Programer Centrum
Aktualizacja płac
Do pobrania aktualizacja programu lub modułu "Kadry i płace".
UWAGA:
Dla systemów Windows 11 przed instalacją aktualizacji prosimy o kontakt.
Do prawidłowej instalacji program wymaga aktualnych składników systemu Windows.
Dla systemów starszych niż Windows 10, przed instalacją aktualizacji, należy pobrać i zainstalować
składniki wymagane.
Aktualizacje do pobrania w programie menu Narzędzia->Sprawdź aktualizacje
lub z naszej strony Programy - sklep.
W zmianach między innym:
Deklaracja PIT-11 w wersji 29 z wysyłaniem jako e-deklaracja.
Listy płac - dodana obsługa przekroczenia przychodu zwolnionego, oraz zmiany w obsłudze i wyświetlaniu przekroczenia pierwszego progu podatkowego.
W oknie "Kartoteki pracowników" przycisk "Dane lat pracowników" - dodana możliwość zaznaczenia, że pracownik złożył wniosek o rozliczaniu wspólnie ze współmałżonkiem lub wniosek o stosowanie drugiej stawki podatku dochodowego.

Krótki przewodnik o zmianach dostępny na zakładce NZP Kadry i płace - instrukcje video.
Zmiany w składce zdrowotnej od lipca 2022 roku.
Zapłacone składki zdrowotne mogą być:
odliczone od dochodu/przychodu w wyliczeniu zaliczki na podatek lub ujęte bezpośrednio jako koszt uzyskania przychodu - liniowcy,
pomniejszać przychód - ryczałtowcy.
Oznacza to, że składki zdrowotne pomniejszają podstawę opodatkowania, a nie podatek.
Zmiany w ramach dostępnej formy opodatkowania:
- Podatek liniowy limit odliczenia 8700 zł zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie dochodu do opodatkowania (do książki przychodów i rozchodów wpisujemy w koszty/wydatki).
- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 50% zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie przychodu (do ewidencji przychodów wpisujemy ze znakiem minus).

Zmiany Polskiego Ładu w zakresie odliczania składki zdrowotnej obowiązują dla przychodów uzyskanych od początku 2022 roku,
podatnicy mogą stosować odliczenie już w zaliczce za czerwiec, którą wyliczają po wejściu w życie zmian, czyli do 20 lipca.
Działalność gospodarcza - lipcowe zmiany w PIT
Zmiana formy opodatkowania.
Podatnicy osiągający w 2022 r. dochody, które opodatkowane są podatkiem liniowym, będą mogli po zakończeniu 2022 r. dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych dochodów. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r.
Możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego oznacza, że podatnicy obowiązani będą obliczać i wpłacać zaliczki należne od dochodów osiągniętych w 2022 r. na dotychczasowych zasadach. Zaliczki te podatnicy wykażą w zeznaniu PIT-36 bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej.
Ryczałtowcy według specjalnej zasad.
Również mają możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy nie będą obowiązani do wyliczania należnych w 2022 r. zaliczek według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej. W zeznaniu PIT-36 podatnicy wykażą dochód, na zasadach obowiązujących podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.
W tym celu, podatnicy obowiązani będą zaprowadzić i uzupełnić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której wykażą osiągnięte w 2022 r. dochody z działalności gospodarczej.
W księdze tej obowiązani będą również wpisać wartość remanentu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2022 r.
Możliwa będzie także zmiana formy opodatkowania w trakcie roku.
Podatnicy, którzy złożą takie oświadczenie (do 22 sierpnia 2022r.), po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.
Więcej informacji na zakładce N.Z.P.
W oknie logowania do program wyświetlanie tylko firm aktywnych.
Oznaczenie firmy jako ARCHIWALNEJ. Usuwanie z listy firm nieaktywnych.

INSTRUKCJA:
W programach MK, FK, KP.
Wsparcie techniczne dla firm
Pomoc w poprawnym funkcjonowaniu programów u Klienta:
  • abonamentowa usługa, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczanej przez doświadczonych specjalistów Działu Wsparcia Technicznego nie wychodząc z biura
  • telefoniczne i mailowe uzyskanie pomocy i odpowiedź na pytania dotyczące obsługi programów
  • zdalne konsultacje poprzez pulpit u Klienta

UWAGA: Pomoc świadczona telefonicznie oraz poprzez email jest płatna.
Zanim zadzwonisz do zespołu pomocy, skorzystaj z bezpłatnej pomocy wbudowanej w program, instrukcji, filmów instruktażowych na stronie NZP

Gdy kontaktujesz się z zespołem pomocy, pamiętaj o podaniu numeru subskrypcji lub numeru NIP firmy, która kupiła subskrypcję.

