JPK VAT - przygotowanie w systemie i podpis przychodem aplikacją MF


Ministerstwo Finansów nie daje technicznej możliwości podpisywania przychodem wysyłki JPK_VAT bezpośrednio z innych systemów niż ich ("Klient JPK" lub przez stronę e-bramka https://mikro-jpk.mf.gov.pl/).

MF preferuje wysyłki przy użyciu:

E-bramka JPK_VAT działa tylko do końca roku 2018. Jeśli ktoś zdecyduje się na taki sposób podpisu, w naszych systemach nie będzie możliwości podglądu historii wysyłki JPK_VAT ani pobierania UPO. Nie mamy możliwości udostępnienia funkcji w takiej formie jak działa to obecnie np. przy VAT-7/VAT-7K.

JPK_wstazka.jpg

JPK_przyciski.jpg

Funkcje, wykonywane przez powyższe przyciski:
Tworzenie JPK_VAT

W systemie księgowym FK lub MK - na podstawie dokumentów (transakcji) z rejestrów oznaczonych jako służące do sporządzenia JPK VAT.
Po wciśnięciu przycisku 'Przygotuj' pola zostaną wypełnione.

W systemie sprzedażowym HM handel i magazyn - na podstawie dokumentów (transakcji) z rejestrów FV sprzedaż - faktury i FZ faktury zakupowe oraz FW faktury wewnętrzne.
Po wciśnięciu przycisku 'Przygotuj' pola zostaną wypełnione.

Uwaga: W systemie sprzedażowym nie ma możliwości uzyskania wszystkich zdarzeń. Np. nie można wydzielić faktur zakupowych od zakupu środków trwałych. Jeśli w firmie są takie zdarzenia, nie można przygotować rzetelnego JPK.
Sugerujemy do rozliczeń zakup subskrypcji MK - mała księgowość lub FK księgi handlowe.

Import wpisów z zewnętrznych plików - opisane w systemie pomocy w programie.

Po sprawdzeniu poprawności wpisów, plik JPK VAT jest gotowy do wysłania.

Wyślij  JPK_VAT z systemu MF - klient JPK lub

Przygotowany plik można wyeksportować do zewnętrznego programu Ministerstwa Finansów.
Naciśnij przycisk 'Eksportuj'.
System przygotowuje zestawienie w postaci dokumentu XML.
W wyświetlonym oknie należy nacisnąć przycisk 'Tak'.

Uwaga: JPK VAT jest wstępnie weryfikowany na błędy w danych firmy, przez które na pewno zostałby odrzucony przez system.
Jeśli program znajdzie błędy np. niewypełnione pole Urząd Skarbowy, trzeba poprawić zestawenie i powtórzyć operację wysyłania.

Na pytanie "Czy wyeksportować plik bez formatowania?" należy odpowiedzieć 'Tak'.

JPK_czy_wyeksportowac.jpg

Na pytanie "Czy otworzyć folder do którego został wyeksportowany?" należy odpowiedzieć 'Tak'. Będziemy widzieli lokalizację pliku i jego nazwę.

JPK_nazwa_pliku.jpg

Teraz przygotowany plik mozna podpisać przez stronę lub poprzez aplkację "Klient JPK".

Wysyłka jpk bez podpisu elektronicznego - podpisywanie JPK przychodem przez stronę e-bramka

Aby wysłać JPK podpisując go przychodem,  należy przejść na dedykowaną mikro firmom stronę Ministerstwa Finansów: https://mikro-jpk.mf.gov.pl/

Następnie należy uzupełnieć formularz wysyłki podając jak w poniższym pola:
NIP, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail oraz kwotę przychodu jaka będzie użyta do autoryzacji wysyłki.

Uwaga: Przychód użyty do autoryzacji wysyłki to kwota przychodu z 2016 roku.
Kwotę tą można znaleźć w deklaracji rocznej podatku dochodowego za 2016 rok składanej w 2017 roku.
Podana wartość jest ogólną kwotą przychodu (nie tylko przychody z działalności).
W przypadku błędnej wartości system nie przyjmie pliku. Będzie on traktowany jako niezłożony.

JPK_eBramka_podanie_przychodu.jpg

Po uzupełnieniu formularza należy wybrać "Wybierz plik" co pozwoli na wybranie i załączenie zapisanego wcześniej na dysk komputera pliku JPK_VAT w postaci XML.

JPK_eBramka_wczytany_plik.jpg

Po udanym zaimportowaniu pliku do formularza należy wybrać 'Wyślij' w celu wysyłania pliku do Ministerstwa Finansów.

Jeszcze tylko należy zapisać na dysku link aby sprawdzić status dokumentu.
Jeśli plik zostanie odebrany powinien uzyskać status 200 "Wysłany i przyjęty"
Należy jeszcze odebrać UPO klikając link.

