas trwania jest liczony od zakupu głównego programu.
Po dokupieniu dodatkowego modułu (jeśli subskrypcja została aktywowana bez tego modułu) należy go zaktywować w programie
Po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej za zamówiony moduł, żeby zaktywować go w programie należy:
W najnowszej wersji programu w oknie "O programie" znajdującym się w pasku "Podstawowe" lub "Najczęściej używane" kliknąć przycisk "Aktywuj zmiany"
W starszych wersjach gdzie nie widać tej funkcji:
Zamknąć program.
Na pulpicie komputera odszukać ikonę programu.
Trzymając wciśnięte na klawiaturze klawisze CTRL i SHIFT kliknąć na nią dwukrotnie
lub podświetlić ją i nacisnąć klawisz na klawiaturze.
W wywołanym oknie licencji należy kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet".
Co się stanie, gdy subskrypcja wygaśnie i nie zostanie wcześniej odnowiona?
Gdy będzie zbliżał się termin wygaśnięcia subskrypcji, będziesz otrzymywać powiadomienia w programach o zbliżającym się terminie wygaśnięcia subskrypcji. Jeżeli pozwolisz subskrypcji wygasnąć, dane programu zostaną na dysku. W każdej chwili można przywrócić pełną funkcjonalność i zakupić subskrypcję na nowy okres.
Czy Licencjobiorca straci czas przydzielony do subskrypcji, jeżeli odnowi ją wcześniej?
Każdy dodatkowy czas zostanie dodany do istniejącej subskrypcji. Na przykład: jeśli pozostały dwa miesiące subskrypcji i zostanie odnowiona na kolejny rok, subskrypcja potrwa 14 miesięcy.
Jakie są warunki subskrypcji?
Podczas instalacji programu użytkownik musi zapoznać się z umową licencyjną i warunkami subskrypcji.
Jeśli nie zgadza się na warunki w niej zawarte, nie może zainstalować programu.
W chwili zakupu\rejestracji licencji Licencjobiorca otrzymuje dostęp do programu oraz aktualizacji (w zakresie posiadanej licencji) przez okres 12 miesięcy.
Aby po upływie roku nadal korzystać z programu konieczne jest wykupienie subskrypcji na kolejny okres.
Jak wysłać plik JPK VAT podpisane przy użyciu profilu zaufanego? Instrukcja.
JPK_VAT należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne!!!) w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Przed pierwszą wysyłką należy założyć profil zaufany.
Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji
Za pomocą profilu zaufanego można potwierdzić swoją tożsamość w intrenecie i podpisać elektroniczne między innymi JPK_VAT.

INSTRUKCJA Wysyłka JPK_VAT z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP
Jak wysłać plik JPK VAT podpisane przychodem przy użyciu aplikacji MF? Instrukcja.
JPK_VAT należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne!!!) w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Ministerstwo Finansów nie daje technicznej możliwości podpisywania przychodem wysyłki JPK_VAT bezpośrednio z innych systemów niż ich ("Klient JPK" lub przez stronę e-bramka.
MF preferuje wysyłki przy użyciu:
-Profilu Zaufanego (eGO)
-Kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
e-bramka JPK_VAT działa tylko do końca roku 2018.