Przesyłając do zespołu pomocy dane umożliwiające rozwiązanie problemu, te informace pomogą w szybszym rozwiązaniu:
Szczegółowy opis problemu.
Czynności wykonane w celu rozwiązania problemu.
Informacja, czy problem występuje stale czy przejściowo.
Szczegółowe instrukcje umożliwiające odtworzenie problemu.
Czytelne zrzuty ekranu.
Dokładnym komunikatem o błędzie.
Typ i wersja systemu operacyjnego.
Nazwy oprogramowania zabezpieczającego, zapory sieciowej, oprogramowania antywirusowego lub oprogramowania blokującego wyskakujące okienka zainstalowanego na urządzeniach, na których występuje problem.
Listy płac - ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Od 1 lipca 2022 r. nie wiadomo jak liczyć zaliczki od "niskich" pensji.
Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i zapomniano o zmianie zasady wyliczania składki zdrowotnej.
Po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki dwukrotnie, dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.:
- według zasad z 2022 r. oraz
- zasad z 2021 r.
W jaki sposób program wylicza ograniczenie?
1.Ustala wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne według nowych zasad:
(przychód - składki ZUS finansowane przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego) x 9%=składka zdrowotna.
2.Wylicza składniki wynagrodzenia oraz podatek według zasad na 31 grudnia 2021 r., tzn. stosuje starą skalę podatkową, starą kwotę zmniejszającą podatek (43,76 zł), stosuje odliczenia ZUS.
Ustala w następujący sposób zaliczkę na podatek przychód - koszty - zus = podstawa.
Podstawa x stawka 17% (na podstawie kalkulatora płac "GOFIN") - kwota zmniejszająca = podatek.
Porównuje podatek z pkt 2 ze składką z pkt 1, jeśli składka > od podatku według zasad na 31 grudnia 2021 wówczas składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega zmniejszeniu do wysokości podatku.
Obsługa głosowań, tworzenie oprogramowania niezbędnego do prowadzenia biznesu
Świadczymy kompleksowe usługi związane z elektroniczną obsługą głosowań.
Tworzymy i wdrażamy skuteczne rozwiązania informatyczne, oprogramowanie (również na zamówienie) niezbędne do prowadzenia biznesu.
Obsługa walnych zgromadzeń oraz głosowań spółek, stowarzyszeń, rad nadzorczych, spółdzielni
  • system zliczania głosów
  • rejestracja obrad
  • transmisja online
Prezentację systemu można obejrzeć klikając tutaj
Więcej...
Co zrobić jeśli SMTP dla Gmail nie działa?
Konfiguracja konta email w programie (HM) dla wysyłania dokumentów z serwerów Gmail.
Należy:
Zmienić ustawienia dla poczty email ( ***@gmail.com)
1. Otworzyć w przeglądarce stronę Google.
2. Zalogować się na konto email w Google, następnie (w prawym górnym rogu klikamy na kółko) przechodzimy do "Zarządzanie kontem Google".
3. Na pasku menu z lewej strony okna należy wybrać pozycję "Bezpieczeństwo".
4. W wywołanym oknie trzeba włączyć w opcji "Logowanie się w Google" Weryfikacja dwuetapowa.
5. Wybieramy Hasła do aplikacji. Klikamy Wybierz aplikację -> Inna opcja i wpisujemy np. HiM. Następnie generujemy hasło.
6. WAŻNE. Wygenerowane hasło kopiujemy!!! by wkleić je w ustawieniach w programie Handel i Magazyn.
7. Przechodzimy do Programu HM handel i magazyn.

Uruchamiamy program HM handel i magazyn.
a. Przechodzimy na zakładkę Ustawienie -> Konta email.
b. W wywołanym oknie wybieramy konto email i klikamy "Zmień".
c. W pole "Hasło" wklejamy wygenerowane hasło.
d. Zapisujemy zmiany.

Pozostałe ustawienia w programie HM dla poczty Gmail:
Serwer poczty wychodzącej (SMTP) - smtp.gmail.com
Port SMTP - 587
Zaznaczmy opcje - Do wysyłania używaj połączenia szyfrowanego (SSL)
Dostęp do danych GUS - możliwy brak dla MS Windows7 od 01-04
Otrzymaliśmy informację z GUS o zakończeniu wsparcie producenta, np. MS Windows 7
Treść komunikatu
"Informujemy, że z końcem marca br. serwery Wyszukiwarki REGON oraz Usługi sieciowej BIR1/1.1 zakończą obsługę połączeń z użyciem protokołu TLS1.0 i TLS1.1.
Obsługiwane będą aktualne wersje protokołu: TLS 1.2 i TLS 1.3.
(Powyższa informacja może być istotna dla użytkowników systemów operacyjnych, dla których zakończyło się wsparcie producenta, np. MS Windows 7)."

W związku z powyższym niektórzy użytkownicy tych systemów operacyjnych nie będą mogli wyszukiwać i wczytywać danych kontrahentów do naszych programów.
Jak kupić ? Wybierz elementy z oferty dopasowane do swoich potrzeb
Przed zakupem oprogramowanie warto zapoznać się z produktami, aby wybrać wariant dopasowany do swoich potrzeb. Budowa modułowa pozwala na indywidualną konfigurację.
Zachęcamy do pobrania i instalacji bezpłatnych 30-dniowych wersji oferowanych programów.
Po podjęciu decyzji, w celu finalizacji zakupu, prosimy złożyć zamówienie wybierając jeden ze sposobów:
- w sklepie internetowym
- kontakt z biurem (napisz lub zadzwoń do nas)
- u jednego z naszych Przedstawicieli Handlowych

UWAGA: Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub Przedstawicielem.
Ceny przy zakupie modułów produkcja, dokumenty seryjne, opakowania, prowizje, filie, farmaceutyka dla większej liczby niż trzy stanowiska ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub jej Przedstawicielem.