Programer Centrum
Rozpoczęcie roku w programie HM
Jak prawidłowo rozpocząć rok?
Zapraszamy na stronę N.Z.P.
Temat:
Jak rozpocząć pracę w programie HM w nowym roku? Przeniesienie ustawień i kartotek, sald kas. Zobowiązania i należności z wcześniejszych lat.
Film z instrukcją.

Jak przenieść stany towarów - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Film z instrukcją.

Jak przenieść stany towarów po uporządkowaniu stanów w roku poprzednim - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Film z instrukcją.

lub do pobrania aktualnego pliku "pomocy".
Żeby pobrać plik należy będąc w programie nacisnąć na klawiaturze klawisz F1.
Nowy PIT-11 (wersja 25) PIT-4R (wersja 9) za 2019 rok
Nowe wzór formularze PIT–11 oraz PIT-4R stanowią załącznik nr 8 do rozporządzenia z 9 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2397) data publikacji 12 grudnia 2019 r.
Aktualizacja programu w przygotowaniu.
Numer BDO na fakturach - kiedy go stosować?
BDO Przedsiębiorcy trudniący się działalnością, która związana jest z odpadami, mają obowiązek zarejestrowania się w bazie Danych o Odpadach. Otrzyma indywidualny numer rejestrowy.
Czy przedsiębiorca powinien umieszczać numer BDO na każdej fakturze, czy wyłącznie na fakturach dotyczących części działalności związanych z odpadami? Niestety przepisy są niejasne. W związku z tym doradcy zalecają przedsiębiorcom wpisywanie numeru BDO na każdej fakturze, niezależnie czy dotyczy ona działalności związanej z odpadami, czy innej.
W programie HM należy wpisać otrzymany numer BDO w oknie w menu "Ustawienia"-> "Dane firmy" na zakładce "Dodatkowe".
Numer będzie się drukował w nagłówku dokumentów.
NIP na paragonie, drukarki/kasy fiskalne on line od 01-01-2020
Po 1 stycznia 2020 r. można wystawić fakturę do wcześniej wydanego paragonu, tylko gdy będzie umieszczony NIP nabywcy na paragonie.
Jedyny przypadek, kiedy można wystawić fakturę do paragonu bez NIP to jeśli wystawimy ją dla osoby fizycznej”.
UWAGA: Paragon z NIP nabywcy, wystawiony na nie więcej niż 450 zł albo 100 euro, jest sam w sobie fakturą, tyle że uproszczoną.
Do takiego paragonu nie ma potrzeby wystawiać fakturę.
Szczegóły na stronie NZP: Kto ma obowiązek umieścić NIP na paragonie? Od kiedy wchodzi obowiązek? Co jeśli na urządzeniu fiskalnym nie ma technicznej możliwości wpisania numeru NIP na paragonie?

Kasy fiskalne online
Już od 1 stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani wdrożyć przedsiębiorcy:
a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, naprawy, wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
Kasy online automatycznie łączą się z Centralnym Repozytorium Kas, przesyłają dane z paragonów oraz dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, np., zmianach stawek podatku, datach dokonania przeglądów technicznych, anulowanych paragonach.
Urządzenie wykonuje te czynności bez udziału użytkownika, zgodnie z harmonogramem narzuconym przez Ministerstwo.
Jak kupić ? Wybierz elementy z oferty dopasowane do swoich potrzeb
Przed zakupem oprogramowanie warto zapoznać się z produktami, aby wybrać wariant dopasowany do swoich potrzeb. Budowa modułowa pozwala na indywidualną konfigurację.
Zachęcamy do pobrania i instalacji bezpłatnych 30-dniowych wersji oferowanych programów.
Po podjęciu decyzji, w celu finalizacji zakupu, prosimy złożyć zamówienie wybierając jeden ze sposobów:
- w sklepie internetowym
- kontakt z biurem (napisz lub zadzwoń do nas)
- u jednego z naszych Przedstawicieli Handlowych

UWAGA: Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub Przedstawicielem.
Ceny przy zakupie modułów produkcja, dokumenty seryjne, opakowania, prowizje, filie, farmaceutyka dla większej liczby niż trzy stanowiska ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub jej Przedstawicielem.
Deklaracje VAT za listopad i 4 kwartał - w nowej wersji
UWAGA Obowiązuje od listopada 2019 r. w związku z obowiązkami dotyczącymi towarów wrażliwych. Deklarację VAT-7 za miesiąc listopad i 4 kwartał, należy składać w wersji VAT-7(20) i VAT-7K(14).
Jeśli podatnik wystawił w okresie rozliczeniowym fakturę na towary wrażliwe, o których mowa w artykule 106e ust. 1 pkt 18 a ustawy VAT,
(faktury dokumentującej transakcję, której przedmiotem są towary czy usługi wskazane w załączniku do ustawy, opiewającej na kwotę przekraczającą 15.000 zł lub jej równowartość)
czyli dokument z obowiązkową adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" - zaznacza kwadrat 69 - TAK.
Nowe wersje programów księgowych do pobrania na stronie.
Jak odnowić subskrypcję? Wymagana jest aktualna wersja programu.
Gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji, w programie wyświetlają się powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.
Wystarczy kliknąć przycisk "Odnów subskrypcję", wypełnić dane w zamówieniu i wysłać do nas z podanym adresem email do dalszego kontaktu.
Instrukcja
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.