INSTRUKCJA Wysyłka JPK_VAT z wykorzystaniem kwoty przychodu za 2016 rok.
Co zrobić w przypadku braku UPO mimo przesłania pliku JPK?
Jeśli wysyłany plik JPK bardzo długo ma status np. 120 lub inny z opisem, że dokument jest na serwerze Ministerstwa w trakcie weryfikacji.
Jeśli długo nie możemy odebrać UPO, można kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z infolinią Ministerstwa
link do kontaktu.
Chcąc wysłać zgłoszenie e-mailowe należy podać numer referencyjny wysyłanego pliku JPK i opisać z czym dokładnie mamy problem, kiedy plik JPK był wysyłany.
Warto sprawdzać komunikaty na stronie zamieszczanych przez Ministerstwo  Komunikaty dla-mikro przedsiębiorców. Często dłuższy czas oczekiwania na UPO jest związany z pracami serwisowymi prowadzonymi na serwerach Ministerstwa Finansów.
Wysyłane pliki JPK przez autoryzację przy użyciu Profilu Zaufanego mają dużo dłuższy czas weryfikacji i oczekiwania na odbiór UPO niż pliki JPK wysyłane przy użyciu e-Podpisu.
W każdej chwili samodzielnie można sprawdzić status wysyłanego pliku JPK, na serwerze Ministerstwa.
W tym celu należy otworzyć stronę
link do sprawdzenia statusu.
Wkleić do niego numer referencyjny wysłanego dokumentu i sprawdzić status wysyłki.
Numer referencyjny wysyłanego pliku JPK można skopiować w programie dla każdej wysyłki pliku JPK klikając przycisk "Skopiuj nr referencyjny do schowka".
Czy jednolity plik kontrolny generowany za dany okres miesięczny powinien odzwierciedlać deklarację VAT-7 za ten okres we wszystkich pozycjach? Czy kwota netto od zakupów w deklaracji VAT-7 i w pliku JPK powinna stanowić kwotę netto wynikającą z rozliczanych faktur? Czy też powinna być przeliczona procentowo, w sytuacji, gdy podatnik prowadzi sprzedaż mieszaną i rozlicza się tzw. strukturą?
Jednolity plik kontrolny JPK_VAT musi być zgodny z polami deklaracji VAT-7 za dany okres.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Kwota podatku naliczonego powinna być taka sama jak kwota wykazana w deklaracji za ten sam okres.
W przypadku pojawienia się różnicy z zaokrągleń powinna być skorygowana w odrębnym zapisie (wierszu).
Dlatego w programach księgowych wprowadziliśmy dodatkowy przycisk "przelicz..." widoczny w rejestrach VAT, w których jest włączone pole "Zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej."
Dla zakupów związanych pojazdami, dla których jest ograniczenie w odliczeniach podatku VAT do jedynie 50%, a zakup dotyczy sprzedaży mieszanej, został dodany kolejny przycisk łączący te dwa współczynniki.
Po wpisaniu kwoty w pole oznaczone OiZ w odpowiednią stawkę po naciśnięciu "Przelicz..." wartości nie do odliczenia zostaną przeniesione w pole zw - nie podlegające odliczeniu.

JPK w programie HM Handel i magazyn, które pola zostaną wypełnione?
Jednolity plik kontrolny JPK_VAT musi być zgodny z polami deklaracji VAT-7 za dany okres..
Jeśli plik ma być przygotowany w programie HM możliwe jest wypełnienie pól podstawowych czyli dotyczących sprzedaży (pola JPK VAT odpowiadające deklaracji VAT 7 od 15 do 20), pola 21 i 22 dla faktur walutowych.
Jeśli do faktury WNT zostanie wystawiona faktura wewnętrzna to wypełnią się pola dotyczące sprzedaży 23 i 24 oraz dotyczące zakupu pola 45 i 46. Dla sprzedaży w stawce odwrotne obciążenie program wypełni pole 31.
Dla zakupu w stawce odwrotne obciążenie, jeśli do faktury zakupowej zostanie wystawiona faktura wewnętrzna z wyróżnikiem "oo", program wypełni pola dotyczące sprzedaży 34 i 35 oraz dotyczące zakupu pola 45 i 46..

UWAGA:.
Jeśli w firmie są inne zdarzenia np. zakup środków trwałych (poz. 43 i 44 deklaracji VAT 7), tax free itd. nie można przygotować prawidłowego pliku JPK. Można go przygotować w programach księgowych.
Jak wypełnić pole dotyczącego stawki VAT na fakturze „odwrotne obciążenie”
Odpowiedź doradców podatkowych:
Dostawy towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikami na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy o VAT są nabywcy, powinny być dokumentowane fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT (art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT) oraz z wyrazami odwrotne obciążenie (art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT).