JPK_eBramka_ID.jpg

Jaki status mogą uzyskać przesłane pliki

ewysylki_status.jpg

Wysyłka jpk bez podpisu elektronicznego - podpisywanie JPK przychodem przez aplikację MF "Klient JPK"

Po zalogowaniu się do programu należy wybrać przycisk 'Wyślij dokument'.

klient_JPK.jpg

Teraz należy wybrać przycisk 'Dodaj dokument' co pozwoli na wybranie i załączenie zapisanego wcześniej na dysk komputera pliku JPK_VAT w postacie XML.

Po wczytaniu otrzymasz informację o jego statusie.

JPK_klient.jpg

Możliwe, że w czasie weryfikacji przeprowadzanej przez program (po wybraniu pliku XML) otrzymamy komunikat o błędzie w przetwarzaniu pliku.
Takiego pliku nie powinno się przesłać. Należy poprawić go w programie, a następnie ponownie wyeksportować, zapisać na dysk i dodać w programie "Klient JPK".

Po wczytaniu pliku, jeśli program wskazuje na jego poprawność, należy kliknąć przycisk 'Kontynuuj'.

Następny krok to dane z pliku XML zostaną zaszyfrowane przy użyciu tzw. kluczy szyfrujących.
Wybieramy ponownie 'Kontynuuj'.

Teraz nastąpi przetworzenie dokumentu i przygotowanie go do etapu podpisania.
Wybieramy 'Rozpocznij przetwarzanie'.

Jeśli operacja przetwarzania powiodła się, czyli plik metadanych jest podświetlony zielonym kolorem, wybieramy 'Kontynuuj'.

Przechodzimy do etapu podpisania dokumentu JPK_VAT.
Można to zrobić na kilka sposobów, jeśli ma być kwotą Deklaracji PIT wybieramy przycisk 'Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT'.

Pojawi się okno z polami do wypełnienia. Wszystkie wymagane pola - ozanczone gwiazdką, muszą zawierać rzetelne dane, inaczej nie będzie można podpisać pliku tym sposobem.

NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail oraz kwota przychodu jaka będzie użyta do autoryzacji wysyłki.

Uwaga: Przychód użyty do autoryzacji wysyłki to kwota przychodu z 2016 roku.
Kwotę tę można znaleźć w deklaracji rocznej podatku dochodowego za 2016 rok składanej w 2017roku.
Podana wartość jest ogólną kwotą przychodu (nie tylko przychody z działalności).
W przypadku błędnej wartości system nie przyjmie pliku. Będzie on traktowany jako niezłożony.

Po wypełnieniu obowiązkowych pól aktywuje się klawisz 'Zapisz'.

Zielony status pola opisanego "Podpisany plik metadanych dokumentu" informuje o poprawnie zakończonym etapie podpisywania.

Po podpisaniu informacje w polach "Status dokumentu JPK", "Wartość dla wierszy", "Plik metadanych dokumentu" oraz "Podpisany plik metadanych dokumentu" powinny wyświetlać się na zielono.
Wybieramy 'Rozpocznij wysyłkę'.

Kolor żółty oznacza, że aplikacja nie była w stanie zweryfikować poprawnie podpisanego pliku metadanych dokumentu, ale wysyłka będzie możliwa.

Nastąpi automatyczne przejście do ekranu "Aktywne procesy wysyłki" w menu "Status wysyłki dokumentów".
Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o statusie wysyłki.

Uwaga: W przypadku gdy proces wysyłki zakończy się niepowodzeniem np. z powodu przerwania połączenia internetowego lub innego problemu technicznego uniemożliwiającego wysyłkę dokumentu, istnieje możliwość wznowienia procesu.

W tym celu należy:
 1. Wybrać zakładkę - Procesy wysyłki zakończone niepowodzeniem z możliwością wznowienia, która wyświetli listę procesów wysyłki zakończonych niepowodzeniem, które można wznowić.
 2. Zaznaczyć proces, który ma być wznowiony.
 3. Nacisnąć przycisk 'Ponów próbę'.
Potwierdzenie odbioru
W celu pobrania UPO należy:
 1. Wybrać sesję wysyłki opisaną w kolumnie "Wartość" datą i godziną.
 2. Kliknąć strzałkę umieszczoną z lewej strony napisu "Data i czas wysyłki".
 3. Zaznaczyć wybrany dokument.
  Po wykonaniu tych czynności aktywuje się przycisk 'Sprawdź status'. Wyświetli się Komunikat o wygenerowaniu UPO.
 4. Należy kliknąć 'OK', aby zamknąć komunikat.
  W przypadku gdy zostało wygenerowane UPO, aktywowany zostanie przycisk 'Pokaż status (UPO)'.
 5. Kliknięcie przycisku 'Pokaż status (UPO)' wygeneruje dokument UPO w formacie .pdf, który należy otworzyć i zapisać na dysku.