Inny sposób:
- w sklepie internetowym na stronie odpowiedniego programu
HM handel i magazyn, MK mała księgowość, FK księgi handlowe, lub KP kadry i płace.
Dodaj do koszyka program i moduły, których potrzebujesz.
Podaj dane potrzebne do realizacji zamówienia,
po czym kliknij "Zakończ zamówienie".

- kontakt z biurem poprzez email,
napisz o chęci przedłużenia posiadanej subskrypcji na nowy okres.

- lub zadzwoń do nas

Po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub proformę, zostanie wystawiona faktura.
Oprogramowanie można ponownie aktywować. Opis aktywacji na stronie N.Z.P.

UWAGA:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, w sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę kontaktować się ze swoim Przedstawicielem.
Podzielona płatność od 01-11-2019 instalacja
W HM w zestawieniu zobowiązań dodana została kolumna podzielona płatność, VAT oraz wartość brutto faktury. Zestawienie pomoże przy płatnościach za faktury.

Z dniem 1.11.2019 roku nastąpiła całkowita likwidacja KRAJOWEGO odwrotnego obciążenia.
Poniżej link do pobrania wersji instalacyjnej programu HM Handel z obsługą faktur dokumentujących czynności wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT „mechanizm podzielonej płatności”.
Czy jako SPRZEDAWCY realizują państwo dostawy towarów i usług wykazane w załączniku 15.
Jeżeli tak to od 1-11-2019 musicie rozpocząć zmiany procedur fakturowania klientów.
Dobrowolna podzielona płatność, w niektórych branżach od 1 listopada jest obowiązkowa.
Zastąpiła ona dotychczas stosowane odwrotne obciążenie.
Obowiązkowy split payment dotyczy regulowania należności z faktury dokumentującej transakcję, której przedmiotem są towary czy usługi wskazane w załączniku do ustawy, opiewającej na kwotę przekraczającą 15.000 zł (lub jej równowartość).
Faktury dokumentujące czynności wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, muszą zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.
Co ważne, przepisy dotyczą także przedsiębiorców zwolnionych z VAT.

Szczegóły na stronie NZP: Dla kogo obowiązek oznaczania faktur słowami „mechanizm podzielonej płatności”?

Film z instrukcją pod poniższym linkiem.
Obsługa faktur dokumentujących czynności wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT „mechanizm podzielonej płatności”.
Stawka 17% od 1 października 2019.
Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dotyczy nie tylko pracujących na etacie czy wykonujących dzieło lub zlecenie ale także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Zapraszamy do aktualizacji programów płacowych.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 października przedsiębiorcy będący w pierwszym progu skali przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek stosują stawkę 17,75%.
Uzasadnienie do ustawy:
Ustalona stawka podatku (17,75%) uwzględnia fakt, iż za trzy kwartały 2019 r. (od stycznia do września) najniższa stawka podatku, o której mowa w skali podatkowej, kształtuje się na poziomie 18%, natomiast dopiero w ostatnim kwartale 2019 r. (od października do grudnia) wynosi 17%.
W skali całego roku 2019 daje to obniżkę o 0,25 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego.
Tym samym stawka 17,75% jest wynikową obowiązywania w trakcie roku 2019 zarówno stawki 18%, jak i stawki 17%.

Uwaga: Jeśli pracownik złoży odpowiednie oświadczenie to przy wyliczaniu wynagrodzenia powinno się zastosować stawkę 17,75%
bo inaczej dla 17% pracownik dopłaci różnicę w picie rocznym.

W programie płacowym stawką domyślną przy wyliczaniu zaliczek od wypłat w 4 kwartale 2019 jest stawka 17,75%.
Przy wyliczaniu podatku od października, na deklaracji PIT5 dla pierwszego progu program zastosuje stawkę podatku 17,75%.
Dla zleceniobiorców i pracowników, dla których stawka ma wynosić 17% należy, w jego kartotece, na zakładce "Ubezpieczenia i dodatkowe"
zaznaczyć pole "Nie złożył oświadczenia o zastosowaniu stawki podatku dochodowego 17,75% w roku 2019".

Szczegóły na stronie NZP: Jak naliczyć zaliczki na podatek dochodowy od 1 października 2019, nowa stawka 17%?
Podatki od 1 stycznia 2020 roku tylko na mikrorachunek.
Mikrorachunek podatkowy ma być ułatwieniem w płaceniu podatków, mandatów, grzywien.
Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty na dotychczasowe konta podatkowe będą automatycznie odrzucane przez banki. Podatki będą uiszczane na jedno indywidualne konto związane z podatnikiem.
Co należy zrobić przed pierwszą wpłatą podatku w 2020 roku?
Należy przede wszystkim wygenerować konto.
W tym celu należy:
Wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów
Podać odpowiednio nr PESEL a jeśli prowadzi się działalność gospodarczą NIP
Kliknąć przycisk "Generuj". Numer mikrorachunku należy wydrukować lub zapisać.
Mikrorachunek nie zmieni się nawet po zmianie nazwiska podatnika, miejsca zamieszkania, bądź urzędu skarbowego.