Oznacza to, że faktury takie nie muszą w ogóle zawierać pozycji dotyczącej stawki podatku VAT, a jeżeli ją zawierają – dotyczące jej pole należy pozostawić puste. Za równoznaczne z pozostawieniem pola ze stawką VAT pustego uznać należy również wskazanie kreski/minusa, tj. znaku „-„ (ale nie „0”, które oznacza stawkę VAT w wysokości 0%). Mniej prawidłowym, chociaż według mnie również dopuszczalnym, postępowaniem jest wpisywanie w polu ze stawką VAT liter „OO”, tj. skrótu od „odwrotne obciążenie”.

Jak działa program?
Jeśli znajdzie na fakturze choć jedną pozycję w stawce odwrotne obciążenie umieszcza na wydruku w nagłówku etykietę "odwrotne obciążenie". Pola stawka VAT podatek VAT program pozostawia puste - nie wypełnia.
Jak rozpocząć pracę w programie HM w nowym roku? Przeniesienie ustawień i kartotek, saldo kasy, zobowiązania i należności z wcześniejszych lat.
Podczas pierwszego uruchomienia programu w nowym roku program zapyta o przepisanie kartotek.
Jeżeli chcesz wykonać import danych w tej chwili, w poniższym oknie wybierz "TAK".

Jeśli chcesz przepisać kartoteki później (po uporządkowaniu danych w starym roku) w pojawiającym się oknie wybierz "NIE".
Kiedy będziemy chcieli przepisać kartoteki należy wybrać:
menu Narzędzia -> Importuj kartoteki.
Jeśli funkcja ta jest niewidoczna należy zamknąć program i ponownie otworzyć w nowym roku.
Jeśli funkcja jest widoczna ale niedostępna należy zalogować się do programu użytkownikiem z uprawnieniami Administratora.

Funkcja służy do przeniesienia danych o towarach (usługach, wyrobach itd.), grupach i kontrahentach z poprzedniego roku.
Import NIE PRZENOSI dokumentów. Dokumenty z każdego roku przechowywane są w oddzielnych folderach.
Aby zobaczyć je należy przy otwieraniu firmy zmienić rok na poprzedni.

Saldo kasy
Żeby saldo było widoczne w nowym roku, należy dla każdej z kas wystawić dokument KP.
Np. wpisać kwit kasowy KP z wyróżnikiem "BO" z opisem zdarzenia "saldo kasy".

Zobowiązania i należności z wcześniejszych lat
menu Ustawienia -> Kontrahentów.
Należy wybrać rok, od którego ma sprawdzać zobowiązania-należności.

Zaczytanie stanów - program HM z modułem obsługi magazynu
- odpowiedź na pytanie poniżej
Jak przenieść stany towarów - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Podczas pierwszego uruchomienia programu w nowym roku program zapyta o przepisanie kartotek.
Opis temat powyżej

Po wczytaniu kartotek do nowego roku należy wczytać stany.
Ważne: Przed wczytaniem stanów, w starym roku stany magazynowe muszą zostać uporządkowane. W przeciwnym wypadku BO będzie nieprawidłowe, wycena będzie błędna.
Aby wczytać stany magazynowe należy wywołać funkcję: z menu Narzędzia -> Generuj BO.
Jeśli funkcja ta jest niewidoczna należy zamknąć program i ponownie otworzyć w nowym roku.
Jeśli funkcja jest widoczna ale niedostępna należy zalogować się do programu użytkownikiem z uprawnieniami Administratora.

Funkcja służy do przeniesienia stanów z poprzedniego roku.
Program nie przenosi stanów ujemnych! Jeśli mają być widoczne w nowym roku należy ręcznie wystawić dokument RW.
Jak przenieść dane z programu Faktura/Fama do programu HM handel i magazyn?
Automatyczny import danych z programu Faktura, FaMa do HM
Na komputerze jest zainstalowany program Faktura (z bazą plikową paradox)
Należy zainstalować program HM.
Strona z opisem instalacji programu HM
Przy pierwszym uruchomieniu program wyświetli pytanie "Czy skopiować dane z Faktury (lub Famy) do programu HM"
Należy odpowiedzieć "TAK"
UWAGA Program pyta tylko RAZ!!!
Wszystkie dane zostaną zaczytane.

Dane nie zostały wczytane
Jeśli na komputerze nie było danych do skopiowania lub użytkownik przez pomyłkę na pytanie o skopiowanie danych odpowiedział "NIE".
Rozwiązanie
Należy skontaktować się z serwisem seriwis@pro-cent.pl z opisem problemu "dane nie zostały skopiowane".
Postaramy się pomóc.
Aby zaczytać dane wymagane jest skopiowanie foldera z danymi.
Trzeba być uważnym aby przez pomyłkę ich nie stracić.
UWAGA Program Faktura (lub Fama) nie uruchamia się ale dane są na dysku
Dane zostaną zaczytane.
Błąd REPORTS
Błąd występuje przy otwieraniu nowych dokumentów, podglądzie wystawionych lub przy wykonywaniu zestawień.
Rozwiązanie: Z menu Narzędzia -> (należy wywołać funkcję) Odśwież wydruki.
Problemy z instalacją - brakujący plik dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll lub Przy próbie instalacji wymaganych składników "Błąd wyodrębniania .... wymagane składniki do lokalizacji tymczasowej"
Problem
Błąd podczas instalacji aplikacji
Aktualizacje Windows firmy Microsoft wymagane do instalacji produktu nie są dostępne na tym komputerze.
Należy zainstalować wymagane aktualizacje i spróbować ponownie.

Błąd podczas uruchamiania aplikacji
Nie można uruchomić programu, ponieważ na komputerze brakuje pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.
Należy ponownie spróbować zainstalować program, aby rozwiązać ten problem.

Rozwiązanie
Brakujący plik dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll jest instalowany z aktualizacją Windows.
Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować Aktualizację Windows firmy Microsoft.

Link do strony z plikami do pobrania producenta systemu operacyjnego

Przy próbie instalacji (pierwszy etap) instalacja wymaganych składników "Błąd wyodrębniania C:\Users\....\AppData\Local\Temp\Wymagane składniki do lokalizacji tymczasowej".
Rozwiązanie
Nie został pobrany w całości plik Plik instalacyjny wymaganych składników.
Należy pobrać go ponownie i rozpocząć proces instalacji.
Jakie są wymagania systemowe dla programów?
·Microsoft® Windows® 7
·Microsoft Windows 8
·Microsoft Windows 10
Czy program antywirusowy może wpłynąć na szybkość działania programów?
Program antywirusowy może wpłynąć negatywnie na szybkość działania naszych programów.
Można tego uniknąć wprowadzając wykluczenia skanowania do programu antywirusowego.
„Wykluczenia skanowania” oraz „Wykluczenia ochrony w czasie rzeczywistym” plików w folderze ProCent:
*.px *.db *.xg? *.yg? *.mb *.prp *.net *.lck
Jak w programie skonfigurować wysyłanie dokumentów w formacie PDF?
Wysyłanie z okna "Przegląd dokumentów".
Email pdf - naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie programu pocztowego w celu wysłania dokumentu emailem.
Aby korzystać z tej opcji należy mieć zainstalowaną drukarkę pdf (np. Cute PDF, Programer Centrum PDF Writer).
Drukarkę można zainstalować bezpośrednio z foldera "Instalacje".

Dodatkowo musi być zaznaczona opcja (w menu OPCJE->DOKUMENTÓW->ZAKŁADKA DODATKOWE->USTAWIENIA DODATKOWE 2) dla poszczególnych dokumentów: "Możliwe jest wysyłanie tego dokumentu emailem jako załącznika w formacie PDF".
Wysyłanie podczas zapisywania dokumentu jest możliwe, po zaznaczeniu opcji "Wyślij dokument emailem jako załącznik w formacie PDF". Zapisane wcześniej dokumenty można wysłać z Przeglądu dokumentów.
Email pdf - naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie programu pocztowego w celu wysłania dokumentu emailem.
UWAGA! W celu wysłania emaila z programu na komputerze musi być
skonfigurowana skrzynka pocztowa, w programach wbudowanych w system WINDOWS oraz
z każdym programem pocztowym obsługującym interfejs SIMPLE MAPI.